Gelecek adına umut verici birçok konunun çıkış noktası olan Veri Bilimi ve Yapay Zeka Teknolojileri, kimileri tarafından insanlığın iş olanaklarını, dolayısı ile gelir kaynaklarını bitirecek olarak görülse de günümüzde birçok kolaylık sağlarken gelecek adına da birçok şey vaat eden, alışılmışın dışında teknolojik gelişmelere kapı açacak gibi görünüyor.

Veri bilimi ile iç içe bir görünüme sahip olan yapay zeka, bir bilgisayar ya da bilgisayar kontrolündeki robot tarafından hayata geçirilecek faaliyetlerin zekası olan canlılara benzer bir biçimde gerçekleştirme kabiliyet doğrultusunda yapılması anlamını taşımaktadır. Yapay zekanın amacı, robotlara ya da bilgisayarlara insanlara benzer, bazen insanlardan daha üstün bir hareket ve eylem kabiliyeti kazandırmaktır. Veri biliminin amacı ise bir veriden anlamlı bilgiler elde etme eylemini gerçekleştirmektir.

Verilerden değer elde etmek noktasında süreçlerin, algoritmaların ve bilimsel yöntemlerin incelendiği veri bilimi birçok teknolojiyle birlikte yapay zekanın da çalışma normları adına önemli bir düzenleyici temele sahiptir. Yapay zeka teknolojileri çalışma prensiplerini elde edecek verileri temin ederken veri biliminden yararlanmakta ve bu yolla insana benzer davranışlar sergileme eğilimi gösterme yeteneğine sahip olmaktadır.

BlueMark Academy, sahada ve akademik alanda oldukça tecrübeli uzmanları sayesinde sunduğu nitelikli eğitim ile Veri Bilimi ve Yapay Zeka eksenindeki önemli eğitimleri sizlerle buluşturuyor. Geleceğin en önemli konularından olan Veri Bilimi ve Yapay Zeka Teknolojileri hakkında edineceğiniz her bilgi size gelecekte avantaj olarak dönecek, gerek kariyeriniz gerek sosyal yaşamınız ve dünyayı anlamanız adına önemli bir yere sahip olacaktır. Daha fazla bilgi sahibi olmak ya da Veri Bilimi ve Yapay Zeka Eğitimlerine kaydolmak için hemen bizimle iletişime geçin!

Veri Bilimi Nedir?

Verilerden anlamlı bilgiler çıkarma amacı ile çalışan veri bilimi, eldeki veri kaynakları üzerinden veri analitiği aracılığı ile birtakım bilgiler çıkarılmasını ve bu yolla edinilen bilgilerin aksiyona çevrilmesini mümkün kılar. Veri bilimi ile verilerden anlamlı bilgiler çıkarma süreçlerini yöneten kimselere veri bilimci denmektedir. Veri bilimci olmak ve verilerle ilgili teknolojilerin kontrolünü sağlamak adına önemli bir adım atmak için BlueMark Academy eğitimlerinden faydalanabilirsiniz.

Veri Bilimi Süreçleri

Verilerden yararlı bilgi elde etme süreçleri, dört farklı analitik yöntemi ile gerçekleşir. İlk adımda “ne olmuş” sorusu sorularak bu sorunun yanıtı aranır. Bu adım, verinin betimlenmesi ve betimleyici analitik kısmının tamamlanması anlamını taşımaktadır. İkinci adımda ise teşhis tanı analitiği kullanılır. “Neden olmuş, neden, nasıl olmuş” sorularının sorulduğu bu noktada betimlenen ve bir kalıba sokulan veri hakkında tanı oluşturmak, imkan var ise veriyi sınıflandırmak istenir. Bir sonraki adımda tahminsel veri analitiği ile “ne olacak” sorusu sorulur, betimlenen ve sınıflandırılan verinin nerede kullanılacağına ve nasıl misyonlara sahip olabileceğine dair konular burada incelenir. Son adımda ise yönergeli analitiğin gerekliliği olan “nasıl olmalı” ve “ne olmalı” soruları sorularak verinin amacına ve misyonuna dair belirlemeler gerçekleştirilir.

Yapay Zeka Nedir?

Robotların yarınını planlayan yapay zeka, elde ettiği ve robotlara ya da bilgisayarlara göndererek akıllı bir davranış için kullanacağı veriyi veri bilimi aracılığı ile temin etmektedir.Veri bilimi teknolojisinin en önemli kullanım noktalarından birisi olarak görülen yapay zeka, internet ortamı başta olmak üzere birçok noktada günümüzde dahi karşımıza çıkmaktadır.

Kanser hastalık teşhisinden şirketlerin gelir tahminine ve yıllık bazda elde edeceği kâr marjına dek birçok konuda faaliyet gösterebilen yapay zeka teknolojisi, son zamanlarda otonom araç teknolojileri gibi daha farklı noktalarda da boy göstermiştir. Alışveriş işlemleri sırasında gördüğümüz “o ürünü satın alanlar bunları da inceledi” gibi uyarılar, yapay zekanın hayatımıza entegre olduğu en basit noktalar olarak görülebilir.

Veri Bilimi ve Yapay Zeka Eğitimleri

Günümüzde ve gelecekte önemli bir yer işgal etmeyi garantilemiş olan Veri Bilimi ve Yapay Zeka Teknolojileri her geçen gün dünyaya yön vermeye devam ediyor. Veri Bilimi ve Yapay Zeka Teknolojilerine seyirci kalmayın, hemen harekete geçin! Birçok düşünürün söylediği gibi yapay zeka ya insanlığın kurtuluşuna ya da yok oluşuna neden olacaktır. BlueMark Academy’nin Veri Bilimi ve Yapay Zeka eğitimleri hakkında daha fazla bilgi için hemen bizimle iletişime geçin!