Generating Executive Leadership

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 5 Gün
 1. Anasayfa
 2. Generating Executive Leadership

Açıklama

  Liderlikle ilgili uygulamalar, bir liderin bulunduğu kuruluşta en üst pozisyona ulaşmış olması durumunda dahi başarı için gereklidir. Kıdemli üst düzey liderler dahi, gelişen liderlik yaklaşımları ve teknikleri konusunda güncel kalmalıdır. Bu eğitimde, stratejik düşünme becerilerinizi artırır, organizasyonel kültürü geliştiren ve dönüşümü teşvik eden yöntemler öğrenir ve ilişki, güven ve politik sermaye oluşturma konusunda bilgi sahibi olursunuz. Yeni edindiğiniz bilgileri ve farkındalığı işinizde uygulamak için eyleme dönüştürülebilir ve uygulanabilir planlar geliştirirsiniz.

   

  Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?

  • Kuruluş sistemlerini geliştirmek ve liderlikle ilgili zorlukların üstesinden gelmek için güçlü liderlik becerilerini uygulama
  • Liderlik çevikliği ve uyarlanabilirliğini gösterme ve karmaşık uyarlanabilir sistemler planlama
  • Kuruluş kültürünü ve stratejisini bağdaştırma ve kültürel dönüşümü destekleyen kaldıraç noktaları oluşturma
  • Liderlik sınırlarını belirleme ve kuruluş kültürünü ve yeteneklerini geliştirmek için sınır ve kutuplaşma tekniklerini uygulama
  • Yenilikçilik ortamı oluşturmak ve teşvik etmek için fırsatları değerlendirme
  • Güven oluşturmak, bağlılık kurmak ve başkalarını harekete geçirmek için dil ve konuşma becerilerini kullanma
  • Güçlü karar verme ve etik liderlik becerilerini sergileyerek işbirlikçi bir kuruluş ortamı oluşturma
  • Güçlü bir liderlik varlığı sergileme
  • Liderlik taahhütlerini tanımlama ve taahhütleri yerine getirme

   

  Kimler Katılmalı?

  Bu eğitim yöneticiler, kıdemli liderler ve C düzeyi yöneticilere yöneliktir.


Eğitim İçeriği

Complexity Leadership in the 21st Century

 •       Leading Through Complexity

Cultivating Leadership Agility and Adaptability: The Dilemma of Planning in Complex Systems

 •       Planning and Goal-Setting in a Complex System: Balancing Structure with Flexibility
 •       Complexity Leadership Practices for Self-Organizing Systems
 •       Complexity Leadership Practices: Zooming In

Developing Culture: Leadership as an Organizational Resource

 •       Assessment: Culture Snapshot
 •       Aligning Culture and Strategy
 •       Using Levers to Create Cultural Change

Walls and Bridges: Managing Boundaries and Polarities

 •       Understanding Boundaries
 •       Types of Boundaries
 •       Why Is It Important to Pay Attention to Boundaries?
 •       Leading Across Boundaries
 •       Holding Tensions and Managing Polarities

Leadership Language: Building Trust and Commitment and Coordinating Action Through Conversation

 •       The Power of Speech
 •       Making Declarations
 •       Extending Requests and Offers
 •       Building Trust Through Language
 •       Generating Complaints
 •       Coordinating Action Through Conversation

Creating a Climate of Innovation

 •       Creating Openings for Innovation
 •       Tools for Facilitating Innovation

Moving Beyond Collaboration: Co-Creating Outcomes and Ethical Decision Making

 •       Simple Structures to Drive Collaboration
 •       World Café: Knowing Together and Bringing Forth the Future
 •       Ethical Leadership and Decision Making
 •       Making the Connection Between Ethical Leadership and Decision Making

Conveying a Powerful Leadership Presence

 •       Body-Emotion-Language Framework
 •       Using Leadership Presence
 •       The Impact of Mood on Leadership Presence

Bringing Leadership Commitments to Life

 •       Aligning Yourself For Leadership
 •       Entering Your Leadership Commitments