ISTQB® Advanced Level Test Analyst Software Testing

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 3 Gün
 1. Anasayfa
 2. /
 3. ISTQB® Advanced Level Test Analyst Software Testing

Açıklama

  Kaliteli yazılımlar, kabul edilebilir düzeyde hatasız, planlanan bütçe ile zamanında bitirilip dağıtılabilen, gereksinimleri veya beklentileri karşılayabilen ve sürdürülebilir özelliklere sahip yazılımlardır.

  Test, bir sistemi manuel veya otomatik yollarla deneyerek veya değerlendirerek belirlenmiş gereksinimleri karşıladığının doğrulanması veya beklenen ile gözlenen sonuçlar arasındaki farkların belirlenmesi sürecidir.

  Yazılım testi ise bir yazılımın sonsuz sayıdaki çalışma alanından, sınırlı sayıda ve uygun şekilde seçilmiş testler ile beklenen davranışlarını karşılamaya yönelik, dinamik olarak yapılan doğrulama faaliyetlerini kapsamaktadır.

  ISTQB Foundation Level Software Testing – Temel Seviye Yazılım Test Uzmanı eğitiminin devamı niteliğinde olan bu eğitim, test mühendisliği alanındaki bilgi birikimini artırmak ve performansını geliştirmek isteyen katılımcılar yöneliktir.

   

  Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?

  • Kullanılan yazılım geliştirme yaşam döngüsüne dayalı olarak uygun test faaliyetlerini gerçekleştirme
  • Risk analizlerinden elde edilen bilgilere göre test faaliyetlerinin uygun bir şekilde önceliklendirilmesi
  • Belirlenen kapsama alanına göre, testlerin yeterli bir güven seviyesi sağladığından emin olmak üzere en uygun test tekniklerini seçme ve uygulama
  • Test faaliyetleriyle ilgili en uygun dokümantasyonu sağlama
  • Gerçekleştirilecek en uygun işlevsel test türlerini belirleme
  • Belirli bir proje için gerçekleştirilecek kullanılabilirlik testinde sorumluluk alma
  • İşle ilgili ürünlerde yapılan genel hatalara yönelik bilgi birikimlerini uygulayarak paydaşlarla birlikte yapılan resmi ve gayri resmi incelemelere etkin bir şekilde katılma
  • Kusur sınıflandırma düzeni tasarlama ve uygulama
  • Verimli bir test sürecini destekleyecek araçları uygulama

   


Eğitim İçeriği

Yazılım Testinin Temelleri

 • Yazılım Testi nedir ?
 • Test Neden Gereklidir?
 • Test projesinin başarısını etkileyen faktörler
 • Yazılım Test Süreci
 • Yazılım Geliştirme Döngüsünde Testler

Test Yönetimi

 • Testlerin Planlanması, İzlenmesi ve Kontrolü
 • Test Süreci Analizi ve Tasarımı
 • Testin Uyarlanması ve Yürütülmesi
 • Test Çıkış Kriterlerinin Değerlendirilmesi ve Raporlanması
 • Test Süreci Kapama Faaliyetleri
 • IEEE 829 Test Dokümantasyonu

Hata Yönetimi

 • Hata Raporları Alanları
 • Hataların Kategorize Edilmesi
 • Kök Neden Analizi

İleri Seviye Test Teknikleri

 • Risk Bazlı Test Yaklaşımı
 • Kullanım Durumu (Use Case) Test Tekniği
 • Denklik Sınıfı Test Tekniği
 • Sınır Değer Analizi Test Tekniği
 • Karar Tablosu Test Tekniği
 • Neden Sonuç Test Tekniği
 • Durum Geçiş Test Tekniği
 • Tecrübeye Dayalı Test Teknikleri
 • Hata Bazlı Test Teknikleri
 • Kullanılabilirlik Testleri

Gözden Geçirmeler

 • Gözden Geçirme Teknikleri (Reviews)
 • Kontrol Listelerinin Kullanımı
 • Statik Analizler

Test Araçları ve Otomasyon

 • Test Tasarım Araçları
 • Test Verisi Hazırlama Araçları
 • Test Yürütme Araçları

Ön Koşullar

ISTQB® – FOUNDATION LEVEL SOFTWARE TESTING eğitimi almış olmak veya ISTQB® – FOUNDATION LEVEL Sertifikasına sahip olmak.

Kimler katılmalı?
 • Test Mühendisleri
 • Kalite Güvence Uzmanları
 • İş Analistleri
 • Sistem Analistleri
 • Programcılar
 • Yazılım Uzmanları
 • Proje Yöneticileri
 • Kurumsal Mimari Uzmanları
 • Yazılım Mimarları