İş analizi, genellikle belirli bir iş adına gereken sorumlulukların, becerilerin, çalışma ortamının ve hedeflerin belirlenmesi olarak bilinen bir sürecin adıdır. Misyonu iş tanımını belirlemek olarak bilinse de iyi yapıldığında iş analizinin çalışanın şirketteki geleceği adına birçok şeyi değiştirdiği söylenebilir.

Modern iş kültürü anlayışında iş analizi tanımının değişmesi ve insan kaynakları kavramı ile birlikte bir bütünlük içerisinde hareket edilmesi gerekiyor. Bu doğrultuda çalışanların iş uzmanlığı ile ilgili beklentilerin, becerilerin, yetkinliklerin ve ilk katılım beklentilerinin belirlenmesine ihtiyaç vardır. Performansın ve çalışanlara dair analizlerin şeffaf bir biçimde gerçekleştirilmesi hem çalışanların geleceği hem de potansiyel başvuru ihtimalleri adına önemlidir. Bu nedenle iş tanımlarının doğru ve modern bir biçimde yapılması, çalışanların haftalık ya da aylık periyotlarda gösterdiği performansın gözlemlenmesinde ve gelecek dönemlere dair beklentilerin karşılıklı olarak belirlenmesinde önemli bir pay sahibidir.

BlueMark Academy’nin iş analizi eğitimleri sayesinde firmanızın çalışan potansiyelini daha doğru bir biçimde analiz edebilir, çalışanlarınızın gelecekte göstereceği performanslara dair izlenimlerinizle firmanızın hedeflerine daha kolay ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Alanında profesyonel uzmanlarımızla firmanızı bir adım öne geçirmek için hemen harekete geçin. BlueMark Academy’nin eğitimleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak ya da İş Analizi eğitimlerine kaydolmak için hemen bizimle iletişime geçin!

İş Analizi Nedir?

İş analizi, yüksek performanslı bir işe alım süreci elde etmek için yapılması gereken en önemli iştir. Yüksek performans gerektiren bir işe alım süreci için ilk adım iş analizi yapmaktır. İş analizinde en çok dikkat edilmesi gereken iki soru, “şimdi ne yapabilir” ve “yarın ne yapabilir” sorularıdır. İş analizinin gerçekleştirilmesi sırasında adayların bu sorulara potansiyel olarak ne kadar cevap verebildiği tartılmalı ve bu doğrultuda hareket edilmelidir. Sağlam bir iş analizi temeli oluşturarak kuruluşunuz adına önemli bir potansiyel oluşturabilir, bu potansiyel sayesinde daha yüksek müşteri memnuniyeti ve verim elde etme şansını da elde edebilirsiniz. Bu alanlardaki istatistiksel yükseliş, elbette gelir olarak da firmanıza katkıda bulunacak ve firmanızın taleplerini doğru bir biçimde yönetebilen çalışanlar sayesinde firmanız istediğiniz yönde gelişme kaydetme fırsatını elde edecektir. İş analizi, işle ilgili görevleri, sorumlulukları ve çalışma koşullarını, aynı zamanda bu işin üstesinden gelebilmek adına gereken bilgi, beceri ve yeteneğin ölçülmesi olarak tanımlanır.

Modern Bir İş Analizi Nasıl Yapılır?

Türkiye tarihinin en önemli iş adamlarından birisi olan Vehbi Koç, eskilerin dili ile “adamı işe almam, işe adam alırım” gibi bir söylemde bulunmuştur. İnsan kaynakları yönetiminde de bu yaklaşımın son derece önemli olduğu, birçok uzman tarafından sıklıkla dile getirilmektedir. Bir kuruluşun belli bir görev ve pozisyon dağılımı, hali hazırda bulunan iş tanımları olması gerekir. Bu nedenle işleri çalışanlara göre belirlemek yerine çalışanları işlere göre belirlemek en doğrusudur. Söz konusu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta şirketin nasıl birine ihtiyaç duyduğudur. Buradaki beklentilerin değerlendirilmesi sonucunda işlerin ağırlıkları ve gereken potansiyel belirlenmeli ve görev dağılımı, çalışanların işe alım süreçlerinde belli kalıplara dökülmelidir. Bu noktada izlenmesi gereken adımların başında sürecin, kaynakların ve zaman çerçevesinin belirlenmesi gelir. Ardından adayların yararlanabileceği ya da adaylardan daha iyi faydalanmak adına kullanılabilecek materyallerin erişilebilir listesi elde edilmelidir. Bu adımlar sonrasında çalışan adaylarının ve şirket tarafının istatistikleri doğrultusunda seçim ölçeği daraltılmalıdır.

İş Analizinin Faydaları Nelerdir?

İş analizi, her şeyden önce iş sorumlulukları ile ilişkili olan risklerin bilinmesi ve önceden değerlendirilmesi adına son derece önemli bir yere sahiptir.

  • İş analizi, işle ilgili görevlendirmeler neticesinde sağlam veriler elde edebilmenize ve hem işe hem de çalışanlara dair değerlendirmeleri daha rahat yapabilmenize olanak sağlar.
  • Başarı elde etmek adına gereken kritik yetkinliklerin belirlenmesi adına iş analizinin önemi son derece büyüktür.
  • Çalışanlar bir projeyi tamamladıklarında yeni bir projeye yönlendirmek adına daha kolay hareket imkânı sağlar.
  • Daha spesifik ve doğru iş tanımları elde edebilmenize yardımcı olur.
  • Kanıta dayalı değerlendirmeler sunma becerisi elde etmenizi sağlar.

İş analizinin farklı şirketler adına farklı faydaları bulunmaktadır. Ancak genel olarak kurumunuza fayda sağlayacak en önemli özellikler yukarıda sıralanmış olan maddeler olarak görülmektedir.

BlueMark Academy, İş Analizi eğitimlerini nitelikli bir biçimde sunarak kurumunuzun risk oranlarını düşürerek birçok şeyi somutlaştırmanıza imkân tanır. Daha fazla bilgi sahibi olmak ve İş Analizi eğitimlerine kaydolmak için hemen bizimle iletişime geçin!