İletişim, göndericinin ve alıcının duygularını, hislerini ve ayrıca mesajı yorumlama ve ona göre hareket etme biçimlerini içerisinde barındırır. Hikâye anlatımının diğer örgütsel iletişim araçlarından daha üstün olduğu nokta, öznel bir yorumlama ve eyleme inanma sanatı olmasıdır.

Hikayeler bir organizasyonda her yerde kullanılabilir. Yemekhanede, toplantı odasının dışında, toplantı odasında, asansörde ve hemen her yerde durup dinlemek isteyebileceğiniz her yerde paylaşılan hikayeler var. Hikaye anlatımı, sözlü ve çoğunlukla yazılı olarak nesilden nesile aktarılan eski folklor ve kültürel hikaye pratiğinden türetilmiştir.

Kuruluşun misyonu, tarihi ve kültürü; yeni işe alınanlarla bir storyboard şeklinde paylaşılabilir. Kuruluşla ilgili bir video, hatta kısa bir animasyon filmi yapmak, yeni işe alınan kişiyi derinden etkileyecek ve çalışanın kuruluş tarihinin bir parçası olduğunu hissetmesini sağlayacaktır.

BlueMark Academy, alanında deneyimli olan eğitimcileri ve kaliteli eğitim anlayışı ile birlikte Hikaye Anlatıcılığı Eğitimini nitelikli olanaklarla katılımcılara sunar. İş hayatında iç ve dış ortamlar açısından konu yönetimini başarılı bir biçimde gerçekleştirmek, kurum vizyonunu doğru bir biçimde yansıtabilmek için Hikaye Anlatıcılığı Eğitimi almak son derece önemlidir. Daha fazla bilgi sahibi olmak ve Hikaye Anlatıcılığı Eğitimlerine kaydolmak için hemen bizimle iletişime geçin!

Hikaye Anlatımı ve Liderlik İletişimi

Liderlik iletişimi değişimi etkilemeyi, daha büyük iş hedefleri için önemli paydaşlarla müzakere etmeyi, bir strateji veya kuruluşun misyon ve vizyonunu geliştirmeyi ve son olarak tüm iş senaryolarındaki insanları motive etmek için kullanılabilir.

Bu tür bir iletişim, entelektüel bir kazanım olduğu kadar duygusal bir durum söz konusu olduğunda da mümkündür. Bir iletişim stratejisi olarak hikaye anlatımı, dinleyicilerle duygusal ve kişisel ilişki kurarak yalnızca zihni değil, aynı zamanda kalbi de etkiler.

İletişim Normlarını Değiştirmek

Her organizasyon, birçok iniş ve çıkışları olan bir yaşam döngüsünden geçer. Artışları iletmek kolaydır, ancak bir kuruluş yapısal değişiklikler veya düşük karlılık döneminden geçtiğinde, bu değişikliğin iletilmesi kuruluşun geleceği için çok önemlidir. Değişim iletişiminde sorunlara neden olan şey, organizasyon liderlerinin yalnızca sayılara ve verilere bağlı kalması, çoğu zaman varsayıma dayalı ve korkuya neden olan dedikodular yoluyla çalışanlar tarafından bilgi yığınlarının alınmasıdır.

Liderlik, hikaye anlatımı metodolojilerini kullanarak çalışanları savunmasız ve dürüst hale getirebilir. Duygusal etki sağlanan çalışanlar daha çok güven duyacak ve bu çalışma, dedikoduları engelleyecektir.

Öğrenme ve Gelişme

Gerçekleştirilen her eğitim programı, atölye çalışması, web semineri veya liderlik geliştirme öğrenme oturumu; değişimi yönlendirmek, motive etmek ve izleyicileri rahatlık alanlarından çıkmaya teşvik etmek için iyi birer girişimdir. Bunu başarılı bir şekilde yapabilmek için içeriğin ilişkilendirilebilir ve gerçekçi olması gerekir. Öğrenciler, pratik olan ve sadece “ne olduğunu” açıklamakla kalmayıp aynı zamanda “nasıl olduğunu” da anlatan eğitim programlarından daha iyi faydalanırlar.

Eğitmenler hikaye anlatımı tekniklerini kullanarak öğrencilere içeriğin sektördeki başkaları tarafından pratik olarak nasıl kullanıldığını anlatabilir. Ayrıca öğrenicinin, öğrenmenin pratik uygulamasını kabul etmesine yardımcı olan çerçeveleri, teknolojileri ve modelleri kullanma konusundaki kişisel deneyimlerini paylaşabilir. Yüz yüze derslerden sanal platformlara ve gün boyu süren atölye çalışmalarından aralıklı öğrenmeye kadar değişen her öğrenme ortamında öğrencinin katılımını ve bağlılığını sağlamak esastır.

Çalışan Koçluğu

Liderlik ve girişimcilik yeteneği geliştirme eğilimi olarak gelişen iş koçluğu sayesinde öğrenenle kişisel bir bağlantı oluşturmak bugün daha da önemlidir. Bugün koçluk profesyonelleri tarafından kullanılan çok yaygın bir teknik, hayat hikayelerini izleyicilerle paylaşmaktır.

Çalışan koçları hikayelerle birlikte öğrencileri yolculukları, iniş çıkışları ve dönüm noktalarından geçirirler. Bu, öğrencilerin koçlarıyla bağlantı kurmasına yardımcı olur ve aynı zamanda koçluğun varsayımsal bir yolculuk değil, gerçek olmasını sağlar. Böylece hikaye anlatımı, çalışanların farklı düşünmelerini, yeni bir duruma inanmalarını ve organizasyonun çıkarlarını her zaman göz önünde bulundurarak rahatlık bölgelerinin dışında hareket etmelerini sağlar.

Hikaye Anlatıcılığı Eğitimleri

Çalışanların kurumla uyumunu sağlamak ve çalışanların kurum operasyonlarına odaklanmasını sağlamak adına hikaye anlatıcılığı her zaman birçok avantaj sunuyor. BlueMark Academy’nin Hikaye Anlatıcılığı Eğitimleri katılımcıları bu alanda önemli bir sürece tabii tutuyor. Eğitimde sunulan fırsatlardan yararlanarak sunumlardan insan ilişkilerine dek birçok noktada üstünlük sağlayabilirsiniz. BlueMark Academy’nin eğitimleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak ya da Hikaye Anlatıcılığı Eğitimlerine kaydolmak için hemen bizimle iletişime geçin!