Decision Making

Bu deneyimlere dayalı eğitim, katılımcıları tüm karar türlerinde kullanılabilecek kapsamlı ve esnek bir karar verme çerçevesiyle tanıştırır. Katılımcılar, çerçevede yer alan her adımı çeşitli bireysel, küçük ve büyük grup alıştırmaları aracılığıyla ilk elden deneyimler. Katılımcılar, karar verme hakkında yeni şeyler öğrendikçe ve bu konuda tartışmalarda bulundukça kişisel karar verme yaklaşımlarını analiz etmek için özdüşünümsel bir araç olan Decision Making Portrait aracını kullanacaklardır. Günümüzde birçok kuruluşta kararlar gruplar tarafından alındığından, katılımcılar aynı zamanda ayrıntılı bir deneysel çözüm örneği üzerinden grup karar verme süreçlerini de keşfederler.


 Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?


  • Kaliteli karar vermenin üç temel taşı
  • Ulaşılması beklenen nihai kararın bir çerçeveye oturtulması
  • Katılımcının kişisel karar verme sürecindeki önemli paydaşların ve rollerin tanımlanması
  • Karar verme tarzlarının başkalarını ve karar verme sürecini nasıl etkilediği
  • Uygun durumlarda, sezgisel ve veriye dayalı karar vermeyi uygulama
  • Kaliteli kararları yönetmek için çerçeve uygulama ve araçlar kullanma
  • Kaliteli kararlar alabilmeleri için bir grubu yönetme


Kimler Katılmalı?Bu eğitim yöneticiler, ekip liderleri, analistler ve çok kaliteli karar almak isteyen kişilere yöneliktir.


Understanding Decision Making

·       The Decisions You Face

·       The Cornerstones of High-Quality Decisions


The Decision Making Framework

·       Identify the Issue, Need, or Opportunity

·       Frame the Decision Context

·       Explore Options

·       Analyze and Evaluate Options

·       Make a Choice

·       Act on the Decision and Check Results


Framing the Decision Context

·       One Frame Does Not Fit All Decisions

·       Understand the Decision Context

·       What You Are Deciding and Why

·       Identify Outcome-Based Goals

·       Recognize Values in Decision Making

·       Select the Right Stakeholders


Understanding Decision Types

·       Continuum of Decision Types

·       Intuitive Decision Making

·       Assessing Decision Making Patterns

·       Data-Driven Decision Making

·       Managing the Decision Process


Making Group Decisions


·       Leading a Group to High-Quality Decisions

Herhangi bir ön koşul yoktur.

Eğitim Detayları
Süre 1 Gün
Kontenjan Max 12 Kişi
Eğitim Tipi Sınıf / Sanal Sınıf


Aradığınızı bulamadınız mı? Bize ulaşın, yardımcı olalım!

İletişim