Tasarım odaklı düşünce farklı bakış açılarına dayanan çözüm odaklı (solution oriented) düşünme amacına dayanan bir metodoloji, yani yöntem bilimidir. Tasarım odaklı düşünme, akla ilk gelen ya da göze ilk çarpan unsurların dışına çıkıp ayrıntılara odaklanma prensibi ile çalışır.

İngilizce tabiriyle Design Thinking olarak bilinen metodoloji, dünyanın en ünlü şirketlerinin ve okullarının uzun yıllardır kullandığı bir yöntemler bütünüdür. Tasarım odaklı düşünmeye karşın genel algı bu metodolojinin yalnızca endüstriyel tasarım ya da grafik tasarım gibi alanlarda kullanılıyor olmasıdır. Ancak birçok sektör ve girişimde tasarım odaklı düşünme kullanılabilmekte ve oldukça faydalı çıktılar da elde edilebilmektedir.

Modern ve yaratıcı fikirleri hareket noktasına koyan tasarım odaklı düşünme, daima olaya farklı bir bakış açısı getirmeyi başarıya giden yolda önemli bir nokta olarak görür. Bu açıdan bakıldığında design thinking kavramının yalnızca iş hayatında sınırlı kalmaması sağlanabilir. Kişisel yaşamda ve özel hayat sınırlarında da tasarım odaklı düşünmenin ciddi bir faydası olacaktır.

İster kendi firmanızda, ister iş hayatınızda kullanabileceğiniz, hayata ve iş yaşamına karşı farklı bir bakış açısı kazanabileceğiniz ve birçok projede uygulayabileceğiniz Tasarım Odaklı Düşünme, BlueMark Academy’nin yüksek nitelikli eğitim anlayışı ile sizlerle. Hem akademik hem de sektör tecrübelerini oldukça geliştirmiş ve bu iki kavramı harmanlamış olan profesyonellerimiz geniş eğitim olanaklarımız ile sizleri bekliyor. BlueMark Academy eğitimleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak ve Tasarım Odaklı Düşünme eğitimlerine kaydolmak için hemen bizimle iletişime geçin!

Tasarım Odaklı Düşüncenin Amacı Nedir, Ne İşe Yarar?

2002 yılında kurulan ve dünya standartlarını karşılayan eğitim materyallerini her yerde herkes için ücretsiz hale getirmeyi amaçlayan Interaction Design Foundation (Etkileşim Tasarımı Vakfı) üzerinde yayımlanan bir makale tasarım odaklı düşünmenin ne denli önem taşıdığını birçok örnekle tanımlar.

Bir örnekte yer alan metafora göre, gereğinden daha alçak bir şekilde tasarlanmış olan köprü, altından geçen kamyonun sıkışmasına neden olmuştur. Bu sorunun çözülmesi adına birçok acil durum görevlisi bir araya gelir. İtfaiyeciler, şoförler, mühendisler ya da sağlıkçılar çeşitli çözümler ortaya sunarlar.

Sağlıkçılar içerideki şoförün sağlam bir biçimde araçtan çıkmasını, şoförler aynı zamanda aracın daha az hasar almasını önemser. Mühendisler köprünün sorunlu kısmının yıkılmasını önerirken itfaiyeciler itfaiye aracı üzerinden farklı bir görüş getirmeye çalışırlar. O sırada oradan geçen bir vatandaş aracın lastiklerini indirmeyi önerir ve böylelikle sorun çözülür. Tasarım odaklı düşünme, herkesin kendi bakış açısında akla ilk geleni yapması değil ayrıntılar içerisinden zekice bir çözüm çıkarılabilmesidir.

Tasarım Odaklı Düşüncenin Basamakları

Tasarım odaklı düşünmenin bütün normları rasyonel bir çerçeveye oturtulmuş olan bir sistemi teşkil etmektedir. Her firmanın, gerçekleştirdiği projeye, sunduğu ürüne ya da hizmete göre farklı sorunları ve bu sorunların birbirinden farklı çözümleri bulunur. Ancak temelde design thinking yöntemlerini kullanmak isteyenlerin izlemesi gereken beş aşama mevcuttur. Yöntemleri kullanmak isteyenler, uyarlama yaparak bu basamakları kullanmaktadır.

İlk basamak, olayın gerçek muhatapları ve kullanıcıları odak noktasına koyan bir bakış açısı sergilemek, empati kurmaktır. İkinci aşamaya gelindiğinde ilgili konu adına doğabilecek ihtiyaçlar, konunun ortaya çıkmasına neden olan unsurlar ve sorunlar incelenir. Üçüncü aşama modern ve işlevsel çözümlerin arandığı noktadır. Çözümün tasarlandığı bu bölümde farklı bakış açıları ortaya konur.

Dördüncü aşama, bir önceki aşamanın getirdiği çıktıların tartışıldığı ve bir bütün haline getirildiği aşamadır. Elde edilen veriler ile bir prototip oluşturulur. Beşinci ve son basamakta seçilen çözümlerin test edilmesi neticesinde ortaya çıkan sonuçların değerlendirmesi gerçekleştirilir.

Tasarım Odaklı Düşüncenin Uygulanış Biçimleri

Design Thinking yöntemlerinin gerçekleştirilmesi sırasında çevresel faktörlerin, tecrübelerin ve alışıldık kalıpların dışına çıkmak gerekir. Genellikle insan kaynakları, araştırma ve geliştirme departmanları gibi alanlarda kullanılsa da hem mesleki hayatta hem de kişisel yaşamda bu yöntemlerin kullanılabildiği bilinmelidir. Tasarım odaklı düşünme yöntemini kullanmak isteyenlerin gerçek ve tüzel kişilerden ilham alabilmeyi, öykülerden ders çıkarabilmeyi deneyimlemesi gerekmektedir.

Birçok sektörde etkili olarak kullanılabilen yöntemler ve kuramlar elde etmek için eşsiz bir seçim olan Tasarım Odaklı Düşünme, kariyeriniz adına oldukça önemli bir adım olacaktır. BlueMark Academy eğitimleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak ya da Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimlerine kaydolmak için hemen bizimle iletişime geçin!