İş analizi, belirli bir iş ile ilgili görevleri, işi yapmak için gerekli bilgi ve becerileri, işe alınan kişiye verilen sorumlulukları ve işi başarılı bir şekilde yapmak için gereken yetkinlikleri içeren tüm ilgili bilgileri belirleme sürecidir.

İş analizi bilgilerini toplamanın birkaç yöntemi olmasına rağmen, bunlardan birinin veya birden fazla yöntemin bir kombinasyonunun seçilmesi, organizasyonun ihtiyaç ve gereksinimlerine ve iş analizi sürecinin hedeflerine bağlıdır. Genel olarak, tüm yöntemler işle ilgili temel bilgileri toplamaya odaklanır, ancak birlikte kullanıldığında gizli veya gözden kaçan bilgileri ortaya çıkarabilir ve mükemmel bir iş adayı uyumu oluşturmak için harika bir nitelik sunabilir.

İş analizi, belirli bir iş ile ilgili görevleri, işi yapmak için gerekli bilgi ve becerileri, işe verilen sorumlulukları ve işi başarılı bir şekilde gerçekleştirmek için gereken yetenekleri içeren tüm ilgili bilgileri belirleme ve kaydetme sürecidir. İş dünyasında ve akademik sahada önemli bir tecrübeye sahip olan BlueMark Academy profesyonelleri, İş Analizi Eğitimlerini nitelikli eğitim anlayışı ve geniş olanaklarla birlikte sunmaktadır. Daha fazla bilgi sahibi olmak ve İş Analizi Eğitimlerine kaydolmak için hemen bizimle iletişime geçin!

İş Analizi Yöntemleri

Uygun bir iş analizi yönteminin seçilmesi, organizasyonun yapısına, hiyerarşik seviyelere, işin doğasına ve içerdiği sorumluluklara, görevlere bağlıdır. Bu nedenle, herhangi bir yöntemi uygulamadan önce, tüm avantajlar ve dezavantajlar analiz edilmelidir, çünkü bu süreç boyunca toplanan veriler sonuca çok fazla etki eder ve kuruluşların mevcut pazar eğilimleri, organizasyonel değişiklikler, yüksek yıpranma oranı ve diğer birçok günlük sorunla başa çıkmasına yardımcı olur.

İş Analizinde Gözlem Yöntemi

Bu yöntemi kullanan bir iş analisti, bir çalışanı gözlemler. Gözlem içerisinde yaptığı ve yapmadığı tüm görevleri, yerine getirilmiş ve yerine getirilmemiş sorumluluklarını ve çeşitli görevleri yerine getirirken kullandığı görevleri, yöntemleri, yolları ve becerileri ile zihinsel veya duygusal durumunu kaydeder. Bu noktada çalışanın zorluklarla ve risklerle başa çıkma yeteneği oldukça önemlidir.

Farklı insanlar farklı düşünür ve bulguları farklı şekillerde yorumlar. Bu nedenle, süreç kişisel önyargıları veya avantajları ve dezavantajları içerebilir ve gerçek sonuçlar vermeyebilir. Bu hata, iş analistinin veya iş analizi sürecini yürütecek kişinin uygun şekilde eğitilmesiyle önlenebilir. Bu özel yöntem üç teknik içerir: Doğrudan gözlem, çalışma yöntemleri analizi ve kritik olay tekniği.

İlk yöntem, bir çalışanın farklı durumlardaki davranışlarının doğrudan gözlemlenmesine ve kaydedilmesine odaklanır. İkincisi, zaman ve hareket çalışmasına odaklanır ve özellikle fabrika işçileri için kullanılır. Üçüncüsü, performansla sonuçlanan iş davranışlarının belirlenmesi ile ilgilidir.

İş Analizinde Mülakat Yöntemi

Bu yöntemde, bir çalışanla kendi çalışma tarzlarını, karşılaştıkları sorunları, işini yaparken belirli beceri ve teknikleri kullanmaları ve kariyerleriyle ilgili güvensizlikleri ve korkuları hakkında görüşme yapılır. Bu yöntem, görüşmecinin bir çalışanın kendi işi ve bununla ilgili sorumlulukları hakkında tam olarak ne düşündüğünü bilmesine yardımcı olur.

Bu yöntem, çalışanın kendisi tarafından işin analizi yapılmasını sağlar. Dürüst ve gerçek geri bildirim oluşturmak veya gerçek veriler toplamak için görüşme sırasında sorulan sorular dikkatli bir şekilde kararlaştırılmalıdır. Ve hatalardan kaçınmak için, bir yanıt havuzu elde etmek adına birden fazla kişiyle röportaj yapmak her zaman iyidir. Daha sonra genelleştirilebilir ve tüm grup için kullanılabilir.

İş Analizinde Anket Yöntemi

Yaygın olarak kullanılan bir diğer iş analizi yöntemi de çalışanlardan, üstlerinden ve yöneticilerinden doldurulan anketlerin alınmasıdır. Bununla birlikte, bu yöntem aynı zamanda kişisel önyargılardan olumsuz etkilenmektedir. Farklı kademelerdeki çalışanlar için sorular hazırlanırken çok dikkatli olunmalıdır.

İşle ilgili doğru bilgiyi elde etmek için yönetim, toplanan verilerin kendi iyilikleri için kullanılacağını personele etkili bir şekilde iletmelidir. Hiçbir şekilde onlara karşı kullanılmamasını sağlamak çok önemlidir. Düzgün yapılmazsa, tam bir zaman, para ve insan kaynağı israfı olacaktır.

İş Analizi Eğitimleri

BlueMark Academy’nin deneyimli uzmanları tarafından hazırlanan İş Analizi Eğitimleri, eldeki iş gücünün veya potansiyel iş gücünün etkili bir biçimde değerlendirilmesi adına oldukça önemli bir fayda sağlayacaktır.

Basit sunumlarla sınırlı kalmadan hazırlanan BlueMark Academy İş Analizi Eğitimleri İK süreçlerinin çok daha kolay ve hatları çizilmiş bir hale gelmesini sağlayacaktır. BlueMark Academy’nin eğitimleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak ya da İş Analizi Eğitimlerine kayıt olmak için hemen iletişime geçin!