Nesnelerin İnterneti, bilgi için küresel bir altyapı olarak kabul edilir. Mevcut ve gelişen bilgilere dayalı olarak fiziksel ve sanal şeyleri birbirine bağlayarak gelişmiş hizmet sağlar. Bunlar, farklı şekilde adlandırılmalarından dolayı çeşitli alanların yakınsamasını temsil eder.

Bu yazıda IoT’nin işleyişini ve özelliklerini ayrıntılı olarak tartışacağız.

IoT nedir?

Nesnelerin İnterneti (IoT), internet üzerinden diğer cihazlara bağlanabilen ve bunlarla veri alışverişi yapabilen fiziksel nesneleri tanımlayan bir terimdir. Tek gereksinim, cihazların bir ağa bağlı olması ve ayrı ayrı adreslenebilmesidir. Bu nesneler internet veya herhangi bir iletişim ağı üzerinden uzaktan izlenebilmekte ve kontrol edilebilmektedir. Ancak, bağlanabilen her cihazın bir IoT cihazı olarak kabul edilmediğini not etmek önemlidir. Buna sabit hat ve cep telefonları, masaüstü bilgisayarlar, televizyonlar, tabletler, PC’ler ve dizüstü bilgisayarlar dahildir. 

IoT kurslarını keşfedin

IoT’nin çalışması

IoT cihazları tarafından toplanan bilgiler, yaşam döngülerinde beş aşamadan geçer. ‘Oluştur’ aşaması ilk aşamadır. Burada cihaz fiziksel ortamdan bilgi toplar. Bu oluşturma aşaması olarak bilinir. ‘İletişim’ aşaması olarak bilinen ikinci aşamada. 

Burada üretilen veriler ağ üzerinden istenen hedefe gönderilir. ‘Toplama’ adı verilen üçüncü aşamada, toplanan veriler cihazın kendisi tarafından toplanır. “Analiz” aşaması, gelişmiş analitiğin model oluşturmaya ve süreçleri optimize etmeye yardımcı olduğu dördüncü aşamadır. Son aşama, üretilen bilgilere dayanarak uygun eylemlerin gerçekleştirildiği ‘Harekete Geçirme’ aşaması olarak bilinir.

IoT’nin Özellikleri

Aşağıdaki özellikler Nesnelerin İnternetini (IoT) tanımlar:

1. Veri Paylaşımı  

IoT, birbirine bağlı cihazlardan oluştuğu için, birbirlerini daha verimli hale getirebilecek ve dolayısıyla performanslarını artırabilecek verileri birbirleriyle paylaşırlar. Veri paylaşım yetenekleri sayesinde IoT, kalıplarınızı, programınızı ve gereksinimlerinizi daha doğru bir şekilde anlayabilir. Nesnelerin İnterneti’nin bu özelliği, akıllı buzdolapları, termostatlar ve akıllı arabalar gibi cihazlarda belirgindir. Toplanan verilere dayanarak, gelecekteki olayları bile tahmin edebilirler. 

2. Kendini uyarlama

Bu cihazlar, içinde Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi kullanılması nedeniyle akıllı olduklarından, farklı koşullara dinamik olarak uyum sağlarlar. Örneğin aydınlatma ve gölgelemeye göre ayarlarını değiştiren kameralar var. IoT cihazlarını ağlara bağlamak ve milyonlarca veri düğümünden gelen verileri işlemek için karmaşık yazılımlar, protokoller ve algoritmalar kullanılır. Bu cihazlar, kullanıcı ile en az etkileşim ile yazılımlarını ihtiyaca göre yükseltebilir. Bu cihazlar ağı yükseltebilir ve mevcut bir ağa yeni cihazların eklenmesine izin verebilir. 

3. İstihbarat

IoT’nin bir diğer önemli özelliği de zekasıdır. Nesne düzeyindeki basit etkileşimler, IoT ağlarında kolektif zekaya katkıda bulunur. Toplanan veriler, cihazlar tarafından kullanılabilecek bilgilere dönüştürülmelidir. Bu istihbarat, bilgi toplamaya devam ettikçe bu cihazlar tarafından korunmalı ve yükseltilmelidir. 

Bu cihazlar, algoritmaları ve işlemeyi, yazılımı ve donanımı birleştirdikleri için akıllıdır. Bununla birlikte ortam zekası, IoT cihazlarının yeteneklerini geliştirir. Bu zeka nedeniyle, durumlara akıllıca yanıt verirler ve IoT’ye belirtilen görevleri yerine getirmede yardımcı olurlar. 

4. Dinamik Değişiklikler

Nesnelerin İnternetinin önemli özelliklerinden biri de bulundukları ortamdan veri toplamasıdır . Bu, bu cihazların çevresindeki ortamda meydana gelen dinamik değişikliklerle sağlanır. Bu cihazların durumu, cihaz sayısı kadar kişi, yer ve zaman ile dinamik olarak değişmektedir.

5. Güçlü Bağlantı

Herhangi bir zamanda herkesin herhangi bir yerden bağlanabilmesi nedeniyle IoT’nin önemli bir özelliğidir. Bu, ağ bağlantısına ve cihaz birlikte çalışabilirliğine izin verir. IoT ayrıca üretim cihazlarını tanımlama, algılama, çalıştırma ve ağ özelliklerine bağlayabilir. Bağlantı, bu cihazların uzaktan kontrol edilmesini sağlar. İşletmelerin IoT bağlantısını ihmal etmesi, güçlü bağlantı bu cihazların düzgün çalışmasını sağladığından proje başarısızlıklarına yol açabilir.

6. Ölçeklenebilir

Nesnelerin İnterneti, performanslarını etkilemeden büyüyebilme yeteneğiyle büyük ölçüde genişleme yeteneğine sahiptir. Mevcut sisteme daha fazla donanım veya yazılım eklenerek IoT cihazları ölçeklendirilebilir ve performanslarından ödün vermeden daha fazla veri işlenebilir. 

7. Sensörler 

IoT, ortamdaki değişiklikleri tam olarak değerlendirebilen sensörleri sayesinde çalışır. Bu algılama bilgisi, karmaşık dünyanın daha iyi anlaşılmasını sağlayan fiziksel dünyadan gelen analog girdidir. Bu, yalnızca cihazı daha akıllı hale getirmekle kalmayıp aynı zamanda kullanıcı için daha kullanışlı hale getiren doğru veri toplamaya yardımcı olur.  

8. İletişim

Nesnelerin İnterneti sayıca arttıkça, bu cihazlar birbirine daha fazla bağlı hale geliyor. Bu nedenle, daha verimli ve sorunsuz çalışmak için birbirleriyle iletişim kurmaları gerekir. Bulut hizmeti aracılığıyla bu cihazlar internete bağlanır. Bu, cihazlar arasında iletişimi sağlar. Ağ geçidi, birbirleriyle bağlantı kurabilmeleri için diğer cihazlara bağlanır. 

Bir cihaz, diğer cihaz internete bağlı olmasa bile ağ bağlantısı kurmak için başka bir cihazın bağlantısını kullanır. Bu avantaj, IoT’de verimliliği artırır ve onları daha ölçeklenebilir hale getirir. Analiz edilebilecek verileri iletebilirler. İletişim kısa, orta ila çok uzun menzilde gerçekleşebilir.