Uygulamalı IK Analitiği ve Veri Görselleştirme

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 2 Gün
 1. Anasayfa
 2. Uygulamalı IK Analitiği ve Veri Görselleştirme

Açıklama

Günümüz iş yaşamında insan kaynakları profesyonellerinin iş akışları içerisindeki verileri bilgiye çevirmek, analizlerini yapmak ve süreçlerde stratejik üstünlükler oluşturabilmek çok daha önemli hale gelmiştir.

İnsan kaynakları olarak “destek” fonksiyonu olmaktan “stratejik ortağa dönüşebilmeye” uzanan sürecin “ölçümlemeden” ve dolayısıyla yönetebilmekten geçtiği günümüzde veri analitiği, iş zekası ve makine öğrenmesinin kullanımı son derece önemlidir.

Vakalarla İnsan Kaynakları Analitiği ve Veri Görselleştirme Eğitimi, İK profesyonellerinin İK İş Zekası araçlarını kullanarak, mobil raporları kendilerinin yapabilmelerini ve İK Verisinden Makine Öğrenmesi, İK analitiği algoritmaları ile anlam çıkarabilmelerini hedeflemektedir.. İnsan kaynakları verisinden algoritmalar ve kullanılacak araçlar ile anlam çıkarmak eğitimin temel amacıdır.  Algoritma bilgisi, yazılım bilgisi gerekmeden istatistiki analiz yapabilmek amaçlanır.

 

Kimler katılmalı?

İnsan kaynaklarında çalışan profesyoneller, birim yöneticileri, ik ücret ve raporlama alanında çalışanlar. Kariyerini ik analitiği ve veri alanında sürdürmek isteyen mezunlar ve  İnsan Kaynakları alanında dijital yetkinlik hedefleyen İK direktörleri ve müdürleri.

Eğitim İçeriği

1.Gün

İK Bilgi Sistemleri

 • Büyük veri ve İnsan Kaynakları
 • Big Data 3V’si Nedir?
 • Operasyonel İhtiyaçlardan, Stratejik Önceliklere İK Bilgi Sistemleri
 • Veri Kalitesi Nedir?
 • Veri Kalitesinin Yükseltmenin Yöntemleri

İK Analitiği

 • İK Analitiği Nedir?
 • İK Analitiği Değer Piramidi
 • Stratejik İK ve İK Analitiği İK Metrikleri
 • Örnek Global HR KPI’ları
 • İK Analitiği Nasıl Hayata Geçirilir?
 • Problem Alanlarının ve Stratejik Önceliklerin Belirlenmesi
 • İK Analitiğinde Veri Görselleştirme
 • İş Zekası Nedir? İnsan Kaynaklarında İş Zekası Kullanım Alanları ve Veri Analitiği İle İlişkisi
 • Veri Modeli Nedir? Nasıl Kurulur?
 • Araştırma Stratejisi Nasıl Oluşturulur?
 • Veri Toparlama ve Temizlik
 • Temel SQL Sorgulama
 • Veri Kategorizasyon
 • Boş Verilerin Temizlenmesi
 • Temel Analiz Yöntemleri
 • Temel Görselleştirmeler (Boxplot, Dotplot)
 • Temel Analizler (Ortalama, Medyan, Standart Sapma Ve Aralarındaki İlişki)
 • Regresyon Analizi (Weka)
 • Korelasyon Katsayısı Ve Yorumlama (Excel ve R Üzerinden)
 • Veri Analitiğinde Outlier Belirleme

Vaka 

 • Excel Üzerinden Dashboard Tasarımı ve Sonrasında Hazır Veri Seti
 • İle Web ve Mobil Tool Üzerinden Raporlama
 • Setinin Paylaşımı (İş Zekası Çalışması)

2.Gün

 • Chi-Square Testi
 • Lineer Regresyon (Weka, Excel)
 • Karar Ağacı Algoritması (Weka)
 • Forecast Tahminleme (Excel 2013 ve Üzeri Forecast İle)
 • Veri Görselleştirme
 • Sonuçları Aktarırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
 • Aksiyon Planı Ve İletişim
 • İK Analitiği Çalışmalarını Başarıya Götüren Kritik Faktörler
 • Veri Madenciliği Nedir?
 • Histogram Oluşturma
 • Data Mining Aracı İle Uygulamalı Veri
 • Madenciliği Çalışması (Csv Dosyaları Üzerinden Analiz)

Vaka Çalışması-1

 • İnsan Kaynakları İş Zekası Uygulaması: Mobil ve Web Tool’u İle
 • HR Verilerinin Mobil Ortamda Raporlanması (Birinci Gün)

Vaka Çalışması-2

 • Mevcut Çalışanlarım İçerisinde Ayrılma Riski
 • Daha Fazla Olan Kişiler Kimlerdir?

Vaka Çalışması-3

 • Performans Tahminleme Vakası

Vaka Çalışması-4

 • Çalışanların Yaş, Kıdem, Pozisyon Kıdemleri İle
 • Performans Sonuçları Arasında Bir İlişki Var Mı?

Vaka Çalışması-5

 • İş Gücü İhtiyacı Tahminleme Vakası.

Vaka Çalışması-6

 • Reklam Harcamaları ve Eğitim Saatleri Üzerinden Analizi İle
 • Hangisinin Daha Fazla İş Sonuçlarına Dokunduğunun Tespit Edilmesi

Vaka Çalışması-7

 • Çalışanların Cinsiyet, Organizasyon Gibi Karakteristiklerine Göre
 • Performans Sonuçları Arasında Bir İlişki Var Mı?

Ön Koşullar

Temel seviyede excel bilgisi yeterlidir.