Change Management (Değişim Yönetimi)

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 2 Gün
 1. Anasayfa
 2. Change Management (Değişim Yönetimi)

Açıklama

  Değişim yönetimi, bireysel & kurumsal düzeyde dönüşüm hedef ve stratejilerinin belirlenmesini, uygun seçeneklerin netleştirilmesini ve akabinde de eyleme geçilerek, sürdürülebilirliğinin sağlanmasını ifade eder.

  Değişim yönetimi, iş yerlerinde önemli görevlerin, süreçlerin ve/veya kültürel değişimlerin başlatılmasında kritik bir bileşen haline geldi. Değişim yönetimini açıklamak için kullanılan ortak tanıma göre, değişim yönetimi önemli değişikliklerin organizasyonel değişimi etkilemek için düzenli, kontrollü ve sistematik bir şekilde uygulanmasını sağlamak üzere kullanılan bir dizi süreçtir. Değişim Yönetimi, hem organizasyonel değişim yönetimi süreçlerini hem de değişimin insan tarafını yönetmek üzere birlikte kullanılan bireysel değişim yönetimi modellerini kapsar.

  Organizasyonel değişim yönetimi, değişimin insan tarafını organizasyonel düzeyde yönetmek için gerekli süreçleri ve araçları içerir. Bu araçlar, grupların veya kuruluşların değişim yoluyla etkili bir şekilde geçişlerini sağlamak için kullanılabilecek yapılandırılmış bir yaklaşımı içerir. Bireysel değişim yönetimi anlayışı ile birleştirildiğinde, bu araçlar değişimin insan tarafını yönetmek için gerekli olan altyapıyı sağlar. Değişim yönetiminin amaçlarından biri de kuruluşların ve bireylerin dirençlerinin kırılmasına ve değişim girişimini kabul etmelerini sağlamaktır.

  Kurumsal düzeyde değişimi doğru yönetmek üzere işe bireysel düzeyde başlamak ve değerlendirmeyi doğru yapabilmek çok önemlidir. Değişime nereden başlanacağı, sorumluların ve sorumluluklarının belirlenmesi, doğru adımların bulunması tam bir keşif ve farkındalık yolculuğudur. Değişim yönetimi eğitimi ile bu yolculuktaki ilgili dinamiklerin neler olduğu ve süreci etkin şekilde yönetmek üzere gereken modeller ve araçlar, uygulamalarla aşama aşama aktarılacaktır.

  Değişim yönetimi eğitiminin amacı, yönetici seviyesindeki çalışanların değişime etki eden ve değişimi zorlaştıran / dirence neden olan faktörleri tanıması; değişimin uygulanması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması konusunda bilgilendirilmesini sağlamaktır.

  Bu eğitim sayesinde, katılımcılar değişim yönetimi ile ilgili çeşitli yaklaşımları keşfetme fırsatı yakalayacak; kişisel ve organizasyonel düzeyde sürekli öğrenme ve etkin değişim yaklaşımı için gerekli bilgi ve becerileri daha verimli olarak kullanmak üzere farkındalık kazanacaktır.

   

  Eğitimde neler öğreneceksiniz?

  • Değişimin dinamiklerini anlama
  • Değişimin kuruluştaki bireyler üzerindeki etkileri
  • Farklı kuruluş kültürleri ve değişim süreci üzerindeki etkileri
  • Değişiklik yönetimi planı oluşturmak için temel olarak kullanılacak uygun çerçevenin seçilmesi
  • Değişimi destekleyecek öğrenme etkinlikleri planlama
  • Değişim planı üzerindeki etkilerini anlamak için paydaşları tanımlama ve analiz etme
  • İletişim yönetimi planı oluşturma ve uygulama
  • Etkili bir değişim ekibi geliştirme
  • Değişime çok iyi yanıt verebilen kuruluşlar oluşturma

   

  Ön koşullar

  Katılımcılar için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır. Ancak, katılımcılar eğitim öncesinde bazı organizasyonel değişim deneyimlerini incelemeleri faydalı olabilir.


Eğitim İçeriği

Değişim İhtiyacı – Geleceğe Bakış

Hedefleme

 • Zorunluluklar / Gereksinimler ve İstekler
 • Stratejik Düşünme
 • Odaklama (Niyet – Odak – Zihniyet)

Farkındalık

 • Değişime Yönelik İtici Güçler
 • Değişim için İç ve Dış Kaynaklar
 • Değişimi Engelleyen Faktörler / Değişime Direnç
 • Değişimi Destekleyen Faktörler
 • Potansiyel – Performans Dengesi

Değişim Aşamaları & Araçları

Seçenekler

 • Seçim Çarkı
 • Renklerle Çalışma
 • Yaratıcılık ve Farklı Bakış Açıları (Metaforların Gücü)

Aksiyon Planı

Sürdürülebilirlik

Ön Koşullar

Herhangi bir ön koşul yoktur