Administering Microsoft SQL Server Databases

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 5 Gün
 1. Anasayfa
 2. /
 3. Administering Microsoft SQL Server Databases

Açıklama

  Bu eğitimde katılımcılar; veri depolama, yedekleme, geri yükleme, verileri içeri aktarma ve dışarı aktarma, güvenlik, veritabanı bakımı ve SQL Server Agent’a odaklanarak Microsoft SQL Server veritabanlarını sürdürmek için gerekli beceriler hakkında bilgi sahibi olurlar.

   

  Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?

  • Veri tabanı yönetimi görevleri ve araçları
  • SQL Server’ı kurma ve yapılandırma
  • SQL Server veritabanlarını ve depolama alanlarını yapılandırma
  • Yedekleme stratejisi planlama ve uygulama
  • Veritabanlarını yedeklemelerden geri yükleme
  • Verileri içe ve dışa aktarma
  • SQL Server’ı izleme
  • SQL Server aktivitelerini izleme
  • SQL Server güvenliğini yönetme
  • Veri erişimlerini denetleme ve verileri şifreleme
  • Veritabanı bakımı işlerini kesintisiz bir şekilde yürütme
  • SQL Server Agent işleri ile SQL Server bakımını otomatikleştirme
  • Veritabanı e-posta, uyarı ve bildirimlerini yapılandırma

Eğitim İçeriği

Introduction to SQL Server Database Administration

 • Database Administration Overview
 • Introduction to the SQL Server Platform
 • Database Management Tools and Techniques

Installing and Configuring SQL Server

 • Plan SQL Server Installation
 • Install SQL Server and Post-Installation Configuration

Work with Databases and Storage

 • Introduction to Data Storage with SQL Server
 • Manage Storage for System Databases and User Databases
 • Move Database Files
 • Configure the Buffer Pool Extension

Plan and Implement a Backup Strategy

 • SQL Server Recovery Models
 • Plan a Backup Strategy
 • Backup Databases and Transaction Logs
 • Backup Options and Backup Reliability

Restore SQL Server Databases

 • Restore Process and Databases Restoration
 • Advanced Restore Scenarios
 • Point-in-Tim Recovery

Import and Export Data

 • Transferring Data
 • Import and Export Table Data
 • Copy or Move a Database
 • Monitor SQL Server
 • Introduction to Monitoring SQL Server
 • Dynamic Management Views and Functions
 • Performance Monitor

Tracing SQL Server Activity

 • Trace SQL Server Workload Activity and Use Traces

Manage SQL Server Security

 • Introduction to SQL Server Security
 • Manage Server-Level Security and Database-Level Principals
 • Manage Database Permissions

Audit Data Access and Encrypt Data

 • Audit Data Access in SQL Server
 • Implement SQL Server Audit
 • Encrypt Databases

Perform Ongoing Database Maintenance

 • Ensure Database Integrity
 • Maintain Indexes
 • Automate Routine Database Maintenance

Automate SQL Server Management

 • Implement and Manage SQL Server Agent Jobs
 • Manage Job Step Security Contexts
 • Manage Job on Multiple Servers

Monitor SQL Server Using Alerts and Notifications

 • Monitor SQL Server Errors
 • Configure Database Mail
 • Configure Operators, Alerts, and Notifications

Ön Koşullar

Herhangi bir ön koşul yoktur.