Advanced Java Programming

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 5 Gün
 1. Anasayfa
 2. Advanced Java Programming

Açıklama

  Bu, katılımcılara Java SE (Java Platform, Standard Edition) ile yazılım geliştirme konusunda ileri düzey bilgiler sağlayan bir eğitimdir. Collections API ve özel durum işleme dahil olmak üzere, yapılandırılmış ve nesneye dayalı Java programlama konusunda tam bir deneyime sahip kişilere yöneliktir. Genel türler hakkında en azından temel düzeyde bilgi sahibi olunmalıdır. Bu yüzden eğitim, bilgilerin tazelenmesiyle başlar ve ardından genel türler hakkında ayrıntılı bilgilerle devam eder.

   

  Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?

  • Java genel türlerinin etkili bir şekilde kullanımı
  • Java’daki akış yapıları ve bu akışların dosya giriş ve çıkışlarını yönetmek için nasıl kullanılacağı
  • Potansiyel olarak karmaşık olan grafiklerin ve nesnelerin içselleştirilmeleri ve dışlanmaları için Java serileştirilmesinin nasıl kullanılacağı
  • Ağ yuvalarını kullanarak süreçler arasında iletişim kurma
  • Uygulama durumuna aynı zamanda erişimi güvenli bir şekilde yönetebilen çok iş parçacıklı Java uygulamaları geliştirme
  • Genel görevler, keşif veya kod oluşturma için Reflection API’sini ve dinamik proxy’leri kullanma
  • Java kaynak dosyalarında meta verileri ifade etmek için standart açıklamalar kullanma ve özel açıklamalar geliştirme

Eğitim İçeriği

Module -1

 • Annotations
 • Reflection API
 • Scripting API
 • Compiler API

Module -2

 • Collections
 • Performance
 • List
 • ArrayList
 • HashMap
 • Hashset
 • Set
 • Treeset
 • LinkedHashMap

Module -3

 • XML Processing
 • XML and XSD
 • JAXB lib.
 • XSL
 • XPath
 • XQuery

Module -4

 • Threads and Concurrent Programming
 • Quick summary
 • Callable
 • Executors
 • Synchronizers
 • Multi Thread

Module -5

 • Database Programming
 • JDBC
 • JPA
 • Hibernate

Module -6

 • NIO and NIO2
 • Create File
 • Delete, Write
 • File Control

Module -7

 • Networking
 • Non-Blocking
 • Sockets
 • Selector
 • Messajing

Module -8

 • Security
 • Digital Signatures
 • Message Digests
 • Symmetric/Asymmetric Ciphers

Module -9

 • New Features
 • Stream API
 • Paralel Stream
 • Map/Reduce
 • Lamda

Ön Koşullar

Java Programlama bilgisine sahip olmak ya da Java Programming eğitimini almış olmak gerekmektedir.