Uluslararası Kullanılabilirlik Testi, bir ürünün veya hizmetin kullanıcı dostu olup olmadığını farklı kültürel geçmişlere sahip kullanıcıların bakış açısından değerlendirmek için kullanılan bir yöntemdir. 

Şirketlerin uluslararası müşteriler için kullanıcı deneyimini olumsuz yönde etkileyebilecek potansiyel engelleri belirlemesine ve ortadan kaldırmasına olanak tanıdığından, bu testler ürün geliştirmenin önemli bir yönüdür.

Bu tür testler, farklı kültürel değerlere, dil tercihlerine ve teknoloji kullanım modellerine sahip olabilecek farklı ülkelerden ve bölgelerden bireyler için bir ürün veya hizmetin kullanım kolaylığını ve erişilebilirliğini belirlemek için yapılır. Şirketler, farklı bölgelerde kullanılabilirlik testleri yaparak, ürün tasarımında ortaya çıkabilecek kültüre özgü sorunları belirleyebilir ve ürünlerinin küresel pazar için uygun olmasını sağlayabilir.

Uluslararası mecralarda yazılım ürünü ortaya koymak için önemli bir kavram olan Uluslararası Kullanılabilirlik Testi bu tarz hedefleri olan firmalar için olmazsa olmazdır. BlueMark Academy’nin International Usability Testing (Uluslararası Kullanılabilirlik Testi) Eğitimlerine kaydolmak ya da eğitimlerimiz hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için hemen bizimle iletişime geçin!

Sağladığı Faydalarla Birlikte Uluslararası Kullanılabilirlik Testleri

Uluslararası kullanılabilirlik testinin en önemli faydalarından biri, şirketlerin yalnızca sınırlı bir kitleye uygun ürünler oluşturmaktan kaçınmasına yardımcı olmasıdır. E-ticaretin büyümesi ve küreselleşmeyle birlikte, nerede olurlarsa olsunlar farklı bir müşteri grubu tarafından kullanılabilecek ürünlere sahip olmak çok önemlidir. Uluslararası kullanılabilirlik testinin amacı, ürünün bazı müşteriler için kullanımını zorlaştırabilecek kültürel, dilsel veya erişilebilirlik sorunlarını belirlemek ve ele almaktır.

Yöntemsel Açıdan Uluslararası Kullanılabilirlik Testleri

Uluslararası kullanılabilirlik testi, tipik olarak, bir kullanılabilirlik uzmanının, kullanıcıları ürünle etkileşim halindeyken gözlemleyeceği yüz yüze yapılır. Bu, farklı ülkelerden veya bölgelerden, ürün için hedef demografiyle eşleşen, temsili bir kullanıcı örneğinin işe alınmasını içerebilir. Kullanılabilirlik uzmanı daha sonra kullanıcıları bir dizi görevi tamamlarken gözlemleyecek ve onlardan ürünle ilgili düşüncelerini ve geri bildirimlerini paylaşmalarını isteyecektir.

Bazı durumlarda, uluslararası kullanılabilirlik testi, ekran paylaşım yazılımı veya uzaktan erişim yazılımı gibi araçlar kullanılarak uzaktan da gerçekleştirilebilir. Bu, kullanılabilirlik uzmanının kullanıcıları kendi konumlarından ürünle etkileşime girerken gözlemlemesine olanak tanıyarak seyahat ihtiyacını ortadan kaldırır ve yüz yüze testlerle ilişkili maliyetleri azaltır.

Küresel Pazarda Testlerin Önemi

Bu testler, şirketlerin küresel bir pazar için erişilebilir ve kullanıcı dostu ürünler oluşturmasına yardımcı olan, ürün geliştirmenin çok önemli bir yönüdür. Şirketler, farklı bölgelerde kullanılabilirlik testleri yaparak, uluslararası müşteriler için kullanıcı deneyimini olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü kültürel veya dil engelini belirleyebilir ve ortadan kaldırabilir. Bu da şirketlerin müşteri tabanlarını artırmalarına ve ürünlerinin genel başarısını artırmalarına yardımcı olabilir.

Uluslararası Kullanılabilirlik Testi İçin Temel Kullanım Alanları

Uluslararası Kullanılabilirlik Testi, küresel bir kitleye ulaşmak ve ürünlerinin farklı bir müşteri grubu için erişilebilir ve kullanıcı dostu olmasını sağlamak isteyen şirketler için değerli bir araçtır. Uluslararası kullanılabilirlik testi için temel kullanım örneklerinden bazıları şunlardır:

Dil ve Kültürel Engellerin Belirlenmesi

Uluslararası kullanılabilirlik testinin başlıca faydalarından biri, şirketlerin ürünlerinin tasarımında ortaya çıkabilecek dil ve kültürel engelleri belirlemesine yardımcı olmasıdır. Bu engeller, bir bölgeye veya kültüre özgü terminolojinin kullanımını veya evrensel olarak tanınmayan veya anlaşılmayan tasarım öğelerini içerebilir. Şirketler, farklı bölgelerden kullanıcılarla kullanılabilirlik testleri yaparak dil veya kültürel engelleri belirleyebilir ve ürünlerinin küresel pazara uygun olmasını sağlamak için gerekli değişiklikleri yapabilir.

Erişilebilirliği İyileştirme

Uluslararası kullanılabilirlik testi, şirketlerin ürünlerinin engelli veya sınırlı hareket kabiliyetine sahip kullanıcılar için erişilebilirliğini iyileştirmesine de yardımcı olabilir. Bu, görme veya işitme engelli kullanıcılar için erişilebilir olmayabilecek veya sınırlı hareket kabiliyetine sahip kullanıcılar için kolayca gezinemeyecek herhangi bir tasarım öğesini tanımlamayı içerebilir. Şirketler, engelli kullanıcılarla kullanılabilirlik testleri yaparak erişilebilirlik sorunlarını belirleyebilir ve ürünlerinin tüm kullanıcılar için erişilebilir olmasını sağlamak için gerekli değişiklikleri yapabilir.

Yerel Teknoloji Kullanım Kalıplarını Anlama

Uluslararası kullanılabilirlik testi, şirketlerin bölgeden bölgeye büyük farklılıklar gösterebilen yerel teknoloji kullanım kalıplarını anlamalarına da yardımcı olabilir. Örneğin, bazı ülkelerde yüksek hızlı internete veya ileri teknolojiye sınırlı erişim olabilir, bu da kullanıcıların bir ürünle etkileşim kurma şeklini etkileyebilir. Şirketler, farklı bölgelerde kullanılabilirlik testleri yaparak, kullanıcı deneyimini etkileyebilecek teknoloji kullanım kalıplarını belirleyebilir ve ürünlerinin tüm kullanıcılar için uygun olmasını sağlamak için gerekli değişiklikleri yapabilir.

Genel Kullanıcı Deneyimini Geliştirme

Son olarak, uluslararası kullanılabilirlik testi, şirketlerin ürünlerinin genel kullanıcı deneyimini geliştirmelerine yardımcı olabilir. Şirketler, kullanıcıları bir ürünle etkileşime girerken gözlemleyerek ve çeşitli müşteri gruplarından geri bildirim toplayarak iyileştirme alanlarını belirleyebilir ve tüm müşteriler için kullanıcı deneyimini geliştirecek değişiklikler yapabilir.