Business Modeling for an Agile Digital Alignment

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 2 Gün
 1. Anasayfa
 2. Business Modeling for an Agile Digital Alignment

Açıklama

  Bu iki gün süren eğitim, katılımcıların hedef mimarinin bir parçası olarak hedeflere, stratejilere ve etkilenen yeteneklere dayalı olarak dijital değişimlere uyum sağlamak üzere iş süreçlerini ve varlıklarını nasıl modelleyebileceklerini öğrenmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Katılımcılar, iş performansının ana unsurlarına (stratejiler, taktikler, KPI, iş yetenekleri vb.) dayalı olarak dijital vizyon merkezli bir iş sürecini ve varlık canlandırmasını ayrıntılı bir şekilde nasıl hazırlayacaklarını öğrenirler. Daha sonra, sadece kendi dillerine uyarlanmış uygun BPMN ve UML notasyonunu kullanarak süreçleri değişen stratejilere, politikalara ve günümüz dijital tüketicilerine uyarlayacakları hakkında bilgi sahibi olurlar.

   

  Bu eğitimde neler öğreneceksiniz? 

  • Katılımcıların, hedef mimarilerini ve değişen pazar ihtiyaçlarını temel alarak kuruluşlarının iş çevikliğini artırmak üzere iş süreçlerini ve kuruluş varlıklarını verimli bir şekilde nasıl modelleyeceklerini ve doğrulayacaklarını anlamalarına yardımcı olur.

   

  Ön Koşul Yok

   

  Kimler Katılmalı? 

  İş Stratejistleri, Kurumsal Mimarlar, İş Mimarları, Sistem Mimarları, İş Analistleri ve Sistem Analistleri


Eğitim İçeriği

Introduction 

 • Definition of an Agile Digital Enterprise and its Enterprise Architecture
 • Place of the enterprise architecture’s purposes of Zachman, US FEAF and TOGAF in the Digital Transformation

Elements of the Business Architecture for an Agile Digital Enterprise

 • Essential models of Digital Transformation : Motivation Model, Strategy Map, Value Chain and Value Propositions in the context of Digital Transformation
 • Business Architecture : the missing link between business strategy and enterprise architecture
 • Connections between the Business Architecture, BPM and SOA
 • Business Motivation Model (BMM) vs. Enterprise Business Motivation Model (EBMM) and other Business Models,
 • The core structures and relationships in the Business Motivation Model (SWOT analysis, business vision, goals, objectives, missions, strategies, tactics,… ) toward business processes
 • Guiding the Operating Enterprise using Balanced Score Cards
 • The Business Architecture Views of the OMG : From the Strategy View to the Organizational View throughout Business Capabilities and Processes
 • Process Modeling : Essential elements, best practices
 • Process Modeling with BPMN adapted to the language of business owners and analysts : Basics, Process, Sub-process, Activity, Task, Pool, Lane, Detailed Events and Gateway typology, Synchronization, Connectors, Message Flows, Compensations, Good practices
 • Overview on the Process Modeling, Execution and Monitoring tools
 • Using BPMN and UML to model Business Processes and Business Objects (Ressources)
 • Case Study : Refine Goals from the Business Vision toward Processes and Assets

Gaining Digital Agility with Business Process using BPMN and UML 2

 • How to model business processes to render the underlying IT system more reactive to changes according to TOGAF Architecture Layers
 • Dealing with changes on business process and business object models
 • Updating the Target Architecture  by changing strategies while capitalizing on Business Capabilities
 • Case Study : Elaborate of an agile process and asset model easy to maintain in face of changes

Adapting “business models” to digital disruptions and consumer day

 • Modeling changes on goals, strategies, rules and consumer day
 • How to adapt processes and assets in coherence to such evolutions ?
 • Case Study : Adapt business processes and assets to changes

Conclusion

Ön Koşullar

Herhangi bir ön koşul yoktur.