Endüstri 4.0, Sanayi Devrimi’nde ağırlıklı olarak ara bağlantı, otomasyon, makine öğrenimi ve gerçek zamanlı verilere odaklanan yeni bir aşamayı ifade eder.

Bazen IIoT veya akıllı üretim olarak da adlandırılan Endüstri 4.0, üretime odaklanan şirketler için daha bütünsel ve daha iyi bağlantılı bir ekosistem oluşturmak için fiziksel üretim ve operasyonları akıllı dijital teknoloji, makine öğrenimi ve büyük verilerle birleştirir. Endüstri 4.0, siber-fiziksel sistemler, nesnelerin interneti, bulut bilişim, bilişsel bilgi işlem ve akıllı fabrika yaratma dahil olmak üzere üretim teknolojilerinde mevcut otomasyon ve veri alışverişi eğiliminin adı olarak tanımlanmıştır.

BlueMark Academy, alanında uzman eğitim kadrosu sayesinde değişen ve gelişen dünyanın nabzını profesyonel bir bakış açısı ile tutmaktadır. Hem iş dünyasında hem de akademik alanda önemli bir yetkinliğe sahip olan eğitmenlerimiz, yüzeysel sunumların ilerisine geçerek doğru ve nitelikli öğrenmeyi uygulanabilir ve kullanılabilir kılmak için çalışmaktadır. Endüstri 4.0 Eğitimleri hemen her alanda kullanılan yeni teknolojilerin farkında olmak ve bu teknolojilerle senkron bir iş düzlemi oluşturmak için son derece önemlidir. Daha fazla bilgi sahibi olmak ya da Endüstri 4.0 Eğitimlerine katılım sağlamak için hemen iletişime geçin!

Dördüncü Sanayi Devrimi: Endüstri 4.0

Artık Endüstri 4.0 olarak da adlandırılan dördüncü sanayi devriminde bulunuyoruz. Otomasyonun artması ve akıllı makinelerin ve akıllı fabrikaların istihdam edilmesiyle karakterize edilen bilgilendirilmiş veriler, değer zinciri boyunca ürünlerin daha verimli ve üretken bir şekilde üretilmesine yardımcı olmaktadır.

Endüstri 4.0’da üreticilerin kitlesel özelleştirmeyi kullanarak müşteri taleplerini daha iyi karşılayabilmeleri için esneklik artırılır. Sonuç olarak çoğu durumda tek bir ürün hesabından verimlilik elde etmeye çalışır. Fabrika tabanından daha fazla veri toplayarak ve bunu diğer kurumsal operasyonel verilerle birleştirerek, akıllı bir fabrika daha şeffaf bilgilere sahip olmak ve daha doğru kararlar almak için çok daha iyi şartlar sunacaktır.

Endüstri 4.0 Teknolojileri Üretimi Nasıl Değiştiriyor?

Endüstri 4.0, şirketlerin ürünlerini üretme, geliştirme ve dağıtma yöntemlerinde devrim yaratıyor. Üreticiler, Nesnelerin İnterneti (IoT), bulut bilişim, analitik, yapay zeka ve makine öğrenimi dahil olmak üzere yeni teknolojileri üretim tesislerine ve operasyonlarına entegre ediyor. Söz konusu akıllı fabrikalar, verileri toplayıp analiz eden ve daha iyi karar vermeyi sağlayan gelişmiş sensörler, gömülü yazılımlar ve robotlarla donatılmıştır.

Üretim operasyonlarından elde edilen veriler ERP, tedarik zinciri, müşteri hizmetleri ve diğer kurumsal sistemlerden gelen operasyonel verilerle birleştirildiğinde daha da yüksek değer yaratılarak daha önce silolara alınmış bilgilerden yepyeni görünürlük ve içgörü imkanları yaratılmaktadır. Bu dijital teknolojiler, artan otomasyona, süreç iyileştirmelerinin kendi kendine optimizasyonuna ve hepsinden önemlisi, daha önce mümkün olmayan yeni bir verimlilik düzeyine ve müşterilere yanıt verebilme kolaylığına imkan sağlar.

Endüstri 4.0’ı Hangi Teknolojiler Yönlendiriyor?

Nesnelerin İnterneti (IoT), akıllı fabrikaların önemli bir bileşenidir. Fabrika katındaki makineler, makinelerin diğer web özellikli cihazlara bağlanmasına izin veren bir IP adresine sahip sensörlerle donatılmıştır. Bu mekanizasyon ve bağlanabilirlik, büyük miktarda değerli verinin toplanmasını, analiz edilmesini ve paylaşılabilmesini mümkün kılar.

Bulut bilişim, herhangi bir Endüstri 4.0 stratejisinin en temel taşıdır. Akıllı üretimin tam olarak gerçekleştirilmesi, mühendislik, tedarik zinciri, üretim, satış ve dağıtım ve hizmetin bağlantı ve entegrasyonunu gerektirmektedir. Bulut bunu mümkün kılar. Ek olarak, depolanan ve analiz edilen büyük miktarda veri, bulut ile daha verimli ve uygun maliyetli bir şekilde işlenebilir. Bulut bilişim, ihtiyaçlarını doğru şekilde ölçebilen ve işleri büyüdükçe ölçeklenebilen küçük ve orta ölçekli üreticiler için başlangıç ​​maliyetlerini de azaltacaktır.

Endüstri 4.0’da AI ve Makine Öğrenimi

Yapay zeka ve makine öğrenimi, imalat firmalarının yalnızca fabrikada değil, iş birimleri genelinde ve hatta ortaklardan ve üçüncü taraf kaynaklardan üretilen bilgi hacminden tam olarak yararlanmasına olanak tanır. Yapay zeka ve makine öğrenimi, operasyonların ve iş süreçlerinin görünürlüğünü, öngörülebilirliğini ve otomasyonunu sağlayan içgörüler oluşturabilir.

Endüstriyel makineler, üretim sürecinde bozulmaya çok daha müsaittir. Bu varlıklardan toplanan verileri kullanmak, işletmelerin makine öğrenimi algoritmalarına dayalı tahmin sonucu bakım yapmasına yardımcı olarak daha fazla çalışma süresi ve daha yüksek verimlilik sağlar.

Hem iş yeriniz hem de kariyeriniz için insanlığın ve iş dünyasının tarihinde yeni bir sayfa anlamını taşıyan Endüstri 4.0 devriminden faydalanın. BlueMark Academy’nin eğitimleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak ya da Endüstri 4.0 Eğitimlerine kaydolmak için hemen bizimle iletişime geçin.