Emotionally Intelligent Leadership

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 2 Gün
 1. Anasayfa
 2. Emotionally Intelligent Leadership

Açıklama

  Akıl ve bilgi birikimi, etkili bir iş performansının en önemli bileşenleridir. Ancak, sizi gerçekten başarılı bir lider yapacak olan şey duygusal zekadır. Çalışanların ihtiyaçlarını ve onları yönlendiren şeyleri anlamak işyeri ilişkileri oluşturmanıza ve bu ilişkileri yönlendirmenize yardımcı olur. Bu eğitimde katılımcılar, duygusal zekâ ve uygulamalı liderlik davranışları arasındaki doğrusal bağlantıyı öğrenirler. Bu anlayışı özdüşünümsel faaliyetlerde ve duygusal olarak yüklü durumların etrafında kurulmuş zorlu alıştırmalarda size rehberlik edecek şekilde kullanacaksınız.

   

  Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?

  • Günümüzün modern işyerlerinde duygusal zekanın liderler için önemi
  • Duygusal zekanın, liderlik davranışları ve karar verme süreçlerine etkileri
  • Duygusal olarak zeki bir liderin önemli özellikleri
  • Duygusal olarak yüklü durumlara, duygusal yetkinlikle yanıt verme
  • Başkalarına liderlik ederken duygusal olarak zeki liderlik davranışları sergileme
  • Kuruluşunuzda duygusal olarak zeki liderlik davranışlarını teşvik etme

   

  Kimler Katılmalı?

  Bu eğitim, duygusal olarak daha zeki hale gelerek daha etkili bir lider olmayı amaçlayan yöneticiler, ekip liderleri veya ekip üyelerine yöneliktir.


Eğitim İçeriği

Seeing Your Emotional Intelligence at Work

 •       Welcome and Introduction

The Emotionally Intelligent Leader

 •       Role Model Experiences
 •       Emotional Intelligence
 •       Common Misconceptions about Emotional Intelligence
 •       Validation for Emotional Intelligence
 •       The Emotionally Intelligent Leader
 •       A Scientific Explanation For Your Emotional Responses
 •       How Neuroleadership Helps Leaders

Leading with Emotional Intelligence

 •       What Is a Leader?

Modeling Emotionally Intelligent Leadership

 •       The Empathetic Development Discussion
 •       Corporate Citizenship Meeting
 •       Self-Management and Adaptability
 •       The Importance Of Modeling
 •       The Relationship Between Modeling And Emotionally Intelligent Leadership

Fostering Emotional Intelligence in the Workplace

 •       Fostering Emotional Intelligence in the Workplace Exercises
 •       Activity: Defining Influence
 •       The Power of Persuasion
 •       Influencing Groups Versus Individuals
 •       Emotionally Intelligent Influencing

Applying Emotionally Intelligent Leadership Behaviors in the Workplace

 •       Emotionally Intelligent Leadership Vision

Cool-Down Exercises

 •       Cool-Down Exercises