Storytelling ya da hikâye anlatıcılığı; olayları öyküleştirmekle birlikte bir ürünün fonksiyonlarını tanımlamak, bir markanın felsefesini açıklamak gibi özellikleri içerisinde barındırır. Storytelling terimi temel anlamda sözlü anlatıma dayalı olsa da özellikle son yıllarda yazılı bir metodoloji ile de açıklanmakta ve hikâye anlatıcılığı eğitimleri yazılı metinler adına da avantajlar sağlamaktadır.

Hikâye anlatıcılığı, bazen doğaçlama bazen süsleme ile hikâyeleri paylaşmak adına yapılan sosyal ve kültürel aktiviteler bütünüdür. Günümüzde hikâye anlatıcılığını değerli kılan en önemli özelliklerden birisi, bu eylemi bilgisayarların ya da robotların başarılı bir şekilde yapamıyor oluşudur. Teknoloji hayatımıza her noktada entegre olmuş durumda fakat hikâye anlatıcılığı içinde manevi ve kültürel ögeler barındırdığı için henüz bu konuda teknolojik bir başarı sağlanmadığını söylemek mümkündür. Ticarî konularda da bu fark net bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Hikâyesi olan markalar ve ürünler, kullanıcıyla ya da müşteriyle daha sağlam bağlar oluşturmaktadır. Dolayısıyla iş hayatının çok önemli bir noktasında hikâye anlatıcılığı yer almaktadır. Sıkıcı veya eğlenceli, başarılı ya da başarısız her türlü olay ya da argüman, hikâye anlatıcılığı sayesinde değer kazanabilir.

BlueMark Academy’nin Stoytelling (Hikâye Anlatıcılığı) eğitimleri, hem iş hayatınızda hem kişisel yaşamınızda size önemli bir yetkinlik kazandıracaktır. Herkesin anlatacak bir hikâyesi, her işletmenin öyküleştirilecek bir işi vardır. BlueMark Academy’nin eğitimleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak ya da Stoytelling (Hikâye Anlatıcılığı) eğitimlerine kaydolmak için hemen bizimle iletişime geçin!

Storytelling ve Genel Faydaları

Hikâye anlatıcılığı olay örgüsü anlatımına dair sağladığı avantajlar neticesinde kişisel gelişiminize önemli bir katkıda bulunmaktadır. Birçok insan kayda değer olsa da hikâyesini doğru bir biçimde insanlara yansıtamadığı için yeterince önemsenmemiş ve birçok insan da kayda değer olmayan şeyleri başarılı anlatım teknikleri sayesinde doğru bir biçimde anlatarak önemsenmiştir. Hikâye anlatıcılığı hitabet alanında da büyük etkilere sahip olduğu için insanları etkilemek adına önemli anahtar kavramlardan biri hâline gelmiştir. Başarılı bir hitabet eyleminin ardında, kitlenin kültürel ve manevi duygularına hitap eden doğru bir hikâye anlatıcılığı yer almaktadır. Sanattan spora, tarihten politikaya kadar her alanda sahip olunan bilginin etkileyici bir biçimde sunulması adına Storytelling kavramının doğru bir biçimde algılanması ve işlenmesi gerekmektedir. BlueMark Academy’nin Storytelling (Hikâye Anlatıcılığı) eğitimleri gerek kişisel ilişkilerinizde gerek kitle iletişiminde size önemli bir yetkinlik katacaktır.

Hikâye Anlatıcılığının Kariyere Etkisi

Hikâye anlatıcılığı, özellikle işe alım süreçlerinde adayların en önemli silahlarından biri hâline gelmiştir. İyi hikâyesi olan bir kariyer her zaman işvereni etkilemektedir. Bu durum gerek başvuru sırasındaki yaratıcılık için gerekse mülakat süreçlerinde ciddi bir geçerliliğe sahiptir. Başarılı şekilde sunulmuş bir hikâye, çalışan adayının işletmeye daima bir şeyler katabileceği izlenimini uyandırır. Ayrıca özellikle plaza yaşamında sunumların büyük bir önemi vardır. Yapılan bütün işin sunumlar aracılığıyla paylaşıldığı ortamda, sunumların ne kadar berrak anlatıldığı kadar sunumların anlatımı sırasındaki olay örgüsü de önem arz etmektedir. Bir fikre sahip olmak kadar, o fikrin anlatımını iyi bir biçimde gerçekleştirmek de iletişim süreçlerinde önemli bir ölçüt olarak nitelendirilmektedir.

Storytelling ve İkna Edici İletişim

Genellikle marketing (pazarlama) alanını nitelemek için kullanılan ikna edici iletişim kavramının doğru bir şekilde işlenmesi ve bu noktada başarıya ulaşılması sürecinde hikâyeleştirmenin çok büyük bir payı vardır. Reklâmcılık sektörünün tamamı, reklâmcılığın ürün değil deneyim ve felsefe satmak amacı ile çalıştığı fikri üzerinde sabitlenmiştir. Bu deneyim ve felsefenin doğru dille ve doğru yöntemle alıcıya ulaştırılması adına sağlanan iletişimin temelinde hikâyeleştirme kavramı yatmaktadır. Her büyük markanın bir hikâyesi vardır ve çok satan her ürün başarısını hikâyesine borçludur. Kimi marka hikâyesini sağlamlık üzerine kurar, kimi marka hikâyesini mutluluk üzerine kurar, kimi marka hikâyesini haz ve tutku üzerine kurar ancak özellikle reklâmlarda ya da tanıtım niteliği taşıyan herhangi bir argümanda devamlılık sağlanması adına hikâyecilik daima yer almaktadır.

BlueMark Academy’nin Storytelling (Hikâye Anlatıcılığı) eğitimleri ikna edici iletişimde size önemli bir yetkinlik katacak ve bu yetkinlik sayesinde markanızı unutulmaz hale getirebileceksiniz. BlueMark Academy’nin eğitimleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak ya da Stoytelling (Hikâye Anlatıcılığı) eğitimlerine kaydolmak için hemen bizimle iletişime geçin!