Windows Workflow Foundation Using C#

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 3 Gün
 1. Anasayfa
 2. /
 3. Windows Workflow Foundation Using C#

Açıklama

  Microsoft Windows Workflow Foundation, etkinlikler olarak adlandırılan bağımsız program birimlerinden oluşan ölçeklenebilir uygulamalar geliştirilmesi için bir çerçeve sunar. Bu teknolojinin önemli bir yeniden yazımı olan WF 4, performansı önemli derecede artırırken iş akışı uygulamaları oluşturmayı ve yürütmeyi kolaylaştırdı. WF 4.5 sürümü ise yeni etkinlikler, tasarımcı yetenekleri ve yeni iş akışı geliştirme modelini (durum makineleri) içerir. C# iş akışlarında C# ifadelerinin kullanımını da destekler. WF 4.5’i kapsayan bu dört günlük eğitimde, iş akışlarının oluşturulmasında görsel tasarımcı sağlayan Visual Studio 2013 kullanılır.

  Eğitim, iş akışı kavramlarına genel bir bakış ile başlar ve WF tarafından sağlanan programlama modelinin incelenmesiyle devam eder. Daha sonra, WF programlamanın esasları ele alınır ve ardından Yerleşik Etkinlik Kütüphanesi dahil olmak üzere WF’nin ana özellikleri sistematik bir şekilde işlenir. Bu eğitimde yer alan diğer konular şunlardır: Temel eleman ve denetim akışı etkinlikleri, barındırma iş akışı barındırma alternatifleri, özel etkinlikler oluşturma, akış şeması ve durum makinesi etkinlikleri, süreklilik ve yer işaretleri, İş Akışı Hizmetleri ve Windows Communication Foundation (WCF) kullanımı. Eğitim; hata ayıklama, hata işleme, işlemler ve telafiler hakkında verilen bilgilerle tamamlanır.

   

  Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?

  • WF mimarisi ve iş akışı kavramı
  • WF kullanarak iş akışı uygulamaları geliştirme
  • Yerleşik Etkinlik Kütüphanesindeki standart etkinlikleri kullanma
  • İş akışı uygulamaları için özel etkinlikler uygulama
  • İş akışı uygulamaları için barındırma seçenekleri sağlama
  • İş akışı uygulamalarına süreklilik sağlama
  • İş akışı hizmetlerini uygulama ve tüketme
  • İş akışı uygulamalarında hata ayıklama
  • İş akışı uygulamalarında hataları işleme ve telafileri uygulama

Eğitim İçeriği

Workflow Foundation Conceptual Overview

Getting Started with WF 4.5

Primitive and Control Flow Activities

Custom Activities

Workflow Hosting

Collection and Parallel Activities

More about Custom Activities

Flowchart and State Machine

Persistence

Workflow Services

Debugging and Error Handling

Ön Koşullar

Herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.