Object-Oriented Analysis and Design Using UML

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 5 Gün
 1. Anasayfa
 2. Object-Oriented Analysis and Design Using UML

Açıklama

  Bu eğitim, nesneye dayalı teknolojilerin etkin kullanımına odaklanan öğretimi ve uygulama deneyimi sağlarken, yazılım geliştirme sürecine uygulanan yazılım modellemesinin doğru bir şekilde kullanımı hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlar. Eğitmen eşliğinde gerçekleştirilen eğitim, gereksinimlerin toplanmasından sistem tasarımına kadar pratik ve eksiksiz OOAD (Object-Oriented Analysis and Design – Nesneye Dayalı Analiz ve Tasarım) yol haritası sunulabilmesi için dersler, grup tartışmaları ve kolaylaştırıcı tarafından yönlendirilen faaliyetlerden yararlanır.

  Eğitim nesneye dayalı (OO) yazılım geliştirmesine, Java programlama dili gibi nesneye dayalı dillere uygulanabilen, nesneye dayalı programlama teknolojilerini, ilkelerini ve modellerini takip eden pragmatik bir yaklaşım sağlar. Katılımcılar, iletişim kavramları ve kararlarına yardımcı olmak, sorunu ve önerilen çözümü anlamak, sorunu ve önerilen çözümü açıklayan yapıların getirdiği karmaşıklığı yönetmek için yaygın olarak benimsenmiş grafiksel modelleme dili UML 2.2 (Unified Modeling Language) sürümünü kullanmanın avantajlarını deneyimlerler. Eğitim, nesneye dayalı bir yazılım geliştirme projesine uygulanabilen analiz ve tasarım yönlerine odaklanılmış genel bir yazılım geliştirme sürecini takip edecek şekilde yapılandırılmıştır. Bu genel süreç eğitimde daha sonra bahsedilecek olan özel süreçlere de kolayca uyarlanabilir. Eğitim ayrıca, daha esnek ve yeniden kullanılabilir yazılım bileşenlerinin oluşturulmasını kolaylaştıracak modeller ve çerçeveler hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlar.

   

  Bu eğitimde neler öğreneceksiniz? 

  • Nesneye dayalı metodolojiler ve iş akışları dahil olmak üzere nesneye dayalı yazılım geliştirme süreci,
  • Görüşmeler ve paydaşlar aracılığıyla sistem gereksinimlerini toplama
  • Problem alanlarının kullanım durumlarını ve etki alanı modelini belirlemek üzere sistem gereksinimlerini analiz etme (Gereksinim modeli)
  • İşlevsel olmayan gereksinimleri (NFRs) ve geliştirme sınırlamalarını destekleyen bir sistemi mimarisi (Mimari modeli) oluşturma
  • İşlevsel gereksinimleri (FRs) destekleyen bir sistem tasarımı (Çözüm modeli) oluşturma

Eğitim İçeriği

Course Info

 • Examining Object-Oriented Concepts and Terminology
 • Describe the important object-oriented (OO) concepts
 • Describe the fundamental OO terminology
 • Introducing Modeling and the Software Development Process
 • Describe the Object-Oriented Software Development (OOSD) process
 • Describe how modeling supports the OOSD process
 • Describe the benefits of modeling software
 • Explain the purpose, activities, and artifacts of the following OOSD workflows (disciplines): Requirements Gathering, Requirements

Creating Use Case Diagrams

 • Justify the need for a Use Case diagram
 • Identify and describe the essential elements in a UML Use Case diagram
 • Develop a Use Case diagram for a software system based on the goals of the business owner
 • Develop elaborated Use Case diagrams based on the goals of all the stakeholders
 • Recognize and document use case dependencies using UML notation for extends, includes, and generalization
 • Describe how to manage the complexity of Use Case diagrams by creating UML packaged views

Creating Use Case Scenarios and Forms

 • Identify and document scenarios for a use case
 • Create a Use Case form describing a summary of the scenarios in the main and alternate flows
 • Describe how to reference included and extending use cases.
 • Identify and document non-functional requirements (NFRs), business rules, risks, and priorities for a use case
 • Identify the purpose of a Supplementary Specification Document

Creating Activity Diagrams

 • Identify the essential elements in an Activity diagram
 • Model a Use Case flow of events using an Activity diagram
 • Determining the Key Abstractions
 • Identify a set of candidate key abstractions
 • Identify the key abstractions using CRC analysis

Constructing the Problem Domain model

 • Identify the essential elements in a UML Class diagram
 • Construct a Domain model using a Class diagram
 • Identify the essential elements in a UML Object diagram
 • Validate the Domain model with one or more Object diagrams

Transitioning from Analysis to Design using Interaction Diagrams

 • Explain the purpose and elements of the Design model
 • Identify the essential elements of a UML Communication diagram
 • Create a Communication diagram view of the Design model
 • Identify the essential elements of a UML Sequence diagram
 • Create a Sequence diagram view of the Design model

Modelling Object State Using State Machine Diagrams

 • Model object state
 • Describe the essential elements of a UML State Machine diagram

Applying Design Patterns to the Design Model

 • Define the essential elements of a software pattern
 • Describe the Composite pattern
 • Describe the Strategy pattern
 • Describe the Observer pattern
 • Describe the Abstract Factory pattern

Introducing the Architectural Concepts and Diagrams

 • Distinguish between architecture and design
 • Describe tiers, layers, and systemic qualities
 • Describe the Architecture workflow
 • Describe the diagrams of the key architecture views
 • Select the Architecture type
 • Create the Architecture workflow artifacts

Introducing the Architectural Tiers

 • Describe the concepts of the Client and Presentation tiers
 • Describe the concepts of the Business tier
 • Describe the concepts of the Resource and Integration tiers
 • Describe the concepts of the Solution model

Refining the Class Design Model

 • Refine the attributes of the Domain model
 • Refine the relationships of the Domain model
 • Refine the methods of the Domain model
 • Declare the constructors of the Domain model
 • Annotate method behavior
 • Create components with interfaces

Overview of Software Development Processes

 • Explain the best practices for OOSD methodologies
 • Describe the features of several common methodologies
 • Choose a methodology that best suits your project
 • Develop an iteration plan

Overview of Frameworks

 • Define a framework
 • Describe the advantages and disadvantages of using frameworks
 • Identify several common frameworks
 • Understand the concept of creating your own business domain frameworks

Course Review

 • Review the key features of object orientation
 • Review the key UML diagrams
 • Review the Requirements Analysis (Analysis) and Design workflows