Agile (Çevik) Proje Yönetimi, basit prensiplerle hareket eden yazılım projesi geliştirme metodlarının genel tanımıdır. İlk defa 1957 yılında IBM’in yazılım geliştirme süreçlerinde ortaya atılan Agile, Çevik ya da Atik proje geliştirme metodları bugün Scrum başta olmak üzere Kanban, Scrumban gibi türleriyle öne çıkmaktadır.

Dünyada proje yönetimi denince ilk akla gelen kavramlardan birisi olan Agile; daha fazla uyumluluk, daha fazla müşteri memnuniyeti, daha az iş gücü ve daha az mâliyet hedefiyle yola çıkmaktadır. 1990’lı yıllarda yazılım geliştirme projesi yürüten bazı ekipler, geleneksel proje yönetim metotları ile “ağır” olduklarını ve waterfall gibi yöntemlerin zaman zaman başarısızlığa uğrattığını düşündüler. Bu başarısızlık zaman kaybının yanında telâfisi olmayan maddî kayıpların da habercisi olmaktaydı. Dolayısıyla sözü geçen yazılım ekipleri başlangıçta yapılan proje yönetim planına sadık kalmaktansa pratik ve çözüm odaklı, basit bir metodolojiyi yazılım kariyerlerinde bir yaşam stili haline getirdiler. 2001 yılında bir grup yazılım geliştiricisi Agile Yazılım Geliştirme Manifestosunu yayınlayarak yazılım metodolojisi adına önemli bir işe imza attılar. Günümüzde birçok büyük yazılım projesi Agile yöntemleri ile yönetilmektedir.

BlueMark Academy, alanında uzman profesyonellerle Agile Proje Yönetim eğitimlerini nitelikli bir biçimde sunmaktadır. Geniş olanakları ve nitelikli eğitim anlayışıyla BlueMark Academy’nin Agile Proje Yönetim Eğitimleri müşteri ilişkilerini ve yazılım geliştirme süreçlerini pratik bir boyuta taşıyarak projelerinizi daha hızlı ve başarılı bir şekilde yönetmenizi sağlamaktadır. Daha fazla bilgi sahibi olmak ve Agile Proje Yönetimi eğitimlerine kaydolmak için hemen bizimle iletişime geçin!

Agile’nin Limitsizliği

Agile Proje Yönetimi Manifestosu, çevik proje yönetim yöntemleri adına bazı şeyleri kısıtlıyor gibi görünse de bu gerçek değil. Hatta başlangıçta yalnızca yazılım geliştirme projeleri adına kullanılan bu metodoloji artık pazarlama gibi farklı alanlarda da kullanılabilmektedir. Hangi sektörde çalışılıyor olunursa olunsun Agile’nin temel kavramları ile hareket edilebilmektedir. Agile’yi ve basit düşünmeye olan eğilimi yaşam tarzı hâline getirebilmek BlueMark Academy’nin Agile Eğitimleri sayesinde son derece mümkündür. Bu eğitimler temelde Agile’nin düşünüş biçimlerini verip ayrıca spesifik yazılım süreçleri için uygulamalı perspektifler de sunmaktadır.

Agile’nin Dört Temel İlkesi

Agile’nin dört temel ilkesine göre, planlamaya sadık kalmak bir numaralı kural olmadığı için değişime cevap verebilmek planlamadan çok daha önemlidir. Ayrıca süreci karşılıklı verim elde ederek geçirmek adına müşterinin katkısı müşteri sözleşmesinin önüne geçmektedir. Bir diğer ilkeye göre yazılım üzerine yapılan çalışma, doküman üzerine yapılan çalışmadan daha önemli olmalıdır. Son olarak Agile yönetimi, kişilere ve etkileşimlere işlemler ve araçlardan daha çok öncelik tanımaktadır. Bütün bu ilkeler, proje yönetimi adına sunulan bazı yaklaşımları adeta bir yaşam tarzı olarak sunmakta ve başarıya kapı aralamaktadır.

Agile Manifestosu ile Tanışın!

Agile Proje Yönetim Manifestosuna göre basit ve başarı odaklı bir proje yönetiminin 12 ilkesi vardır. Burada en büyük öncelik yazılımın en erken sürede bitirilip müşteri memnuniyeti adına bir başarı sağlamaktadır. Müşteri memnuniyeti bir yazılım ekibinin sürdürülebilirliği adına en vazgeçilmez kavramdır. Dolayısıyla müşterinin rekabet edebilmesi adına yazılım geliştirme sürecinin sonunda dahî yeniliklere hazır olunmalı ve doğru reaksiyonlar gösterilmelidir. Ayrıca talebin arz ile uyuşması adına iş adamlarının yazılım sürecine dahil olmaları ve yazılımcılarla birlikte çalışmaları beklenmektedir. Agile’de en önemli noktalardan birisi ise motivasyondur. Projelerin motive olmuş ve işin başarısına inanmış insanlarla yönetilmesi başarının temin edilmesi adına son derece önemlidir. Bu motivasyon anlayışının bir getirisi olarak teknik mükemmelliğin ve iyi tasarımın önemsenmesi çevikliğin artması adına vazgeçilmez etmenlerdir. Kendi kendini düzenleyen, kendi kendini yenileyen yazılım geliştirme ekipleri en iyi mimarilerin, gereksinimlerin ve tasarımların geliştiricisi olarak görülür.

Agile Proje Yönetiminin Faydaları

Agile Proje Yönetim metotlarının en büyük avantajı değişen önceliklere karşı reaksiyon gösterebilme yeteneğidir. Dolayısıyla Agile ile yönetilen bir projede sürekli geri bildirimler yapılır ve öngörülen koşullarla sınırlı kalınmadan gerçek koşullar göz önünde bulundurulur. Agile yönetiminin temel taşlarından olan müşteri memnuniyeti ise müşteri akışını kontrol etmekle kalmaz, yazılım geliştiricilerinin müşteri memnuniyetinden doğacak motivasyonunu da temin eder. Yapılan iş istenen işle uyumlu olduğu nispette üreticiler işlerini çok daha mutlu bir şekilde yapacaktır. Dolayısıyla Agile Proje Yönetimi; daha mutlu takımların, daha mutlu müşterilerin ve daha hızlı yapılan projelerin olduğu bir ortam sağlamaktadır.

BlueMark Academy’nin nitelikli Agile Proje Yönetim eğitimleri hem kişisel gelişiminiz adına hem de ekibiniz adına da başarının anahtarı olacaktır. Daha fazla bilgi sahibi olmak ve Agile Proje Yönetimi eğitimlerine kaydolmak için hemen bizimle iletişime geçin!