Yazılım mühendisliğinde gözlemci, geliştirmeci ve tekrara dayalı olması ile modern yazılım projelerindeki karmaşıklığı giderme amacı güden Scrum yöntemi, 1990’lı yıllardan beri birçok büyük yazılım projesinde kullanılmaktadır. Scrum yöntemi; şeffaflık, denetleme ve uyarlama olarak adlandırılan üç ilkesi sayesinde yazılım geliştirme süreçlerini kolaylaştırmaktadır.

Karmaşık yazılım süreçlerini kolay hâle getiren Scrum yöntemi, yazılım mühendisliği alanında günümüz trendlerinden biri olarak öne çıkarken birçok büyük yazılım geliştirme projesinde tercih edilmektedir. Scrum, karmaşık projelerin yönetimi adına bir çatı rolü üstlenmektedir. Ken Schwaber ve Jeff Sutherland tarafından geliştirilen Scrum, Çevik manifestoya uygun bir şekilde hareket etmekte ve üç farklı roldeki çalışan grubunun varlığı sayesinde çalışmaktadır. Product Owner (Ürün Sahibi), Team (Takım) ve Scrum Master (Scrum Uzmanı) olarak adlandırılan kişi ve grupların üstlendiği roller, Scrum metodolojisiyle birlikte projelere yön vermektedir.

BlueMark Academy, alanında uzman kadrosuyla Scrum eğitimlerini nitelikli bir biçimde sunmaktadır. Bütün rolleriyle Scrum eğitimini kaliteli bir adresten temin edip proje geliştirme süreçlerinizi optimize edebilir, bütçenizi en fonksiyonel şekilde kullanarak maddi niteliğiniz dahilinde en başarılı çözümlerle projenizi yönetebilirsiniz. Daha fazla bilgi sahibi olmak ve Scrum Eğitimlerine kaydolmak için hemen bizimle iletişime geçin!

Scrum’un Kullanıldığı Alanlar

Scrum yöntemi yeni bir projede ya da geleneksel yöntemlerle inşa edilmiş fakat bu yöntem kullanılmadığı için randıman alınamamış bir projeyi kurtarma aşamasında kullanılabilir. Ayrıca Scrum, çok büyük boyuta sahip olan ya da birbirine bağlı olan projelerde de tercih edilmektedir. Büyük çaplı projeler için 5-8 kişiden oluşan Scrum takımı farklı katmanlara ayrılarak oluşturulur. Böylelikle birden fazla takım kurulur ve ürün geliştirme süreci olan Sprint bölümüne giriş yapılır. Scrum yönteminin Extreme Programming gibi yöntemlerle de kombine edilerek kullanıldığı ve bu şekilde de verim alındığı bilinmektedir.

Scrum Projelerinde Yapılan Toplantılar

Scrum projelerinde başarıya ulaşmak için planlama yapılması ve bu planların uygulanması son derece önemlidir. Scrum yöntemi ile çalışılmadan önce ürün içeriğinin yeterli bir seviyede olması ve kullanılacak olan teknolojik çatının kararlaştırılması gerekmektedir. Karar aşamasında genellikle beş aşamadan oluşan bir toplantı süreci izlenmektedir. Bu toplantılardan özellikle ilkinde verilen kararlar, müşteriye verilecek olan dönütü ifade edeceği için büyük bir önem arz etmektedir.

Sprint Planlama ve Daily Scrum

Scrum projeleri Sprint Planlama adı altında, projenin başlangıç temellerinin atıldığı iki toplantı ile başlamaktadır. Burada karar verilen metodoloji ile yola çıkıldıktan sonra her gün izlenen yolun ne derece başarılı olduğu ve ne seviyede ilerleme kaydedildiği kontrol edilir. Her gün yaklaşık 15 dakika süren Günlük Scrum (Daily Scrum) toplantıları sürecin disiplinli bir biçimde ilerlemesine olanak sağlamaktadır.

Sprint Değerlendirmesi ve Retrospektif

Ürün geliştirme (Sprint) süreci sona erdikten sonra Sprint Değerlendirmesi adı verilen bir başka toplantı gerçekleştirilir ve başlangıçta belirlenmiş olan hedeflerin kapsamında ürünün son hâli incelenir. Sorunlu bir durum olmaması hâlinde proje teslim edilir fakat süreç tamamlanmaz. Yeni projenin üretim sürecine başlandıktan sonra Retrospektif (Geçmişe Bakış) adı verilen toplantılar gerçeleştirilir. Bu toplantılarda önceki Sprint sürecine ilişkin tecrübeler konuşulur ve yapılabilecek iyileştirmeler masaya yatırılır.

Scrum Kullanılan Projelerin Boyutları

Küçük takımları iletişim kurmaya ve bilgi alışverişine teşvik eden Scrum, yaşanan her türlü teknolojik gelişmeye karşı işlevsel reaksiyon gösterebilmesi ve kullanıcı gereksinimlerine göre esneklik sağlaması sayesinde başarılı bir proje yönetim süreci temin etmektedir. Yapılacak işin küçük projelere ayrılabilmesi ve ürün sürümlerinin rahat bir biçimde dökümante edilebilmesi sayesinde Scrum, büyük ya da küçük ölçekli olması fark etmeksizin çeşitli projelerde uygulanabilmektedir.

Scrum’un Üç Temel İlkesi ve İşlevselliği

Scrum yönteminin başarılı olmasında Scrum’un üç temel ilkesi önemli bir rol oynamaktadır. İlk ilkedeki bağlama göre projedeki ilerlemelerin ve sorunların günlük olarak tespit edilmesi ve bu tespitlerin şeffaf bir biçimde herkesin incelemesine sunulması gerekmektedir. “Şeffaflık” olarak bilinen bu ilkeden sonra, “Denetleme” adı verilen ilkenin de doğru bir biçimde projeye uygulanması gerekmektedir. Bu ilkenin normlarına göre ürünün parçaları ve fonksiyonları belirli aralıklarla yapılan toplantılarda değerlendirilir ve teslim edilir. Üçüncü ilkeye göre ise ürünün her değerlendirmede değişen faktörlere uyum sağlaması beklenir ve bu süreç de “Uyarlama” ilkesi olarak adlandırılır.

Üç ilkenin ekseninde oluşan Scrum yönetim süreci, hassas bir şekilde uygulandığı nispette herhangi boyuttaki yazılımın rahatlıkla üretilmesini sağlamakta ve bu özelliği sayesinde birçok yazılım geliştiricisi tarafından tercih edilmektedir.

BlueMark Academy’nin nitelikli Scrum Eğitimleri CV’nizde önemli bir yer edecek. Daha fazla bilgi için hemen bizimle iletişime geçin!