Siber güvenlik bilgisayarların, mobil cihazların, sunucuların, elektronik sistemlerin ve ağların kötü amaçlı yazılımlar tarafından gerçekleştirilecek saldırılardan koruma adına gerçekleştirilen uygulamalardır. Veri güvenliği, kabaca bu koruma duvarının sağlanması adına verilen çaba olarak tanımlanabilir.

Fiziksel güvenlik kadar siber güvenliğin de oldukça kritik bir niteliğe sahip olduğu günümüzde, devletlerden şirketlere, tekil kullanıcılara dek her noktada bir güvenlik zafiyeti gözlemlenebilir. Bu tehdidin üstesinden gelmek ve internet düzlemi üzerinde daha rahat bir kabiliyet alanına sahip olmak için siber güvenlik kavramından faydalanmak elzemdir.

BlueMark Academy, alanında uzman profesyonellerle Siber Güvenlik Eğitimlerini oldukça kaliteli bir biçimde sizlere sunmaktadır. Veri güvenliği, bilgi teknolojilerini kullanan her şirketin bir network üzerinde çalışan her çalışanı için firma adına hayatî önem arz etmektedir. Günümüzde büyük ya da küçük ölçekli bütün şirketlerin, üretici kullanıcıdan son kullanıcıya dek herkesin siber güvenlik bilgisine sahip olması gerekir. Daha fazla bilgi sahibi olmak ve BlueMark Academy eğitimlerine kaydolmak için hemen bizimle iletişime geçin!

Siber Güvenlik Nedir?

Bir ağ üzerinde seyreden her cihazın kötü amaçlı saldırılardan korunması anlamına gelen siber güvenlik, birçok farklı kategori üzerinden incelenmektedir. Bu kategorilerden en önemlisi ağ güvenliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Ağ güvenliği cihaza ya da yazılıma olan erişimin kontrolünü engellemek adına, çekirdeğin en dış tabakasında bulunduğunu farz edebileceğimiz bir noktadır. Ağınızı hedef alan saldırganların veya fırsatçı kötü niyetli yazılımların engellenmesi ilk olarak bu safha üzerinden sağlanmaktadır.

Bir başka kategori ise uygulama güvenliğidir. Cihazların ve yazılımların tehditlerden etkilenmemesini odak noktasına koyan uygulama güvenliği, ele geçirilmiş bir uygulamanın hem itibari cihaza hem de ağ üzerindeki diğer cihazlara zarar verebileceği düşünüldüğünde oldukça önemli bir nokta olarak karşımıza çıkmaktadır. Uygulama güvenliği yazılım geliştirme sürecinin bir parçası olmakla birlikte en önemli safhalarından birisidir. Uygulama geliştiren her kimse bu noktaya dikkat göstermelidir.

Bilgi Güvenliği ve Operasyonel Güvenlik

Bilgi güvenliği, içinde bulunduğumuz bilgi çağı olarak adlandırılan dönem adına en çok önem arz eden konulardan birisidir. Özellikle büyük şirketlerin ve devletlerin nezdinde hayati bir niteliğe sahip olan bilgi güvenliği, verilerin hem depolama hem de saklama evresinde gözetilmesi, saldırılardan soyutlanarak korunması anlamına gelmektedir. Bilgi güvenliği, bir başka söylemle veri güvenliği anlamını taşımaktadır.

Verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik süreçleri temsil eden kavram ise operasyonel güvenlik başlığı altında karşımıza çıkmaktadır. Kullanıcıların bir ağ üzerinde işlem gerçekleştirirken hangi izinlere sahip olduğu, depolanan hangi verilere nasıl ve ne zaman erişebileceği bu noktada belirlenir. Operasyonel güvenlik, veri güvenliğinin sağlanması adına dikkat çeken eylemlerden birisidir.

Veri Güvenliği Nedir?

Veri güvenliği, internet ya da lokal bir ağ üzerinde yer alan bütün verilerin korunması adına gerçekleştirilen işlemlere verilen isimdir. Kullanıcı datalarından kurum kayıtlarına dek birçok işlem bu noktada incelenir ve gerektiği ölçekte güvenlik standartları uygulanır.

Veri güvenliğinin sağlanması, siber güvenlik altında incelenen kategorilerin bir bütün halinde uygulanması neticesinde gerçekleştirilir. Yani ağ güvenliği, uygulama güvenliği, operasyonel güvenlik ve uygulama güvenliği gibi kategoriler, seyreden durumda verilerin güvenlik altında olması adına kullanılır. Verilerin korunması adına aksiyon alınması gereken noktalardan birisi de olağanüstü durum kurtarma niteliğidir.

Siber Tehditlere Dair

Her gün sayısı gittikçe artan veri ihlalleri ile hızlı bir biçimde gelişme gösteren küresel siber tehdit, şaşırtıcı bir seviyeye ulaşmış durumdadır. Veri ihlalleri ve risk derecelendirme alanında birçok ödüle sahip olan ve dünyada alanının lider kuruluşu olan RiskBased Security, yalnızca 2019 yılının ilk dokuz ayında 7,9 milyar veri kaydının veri ihlallerinden etkilendiğini açıklamıştır. Bütün kurum ve kullanıcılar adına siber tehditler oldukça büyük önem arz etmektedir. Siber suç, siber saldırı ve siber terör olarak adlandırılan farklı katmanlardaki siber tehditlerin engellenmesi adına siber güvenlik uygulamalarının güçlü uygulanması ve güncellenmesi oldukça elzemdir.

Siber güvenlik, günümüzde itibar ve başarı adına korunması gereken önemli yapı taşlarının muhafaza edilmesine dayanmaktadır. Verinin her şeyiyle hayatlarımızı ve bağlı olduğumuz kurumları etkilediği bu zamanda siber güvenliğin önemi her geçen gün artmaktadır. Veri güvenliğini sağlamak ve siber güvenlik alanında emin adımlar atmak için BlueMark Academy’nin nitelikli ve geniş imkanlı eğitimleri sizleri bekliyor. Daha fazla bilgi için hemen bizimle iletişime geçin!