ITIL V4 Foundation

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 2 Gün
 1. Anasayfa
 2. / /
 3. ITIL V4 Foundation

Açıklama

  Dijital dönüşüm, BT alanında çok büyük değişikliklere neden oldu. ITIL 4, teknolojiye dayalı ürün ve hizmetlerin sunulması ve işletilmesi için uçtan uca bir işletim modeli sağlayarak bu yeni dünyayı başka hiçbir en iyi uygulama çerçevesinde var olmayan farklı yöntemlerle ele alıyor. Lean IT, Agile ve DevOps gibi çeşitli işbirliği çerçevelerini tek ve kusursuz bir yaklaşımla birleştirerek hizmet yönetimine yönelik bütüncül bir felsefeyi benimsiyor.

  ITIL® 4 Foundation, BT uzmanları için mevcut olan ve en yaygın bir şekilde kabul edilen bir giriş seviyesi ITIL sertifikasıdır. ITIL çerçevesine yönelik bu en yeni eğitim, katılımcıların ITIL yaşam döngüsünde kullanılan temel kavramlar ve ortak dil, yaşam döngüsü aşamalarının birbiriyle ne şekilde bağlı olduğu, dahil olan süreçler ve BT organizasyonunda BT hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesini sağlayacak en iyi uygulamalar dahil olmak üzere modern BT destekli hizmetlerin yönetimi konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak üzere tasarlanmıştır.

  ITIL 4 yolculuğunuza başladığınız bu eğitim, Hizmet Değer Sistemine (SVS – Service Value System) getirdiği bütünsel bakış açısıyla BT Hizmet Yönetimini farklı bir şekilde ele alabilmenizi sağlar.


Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?
 • Önemli BT hizmet yönetimi kavramları

 • ITIL rehberlik ilkelerinin, kuruluşların hizmet yönetimini benimsemeleri ve kendilerine uyarlamaları konusunda ne şekilde yardımcı olacağı

 • Hizmet yönetiminin 4 boyutu

 • Hizmet değer sisteminin amacı ve bileşenleri

 • Hizmet değer zinciri faaliyetleri ve bu faaliyetlerin birbirine bağlanması

 • Önemli ITIL uygulamalarının amaçları

 • ITIL 4 Foundation sınavı için hazırlık


Eğitim İçeriği

ITIL 4’e Genel Bakış

 • Yapılandırılmış Faydalar
 • Hizmet Değer Sistemi
 • Hizmet Yönetiminin Dört Boyutu

Önemli ITIL Kavramları

 • Hizmet Yönetimi Nedir?
 • Hizmet İlişkileri
 • Değer Yaratma

Hizmet Yönetiminin Dört Boyutu

 • Değer Sunumuna Bütünsel Yaklaşım
 • Kuruluşlar ve İnsanlar
 • Bilgi Teknolojileri
 • İş Ortakları ve Tedarikçiler
 • Değer Akışları ve Süreçler
 • Dış Faktörler

ITIL Hizmet Değer Sistemi (SVS)

 • Rehberlik İlkeleri
 • Yönetişim
 • Hizmet Değer Zinciri
 • Uygulamalar
 • Sürekli Gelişim

ITIL Rehberlik İlkeleri

 • Değere Odaklanın
 • Bulunduğunuz Yerde Başlayın
 • Geri Bildirimlerle Tekrarlı Bir Şekilde İlerleyin
 • İşbirliği Yapın ve Görünürlüğü Teşvik Edin
 • Bütünsel Olarak Düşünün ve Çalışın
 • Basit ve Pratik Tutun
 • Optimize Edin ve Otomatikleştirin
 • İlke Etkileşimi

Yönetişim

 • Yönetim Organları
 • Yönetim Faaliyetleri
 • SVS’de Yönetişimin Rolü

Hizmet Değer Zinciri

 • Planlama
 • İyileştirme
 • Devreye Alma
 • Tasarım ve Geçiş
 • Satın Alma ve Oluşturma
 • Dağıtım ve Destek

Sürekli Gelişim

 • Model, Değer Zinciri ve Uygulama
 • Sürekli Gelişim Modeli
 • Sürekli Gelişim ve Rehberlik İlkeleri
 • Kısıtlar Teorisi

Önemli ITIL Uygulamaları

 • ITIL Uygulamalarına Giriş
 • Sürekli Gelişim
 • Hizmet Düzeyi Yönetim
 • Değişim Kontrolü
 • Olay Yönetimi
 • Hizmet Talep Yönetimi
 • Yardım Masası
 • Problem Yönetimi

Diğer ITIL Uygulamaları

 • Genel Yönetim Uygulamaları
 • Hizmet Yönetimi Uygulamaları
 • Teknik Yönetim Uygulamaları

Ön Koşullar

Herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.