Tasarım Odaklı Düşünce, problemleri çözmek için çözüm odaklı bir yaklaşım sunan bir tasarım metodolojisidir. Yanlış tanımlanmış veya bilinmeyen karmaşık sorunların üstesinden gelmek için sorunu insan merkezli yollarla yeniden çerçevelendirerek, birçok fikir yaratarak beyin fırtınası oturumlarda ve uygulamalı bir yaklaşım benimseyerek, prototipleme ve test etmek adına son derece yararlıdır.

Hasso-Plattner Tasarım Enstitüsü Stanford (d.school) Tasarım Odaklı Düşünceyi öğretme konusunda lider üniversitedir. D.school’a göre Tasarım Odaklı Düşüncenin beş aşaması şu şekildedir:

 

1. Empati kurun

Tasarım odaklı düşünce sürecinin ilk aşaması, çözmeye çalıştığınız problemin empatik bir anlayışını kazanmaktır.

Bu, uzmanlara danışarak, insanların deneyimlerini ve motivasyonlarını anlamak için onları gözlemleyerek, onlarla etkileşime girerek ve empati kurarak endişe duyulan alan hakkında daha fazla bilgi edinmeyi ve ayrıca fiziksel çevreye kendinizi kaptırmayı ve böylece ilgili konular hakkında daha derin bir kişisel anlayış kazanmanızı içerir.

Empati dizayn sürecinde insan merkezli olmak için çok önemlidir.

Zaman kısıtlamalarına bağlı olarak, bu aşamada bir sonraki aşamada kullanmak üzere kullanıcılar, ihtiyaçları ve o belirli ürünün geliştirilmesinin altında yatan problemler hakkında mümkün olan en iyi anlayışı geliştirmek için önemli miktarda bilgi toplanır.

 

2. Tanımla (Problem)

Tanımlama aşamasında, empati kurma aşamasında oluşturduğunuz ve topladığınız bilgileri bir araya getirirsiniz.

Bu, sizin ve ekibinizin bu noktaya kadar belirlediğiniz temel sorunları tanımlamak için gözlemlerinizi analiz edeceğiniz ve sentezleyeceğiniz yerdir.

Tanımlama aşaması, ekibinizdeki tasarımcıların özellikleri, işlevleri ve sorunları çözmelerine veya en azından kullanıcıların sorunları en az zorlukla kendi başlarına çözmelerine olanak tanıyacak diğer unsurları oluşturmak için harika fikirler toplamasına yardımcı olacaktır.

Tanımlama aşamasında, çözüm fikirleri aramanıza yardımcı olabilecek sorular sorarak üçüncü aşama olan fikir aşamasına geçmeye başlayacaksınız.

 

3. Fikir edinin

Tasarım Odaklı Düşünce sürecinin üçüncü aşamasında, tasarımcılar fikir üretmeye hazırdır.

Empati kurma aşamasında kullanıcılarınızı ve ihtiyaçlarını anlayacak şekilde büyüdünüz ve tanımlama aşamasında gözlemlerinizi analiz edip sentezlediniz ve sonunda insan merkezli bir problem ifadesi elde ettiniz.

Bu sağlam arka planla, siz ve ekip üyeleriniz oluşturduğunuz problem ifadesine yeni çözümler bulmak için “kutunun dışında düşünmeye” başlayabilir ve problemi görmenin alternatif yollarını aramaya başlayabilirsiniz.

Beyin fırtınası ve olası en Kötü fikir oturumları tipik olarak özgür düşünceyi teşvik etmek ve problem alanını genişletmek için kullanılır.

Fikir oluşturma aşamasının başlangıcında olabildiğince çok fikir veya sorun çözümü elde etmek önemlidir.

Fikirlerinizi araştırmanıza ve test etmenize yardımcı olması için fikir aşamasının sonunda başka bir fikir oluşturma tekniğini seçmelisiniz, böylece bir sorunu çözmenin en iyi yolunu bulabilir veya onu aşmak için gerekli unsurları sağlayabilirsiniz.

