Ürün yönetimi, bir işletme içindeki belirli bir ürüne bakma işidir. 

Şirketinize değer sağlama ihtiyacını (genellikle kâr) müşterilerin ne istediğiyle ve teknik ve operasyonel olarak mümkün olanla dengelemesi gereken bir kuruluşun tam kalbinde yer alan bir roldür.

Bu, bir ürün stratejisi oluşturmak, neyi inşa edeceğinizi (Ürün Geliştirme) düşünmek ve ürünü nasıl pazarlayıp satacağınızı (Ürün Pazarlama) bulmak anlamına gelir.

 

Ürün yönetiminin temel amaçları nelerdir? 

Ürün yönetiminin 3 temel amacı şunlardır:

  1. Bir kez inşa edin, birçok kez satın  – bu, daha yüksek karlılıkla sonuçlanan ölçek ekonomilerini elde eder
  2. Ürünün yanı sıra piyasada uzman olmak  – bu, müşterilerin satın alacağı ürünler oluşturmanızı sağlar
  3. Ürünün tüm farklı yönlerine dengeli bir bakış açısıyla işletme içinde liderlik edin

 

Çeşitli ürün rolleri 

Ürün yönetimi, bir işten diğerine farklı şekilde yapılır. Bu yazılım, fiziksel ürünlerle çalışmaktır, firmanızın büyüklüğüne bağlıdır,  ya da hizmetler ve işletmeler veya tüketicilerin satın almasıyla ilgilidir.

Farklı ürün yönetimi çeşitleri burada bitmiyor. Yalnızca dahili müşterileriniz olabilir, özelleştirilmiş çözümler satıyor veya bir hizmeti yönetiyor olabilirsiniz – ve yine de Ürün Yöneticisi olarak adlandırılabilirsiniz.

Tüm bu faaliyetlerden tek bir rolün sorumlu olması çok yaygın değildir. Tipik olarak  farklı rollere ve bölümlere yayılırlar. Ancak, bir şirketin ürünleri varsa, tüm bu faaliyetler işletmenin herhangi bir yerinde devam ediyor olmalıdır.

 

İşletmenin diğer bölümleri için ürün yönetimi nedir? 

Geliştirme ekibine ürün yönetimi yön sağlar, pazarın ne istediğine dair içgörü sağlar ve yarattıkları şeyin gerekli olduğunu doğrular. Geliştirme ekibi odağını kaybederse ve müşteriler tarafından istenmeyen şeyler oluşturmaya başlarsa, onları tekrar yoluna sokmak ürün yönetimine düşer.

Satış ekibi için ürün yönetimi,  müşterileriyle yeni görüşmeler yapmalarına olanak tanıyan parlak yeni ürünler sunan kurtarıcılar olabilir.

Ayrıca satış ekibinin satış yapmasına yardımcı olmak için bilgi ve destek sağlar. Ancak Satış ekipleri, müşterilerini mutlu etmek için büyük bir motivasyona sahiptir ve bu genellikle bir ürüne yeni özelliklerin eklenmesi gerektiği anlamına gelir.

Sonuç olarak, satış bazen ürün yönetimini, hayır cevabı aldıklarında ‘ satış önleme departmanı ‘ olarak görür. Bu durumlarda ürün yönetimi, yol haritası için planlananları, algılanan ticari değeri ve kaynak kısıtlamalarını değerlendirerek bir müşterinin ihtiyaçlarını diğerlerinin ihtiyaçları ile dengelemelidir.

Marka ve Ürün Yönetimi eğitimimize katılmak için bize ulaşın! Marka ve Ürün Yönetimi eğitimi ile şirketinizin kar marjını büyütün!