Object-Oriented Analysis and Design Using UML

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 5 Gün
 1. Anasayfa
 2. Object-Oriented Analysis and Design Using UML

Açıklama

  Bu eğitim, nesneye dayalı teknolojilerin etkin kullanımına odaklanan öğretimi ve uygulama deneyimi sağlarken, yazılım geliştirme sürecine uygulanan yazılım modellemesinin doğru bir şekilde kullanımı hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlar. Eğitmen eşliğinde gerçekleştirilen eğitim, gereksinimlerin toplanmasından sistem tasarımına kadar pratik ve eksiksiz OOAD (Object-Oriented Analysis and Design – Nesneye Dayalı Analiz ve Tasarım) yol haritası sunulabilmesi için dersler, grup tartışmaları ve kolaylaştırıcı tarafından yönlendirilen faaliyetlerden yararlanır.

  Eğitim nesneye dayalı (OO) yazılım geliştirmesine, .NET, Java programlama dili gibi nesneye dayalı dillere uygulanabilen, nesneye dayalı programlama teknolojilerini, ilkelerini ve modellerini takip eden pragmatik bir yaklaşım sağlar. Katılımcılar, iletişim kavramları ve kararlarına yardımcı olmak, sorunu ve önerilen çözümü anlamak, sorunu ve önerilen çözümü açıklayan yapıların getirdiği karmaşıklığı yönetmek için yaygın olarak benimsenmiş grafiksel modelleme dili UML (Unified Modeling Language) kullanmanın avantajlarını deneyimlerler. Eğitim, nesneye dayalı bir yazılım geliştirme projesine uygulanabilen analiz ve tasarım yönlerine odaklanılmış genel bir yazılım geliştirme sürecini takip edecek şekilde yapılandırılmıştır. Bu genel süreç eğitimde daha sonra bahsedilecek olan özel süreçlere de kolayca uyarlanabilir. Eğitim ayrıca, daha esnek ve yeniden kullanılabilir yazılım bileşenlerinin oluşturulmasını kolaylaştıracak modeller ve çerçeveler hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlar.

   

  Bu eğitimde neler öğreneceksiniz? 

  • Nesneye dayalı metodolojiler ve iş akışları dahil olmak üzere nesneye dayalı yazılım geliştirme süreci,
  • Görüşmeler ve paydaşlar aracılığıyla sistem gereksinimlerini toplama
  • Problem alanlarının kullanım durumlarını ve etki alanı modelini belirlemek üzere sistem gereksinimlerini analiz etme (Gereksinim modeli)
  • İşlevsel olmayan gereksinimleri (NFRs) ve geliştirme sınırlamalarını destekleyen bir sistemi mimarisi (Mimari modeli) oluşturma
  • İşlevsel gereksinimleri (FRs) destekleyen bir sistem tasarımı (Çözüm modeli) oluşturma

Eğitim İçeriği

Temel OOP Terimlerinin Anlaşılması

Nesne yönelim kavramları, terminolojisi

Tasarım ve Analiz kavramları

Frameworklere genel bakış

Diyagramlar

Use Case Diyagramları

Yazılım geliştirme süreçleri

UML

Proje başlatmak

Gereksinim Analizi

Use case Modelleme

Domain Modelleme

Yazılım Tasarımı

Yazılım mimarisi ve modelleri

Tasarım kalıpları

Yazılım Geliştirme metodolojileri

Ön Koşullar

Temel programlama bilgisine sahip olmak