ITIL V4 Foundation

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 2 Gün
 1. Anasayfa
 2. / /
 3. ITIL V4 Foundation

Açıklama

  ITIL (Information Technology Infrastructure Library), bilgi teknolojileri hizmet yönetimi için bir dizi en iyi uygulama ve çerçeve olup hem IT hizmet yönetimi süreçlerini ve işlevlerini tanımlamakta hem de yönetim ve işletme süreçlerinin etkin bir şekilde uygulanmasını desteklemektedir. ITIL, bir kuruluşun IT hizmetlerini tasarlamasına, geliştirmesine, dağıtmasına, işletmesine ve sürekli olarak iyileştirmesine yardımcı olur.

  Dijital dönüşüm, BT alanında çok büyük değişikliklere neden oldu. ITIL 4, teknolojiye dayalı ürün ve hizmetlerin sunulması ve işletilmesi için uçtan uca bir işletim modeli sağlayarak bu yeni dünyayı, başka hiçbir en iyi uygulama çerçevesinde var olmayan farklı yöntemlerle ele alıyor. Lean IT, Agile ve DevOps gibi çeşitli işbirliği çerçevelerini tek ve kusursuz bir yaklaşımla birleştirerek hizmet yönetimine yönelik bütüncül bir felsefeyi benimsiyor.

  ITIL V4, organizasyonların hizmet yönetimini, dijital dönüşümü ve modern teknolojilerin etkin kullanımını desteklemek için tasarlanmıştır. Bu çerçeve, kuruluşların müşteri odaklı, verimli ve esnek IT hizmetleri sunmasına yardımcı olur. ITIL V4 Foundation sertifikası, ITIL’in temellerini anlayan ve IT hizmet yönetimi konusunda bilgi sahibi olan profesyoneller için önemli bir sertifikadır.


Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?
 • Önemli BT hizmet yönetimi kavramları

 • ITIL rehberlik ilkelerinin, kuruluşların hizmet yönetimini benimsemeleri ve kendilerine uyarlamaları konusunda ne şekilde yardımcı olacağı

 • Hizmet yönetiminin 4 boyutu

 • Hizmet değer sisteminin amacı ve bileşenleri

 • Hizmet değer zinciri faaliyetleri ve bu faaliyetlerin birbirine bağlanması

 • Önemli ITIL uygulamalarının amaçları

 • ITIL 4 Foundation sınavı için hazırlık


Eğitim İçeriği

ITIL 4’e Genel Bakış

 • Yapılandırılmış Faydalar
 • Hizmet Değer Sistemi
 • Hizmet Yönetiminin Dört Boyutu

Önemli ITIL Kavramları

 • Hizmet Yönetimi Nedir?
 • Hizmet İlişkileri
 • Değer Yaratma

Hizmet Yönetiminin Dört Boyutu

 • Değer Sunumuna Bütünsel Yaklaşım
 • Kuruluşlar ve İnsanlar
 • Bilgi Teknolojileri
 • İş Ortakları ve Tedarikçiler
 • Değer Akışları ve Süreçler
 • Dış Faktörler

ITIL Hizmet Değer Sistemi (SVS)

 • Rehberlik İlkeleri
 • Yönetişim
 • Hizmet Değer Zinciri
 • Uygulamalar
 • Sürekli Gelişim

ITIL Rehberlik İlkeleri

 • Değere Odaklanın
 • Bulunduğunuz Yerde Başlayın
 • Geri Bildirimlerle Tekrarlı Bir Şekilde İlerleyin
 • İşbirliği Yapın ve Görünürlüğü Teşvik Edin
 • Bütünsel Olarak Düşünün ve Çalışın
 • Basit ve Pratik Tutun
 • Optimize Edin ve Otomatikleştirin
 • İlke Etkileşimi

Yönetişim

 • Yönetim Organları
 • Yönetim Faaliyetleri
 • SVS’de Yönetişimin Rolü

Hizmet Değer Zinciri

 • Planlama
 • İyileştirme
 • Devreye Alma
 • Tasarım ve Geçiş
 • Satın Alma ve Oluşturma
 • Dağıtım ve Destek

Sürekli Gelişim

 • Model, Değer Zinciri ve Uygulama
 • Sürekli Gelişim Modeli
 • Sürekli Gelişim ve Rehberlik İlkeleri
 • Kısıtlar Teorisi

Önemli ITIL Uygulamaları

 • ITIL Uygulamalarına Giriş
 • Sürekli Gelişim
 • Hizmet Düzeyi Yönetim
 • Değişim Kontrolü
 • Olay Yönetimi
 • Hizmet Talep Yönetimi
 • Yardım Masası
 • Problem Yönetimi

Diğer ITIL Uygulamaları

 • Genel Yönetim Uygulamaları
 • Hizmet Yönetimi Uygulamaları
 • Teknik Yönetim Uygulamaları

Ön Koşullar

Herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.