Xamarin Mobile Application Development

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 5 Gün
 1. Anasayfa
 2. Xamarin Mobile Application Development

Açıklama

  Bu eğitimde katılımcılar, C# ve .NET kod tabanı kullanarak Android ve iOS uygulamaları oluşturmak için çapraz platform mobil geliştirme aracı Xamarin’i nasıl kullanabileceklerini öğrenirler.

  Katılımcılar eğitime, tek bir kod tabanı kullanarak Android ve iOS uygulamaları oluşturmak üzere Xamarin.Forms kullanımını öğrenerek başlarlar. Katılımcılar, tüm platformlarda UI katmanını tanımlamak için XAML’ı nasıl kullanacaklarını öğrenirler. Uygulamayı hem Android hem de iOS simülatörlerine ve gerçek test cihazlarına yükleyerek, UI’nin tüm platformlarda nasıl yerel kontroller oluşturduğunu ve böylece uygulamaya nasıl yerel bir görünüm ve his kattığını görürler.

  Eğitimde XAML denetimlerinin kullanımla nasıl etkileşime girdiği, UI düzenini yönetmek için XAML’ın nasıl kullanılacağı ve UI olaylarını C# olay işleyicilerine nasıl bağlayacağı gibi XAML konuları işlenir. Katılımcılar ayrıca belirli bir platformda uygulamanın UI görünümünü nasıl özelleştirebileceklerini öğrenirler.

  Katılımcılar, hem cihazda depolanan yerel verilerle nasıl etkileşimde bulunacaklarını hem de Xamarin.Forms kullanarak RESTful hizmetlerinden gelen verilerle nasıl iletişim kuracaklarını ve bu verileri nasıl işleyeceklerini öğrenirler.

  Xamarin, ayrıca geliştiricilerin her bir platform için ayrı bir yerel UI kodu yazmasını sağlayan Xamarin Native desteğine de sahiptir. Bu eğitimde katılımcılar, Xamarin.Android’in nasıl kurulacağını ve yapılandırıldığını öğrenir ve daha sonra Android uygulama mimarilerini nasıl inceleyeceklerini görürler. Katılımcılar, Android tasarımcıları ve denetimlerini kullanan Xamarin.Android’i kullanarak C#’da uygulama geliştirirler.

  Katılımcılar ayrıca, Xamarin.iOs’un nasıl kurulacağını ve yapılandırılacağını öğrenir ve ardından yerel iOS mimarilerini nasıl inceleyeceklerini görürler. Katılımcılar, iOS tasarımcıları ve denetimlerini kullanarak Xamarin.iOS uygulamaları geliştirirler.

  Bu eğitimde ayrıca hem Android hem de iOS cihazlarda dokunma ve konum hizmetleriyle nasıl çalışılacağı da incelenir.

   

  Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?

  • Xamarin geliştirme sistemini yapılandırma
  • Xamarin.Forms ve Xamarin.Native karşılaştırması
  • Bir Xamarin uygulamasının anatomisi
  • Xamarin.Forms uygulamaları için XAML
  • XAML olaylarını yönetme
  • XAML.Forms denetimlerini Android ve iOS platformlarında özelleştirme
  • Yerel cihazda verilerle çalışma
  • RESTful hizmetlerinden veri çağırma ve bu verileri işleme
  • Xamarin.Android uygulamalarının nasıl oluşturulacağı
  • Xamarin.iOS uygulamalarının nasıl oluşturulacağı
  • Dokunma özelliği ile çalışma
  • Konim Hizmetleriyle çalışma
  • NuGet ve Xamarin Store kullanımı

   

  Ön Koşullar

  C# programlama deneyimi.


Eğitim İçeriği

Giriş

 • Xamarin eğitimlerine başlarken
 • Xamarin kurulumlari
 • Visual Studio kurulum
 • Visual Studio for Mac kurulum
 • Xcode kurulum
 • Xamarin ve hyper v ayarlamaları
 • Emulator ve simulator kurulumları
 • Visual studio ide ortaminin çaliştirilması
 • Xamarin mimarisi ve temelleri
 • Xaml teknikleri ve temelleri
 • Devops hakkinda bilgilendirme
 • Azure mobile apps hakkinda bilgilendirme

 

Android

 • Xamarin Native Android başlarken
 • Visual studio native android uygulama başlatma
 • Xamarin android proje inceleme
 • Xamarin android jit (just in time) derleyici ve kapsami
 • Xamarin android designer
 • Activities and intens
 • Xamarin accessibility
 • Android resources
 • Android activity lifecycle
 • Android controls
 • Actionbar
 • Autocomplete
 • Buttons
 • Calendar
 • Cardview
 • Edittext
 • Gallery
 • Navigationbar
 • Pickers
 • Popup menu
 • Rating bar
 • Spinner
 • Switch
 • Textureview
 • Toolbar
 • Viewpager
 • Webview
 • Layouts
 • Linerlayout
 • Relativelayout
 • Tablelayout
 • Recyclerview
 • Listview
 • Gridview
 • Gridlayout
 • Tabbedlayout
 • Broadcast receivers
 • Sqlite
 • Toolbar and appbar
 • Android navigation
 • Splash screen
 • Api and nuget packets
 • Listview and listview events
 • Localization
 • Web services
 • Permission
 • Graphics and animation
 • Notification
 • Httpclient
 • Xamarin Market Yayınlama Android (PlayStore)

IOS

 • Xamarin Native IOS başlarken
 • Xcode ve ios emulator islemleri
 • Xamarin ios proje inceleme
 • Xamarin ios aot (ahead of time) derleyici ve kapsami
 • Xamarin ios designer
 • Storyboards
 • User interface

Controls

 • Alerts
 • Buttons
 • Collection view
 • Images
 • Manuel camera controls
 • Maps
 • Labels
 • Picker
 • Progress and activity indicators
 • Searchbar
 • Sliders
 • Switch
 • Segmented control
 • Stack view
 • Tables and cells
 • Tab bars and bar controllers
 • Text input
 • Webviews
 • Events
 • Sqlite
 • Localization
 • Threading
 • Touch
 • Images & icons
 • Platform features
 • Security and privacy features
 • Web service
 • Splash screen
 • Api and nuget paskets
 • Xamarin Market Yayınlama iOS (App Store)

Forms

 • Xamarin Forms başlarken
 • Xamarin Forms Android inceleme
 • Xamarin Forms IOS inceleme
 • Xaml inceleme
 • Animation
 • Simple animation
 • Easing animation
 • Custom animation

Controls

 • Boxview
 • Buttons
 • Colors
 • Datepicker
 • Images
 • Maps
 • Listview
 • Data sources
  • Cell appearance
  • List appearance
  • nteractivity
  • Performance
  • Pull to refresh
  • Caching
 • Picker
 • Slider
 • Stepper
 • ableview

Styles

 • Css style
 • Xaml style

Layouts

 • Stacklayout
 • Absolutelayout
 • Relativelayout
 • Gridlayout
 • Flexlayout
 • Scrollview
 • Layout options
 • Margin and padding
 • Device orientation
 • Tablet & desctop
 • Custom layout

Pages

 • Contentpage
 • Masterdatailpage
 • Navigationpage
 • Tabbedpage
 • Templatepage
 • Carouselpage

Cells

 • Textcell
 • Imagecell
 • Switchcell
 • Entrycell

Dependency service

Contextactions

Custom renderers

Bindingcontext

Ivalueconverter

Permission

Sqlite

Realm

Plugins

Web service and httpclient

Mvvm

Localization

Animation

Notification

Ön Koşullar

C# Programlama tecrübesi