Developing Object-Oriented Programs in Java

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 2 Gün
 1. Anasayfa
 2. Developing Object-Oriented Programs in Java

Açıklama

  Bu orta düzey eğitim, nesneye dayalı düzenle ilgili genel bir görünümünü sağlamak ve Java™’nın desteklediği devrimsel yaklaşımı canlandırmak için örneğe dayalı bir yaklaşım kullanır. Eğitimi tamamlayan katılımcılar, Java™  Standard Edition’ın ana bileşenleri ve paketleri hakkında genel bilgiye sahip olurlar ve Java™ ile Java™ söz dizimi ve anlamsallığını kullanarak nesneye dayalı programlama ilkelerini uygulayabilir hale gelirler. Katılımcılar bu eğitimde Java™ ile ilgili tüm konularda ve Java’nın yeni özellikleri hakkında tam anlamıyla bilgi sahibi olurlar.

   

  Açıklama

  Nesneye Dayalı Programlama Kavramları

  Java SE Programlama Dili Temelleri

  • Temel Veri Türleri
  • Arabirimler
  • Sınıflar ve Yöntemler
  • Devralma
  • Ana Sınıf Kütüphanesi (Core Class Library)
  • Koleksiyonlar ve Akışlar
  • Özel Durum İşleme
  • Tür Değiştirme (Type Casting)

   

  Programlama diliyle ilgili yeni özellikler

  • Türler
  • Compile-time türü güvenliği
  • Collections Framework (JSR 14).
  • Enhanced Iterators (JSR 201)
  • Autoboxing/Unboxing
  • Typesafe Enums
  • Vararg
  • Static Import
  • Meta veriler (Ek açıklamalar)

   

  Kimler Katılmalı?

  Bu eğitim, Java™ uygulamaları geliştirme sürecine dahil olan geliştiriciler, yazılım ve sistem mimarları ile proje yöneticilerine yöneliktir.

   

  Ön koşullar

  Aşağıdaki alanlarda deneyim zorunludur: Prosedürel veya nesneye dayalı programlama dillerinde deneyim


Eğitim İçeriği

Java SE Language Fundamentals

 • Primitive Data Types
 • Interfaces
 • Classes and Methods
 • Inheritance
 • Core Class Library
 • Collections and Streams
 • Exception Handling
 • Type Casting

New language Features

 • Generics
 • Compile-time type safety.
 • Collections Framework (JSR 14).
 • Enhanced Iterators (JSR 201)
 • Autoboxing/Unboxing
 • Typesafe Enums
 • Vararg
 • Static Import
 • Metadata (Annotations)