ISTQB Foundation Level Certified Software Tester

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 2 Gün
 1. Anasayfa
 2. /
 3. ISTQB Foundation Level Certified Software Tester

Açıklama

  Kaliteli yazılımlar, kabul edilebilir düzeyde hatasız, planlanan bütçe ile zamanında bitirilip dağıtılabilen, gereksinimleri ve/veya beklentileri karşılayabilen ve sürdürülebilir özelliklere sahip yazılımlardır.

  Test, bir sistemi manuel veya otomatik yollarla deneyerek veya değerlendirerek, belirlenmiş gereksinimleri karşıladığının doğrulanması veya beklenen ile gözlenen sonuçlar arasındaki farkların belirlenmesi sürecidir.

  Yazılım testi ise bir yazılımın sonsuz sayıdaki çalışma alanından, sınırlı sayıda ve uygun şekilde seçilmiş testler ile beklenen davranışlarını karşılamaya yönelik, dinamik olarak yapılan doğrulama faaliyetlerini kapsamaktadır.

   

  Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?

  • Katılımcıları ISTQB müfredatına dayalı Foundation Certification in Software Testing sınavına hazırlar
  • Yazılım testinin amaçlarının ve doğasının katılımcılar tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlar ve test süreçlerinde yaşanan sorunlar ve kısıtlamalarla ilgili farkındalığı artırır.
  • Standart terminolojiyi öğretir
  • Katılımcıların önemli teknikler hakkında deneyim kazanmalarını sağlar ve test teknikleriyle (statik, beyaz kutu (white box) ve kara kutu (black box) tanıştırır.
  • Gereksinimlerin gözden geçirilmesinden sistem uygulamasına kadar tüm test süreçlerini eksiksiz bir şekilde gösterir

   

  Kimler Katılmalı

  Test Mühendisleri

  Kalite Güvence Uzmanları

  İş Analistleri

  Sistem Analistleri

  Programcılar

  Yazılım Uzmanları

  Proje Yöneticileri

  Kurumsal Mimari Uzmanları

  Yazılım Mimarları


Eğitim İçeriği

Yazılım Testinin Temelleri

 • Test Neden Gereklidir
 • Test Nedir
 • Yedi Test İlkesi
 • Temel Test Süreci
 • Testin Psikolojik Boyutu
 • Etik Kurallar

Yazılım Yaşam Döngüsü Boyunca Test

 • Yazılım Geliştirme Modelleri
 • Test Seviyeleri
 • Test Tipleri
 • Bakım Testleri

Statik Test Teknikleri

 • Statik Test Teknikleri ve Test Süreçleri
 • Gözden Geçirme
 • Araçlarla Gerçekleştirilen Statik Analiz

Test Tasarım Teknikleri

 • Test Tasarım Süreci
 • Test Tasarım Tekniği Kategorileri
 • Spesifikasyona Dayalı Teknikler (Kara Kutu)
 • Yapıya Dayalı Teknikler (Beyaz Kutu)
 • Tecrübeye Dayalı Teknikler
 • Test Tekniklerinin Seçimi

Test Yönetimi

 • Test Organizasyonu
 • Testlerin Planlanması ve Efor Tahminleri
 • Test İlerlemelerinin İzlenmesi ve Kontrolü
 • Konfigürasyon Yönetimi
 • Risk ve Test İlişkisi
 • Hata Yönetimi

Test İçin Araç Desteği

 • Test Araçlarının Tipleri
 • Araçların Etkin Kullanımı: Potansiyel Faydaları ve Riskleri
 • Aracın Organizasyona Tanıtılması

Ön Koşullar

Herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.