 

4. Prototip

Tasarım ekibi artık ürünün bir dizi ucuz, küçültülmüş versiyonunu veya üründe bulunan belirli özellikleri üretecek, böylece önceki aşamada oluşturulan problem çözümlerini inceleyebilecekler.

Prototipler, ekibin içinde, diğer departmanlarda veya tasarım ekibinin dışındaki küçük bir grup insan üzerinde paylaşılabilir ve test edilebilir.

Bu deneysel bir aşamadır ve amaç, ilk üç aşamada belirlenen sorunların her biri için mümkün olan en iyi çözümü belirlemektir.

Çözümler prototipler dahilinde hayata geçirilir ve tek tek incelenir, kabul edilir, iyileştirilir ve yeniden incelenir veya kullanıcıların deneyimlerine göre reddedilir.

Bu aşamanın sonunda, tasarım ekibi ürüne özgü kısıtlamalar ve mevcut problemler hakkında daha iyi bir fikre sahip olacak.

 

5. Test

Tasarımcılar veya değerlendiriciler, prototip oluşturma aşamasında belirlenen en iyi çözümleri kullanarak tüm ürünü titizlikle test eder.

Bu, 5 aşamalı modelin son aşamasıdır, ancak yinelemeli bir süreçte, test aşamasında elde edilen sonuçlar genellikle bir veya daha fazla sorunu yeniden tanımlamak ve kullanıcıların anlayışını , kullanım koşullarını, insanların nasıl düşündüğünü bildirmek için kullanılır.

Bu aşamada bile, sorun çözümlerini ortadan kaldırmak ve ürün ve kullanıcıları hakkında olabildiğince derin bir anlayış elde etmek için değişiklikler ve iyileştirmeler yapılır.

 

Tasarım Odaklı Düşüncenin Doğrusal Olmayan Doğası

Doğrudan ve doğrusal bir Tasarım Odaklı Düşünce sürecinin ana hatlarını çizmiş olabiliriz, burada bir aşama görünüşte diğerine mantıksal bir sonuçla götürür.

Ancak pratikte işlem daha esnek ve doğrusal olmayan bir tarzda gerçekleştirilir.

Örneğin, tasarım ekibindeki farklı gruplar aynı anda birden fazla aşamayı gerçekleştirebilir veya tasarımcılar fikirlerini hayata geçirip problem çözümlerini görselleştirmelerini sağlamak için tüm proje boyunca bilgi ve prototip toplayabilir.

Ayrıca, test aşamasından elde edilen sonuçlar, kullanıcılar hakkında bazı içgörüler ortaya çıkarabilir ve bu da başka bir beyin fırtınası oturumuna (Fikir) veya yeni prototiplerin geliştirilmesine (Prototip) yol açabilir.

Beş aşamanın her zaman sıralı olmadığını unutmamak önemlidir – belirli bir sırayı takip etmeleri gerekmez ve sıklıkla paralel olarak gerçekleşebilir ve yinelemeli olarak tekrarlanabilirler.

Bu nedenle aşamalar, sıralı adımlardan ziyade bir projeye katkıda bulunan farklı modlar olarak anlaşılmalıdır.

Bununla birlikte, beş aşamalı Tasarım Odaklı Düşünce modelinin şaşırtıcı yanı, bir tasarım projesinde ve herhangi bir yenilikçi problem çözme projesinde gerçekleştirmeyi beklediğiniz 5 aşamayı / modu sistematik hale getirmesi ve tanımlamasıdır.

Her proje, geliştirilmekte olan ürüne özgü faaliyetleri içerecektir, ancak her aşamanın arkasındaki ana fikir aynı kalır.

Tasarım Odaklı Düşünce eğitimi ile sınırlarınızı zorlayın. Tasarım Odaklı Düşünce eğitimi size hayal gücünüzün sınırlarını zorlatacak!