Windows Presentation Foundation (WPF) Using C#

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 3 Gün
 1. Anasayfa
 2. /
 3. Windows Presentation Foundation (WPF) Using C#

Açıklama

  Bu eğitim katılımcılar, WPF (Windows Presentation Foundation) ve Microsoft .NET teknolojisi kullanarak zengin Windows uygulamaları oluşturmak için gerekli bilgileri ve becerileri edinirler. Eğitim, uygulama geliştirmede sağlam bir temel oluşturmak ve bu teknolojiyi kullanmak için gerekli WPF ile ilgili temel bilgileri kapsar. Eğitim, Visual Studio 2017 ve klasik .NET Framework’ün son sürümleri ile verilir.

  WPF, dik bir öğrenme eğrisine sahip olabilen karmaşık bir teknolojidir. Eğitim, konuya pratik bir yaklaşım getirir ve katılımcıların WPF’nin özelliklerini kullanarak Windows uygulamaları geliştirmeleri için gereken temel bilgileri sağlar. Eğitim, geleneksel kavramların yanı sıra XAML, esnek düzen, mantıksal kaynaklar, bağımlılık özellikleri, yönlendirilen olaylar ve WPF’nin gevşek bir şekilde bağlanmış komut mimarisi gibi yeni kavramları da ele alır. Visual Studio 2017 ile görsel veri bağlama ve Entity Framework 6 ile veritabanlarına erişme dahil olmak üzere veri bağlama işlemi ayrıntılı bir şekilde işlenir. Eğitim aynı zamanda tarzlar, şablonlar, görünümler ve temalar gibi konuları da kapsar. Eğitim, WPF ve Windows Forms arasındaki birlikte çalışabilirlik hakkındaki kısa bir dersle tamamlanır.

   

  Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?

  • WPF mimarisi ve filozofisi
  • WPF tarafından sağlanan sınıfları kullanarak Windows uygulamaları geliştirme
  • XAML ilkeleri, XAML ve kod karışımını kullanarak uygulama geliştirme
  • Esnek ve çekici kullanıcı arabirimleri oluşturmak için WPF’nin düzen özelliklerini kullanma
  • WPF mimarisi ve filozofisi
  • WPF tarafından sağlanan sınıfları kullanarak Windows uygulamaları geliştirme
  • XAML ilkeleri, XAML ve kod karışımını kullanarak uygulama geliştirme
  • Esnek ve çekici kullanıcı arabirimleri oluşturmak için WPF’nin düzen özelliklerini kullanma
  • Pencereler, menüler, diyaloglar, araç çubukları ve diğer yaygın kullanılan kullanıcı arabirimi özellikleri ile olay ve komut tabanlı uygulamalar geliştirme
  • WPF’nin bağımlılık özellikleri, yönlendirilen olaylar, mantıksal kaynaklar, tarzlar, şablonlar ve veri bağlama gibi gelişmiş özelliklerini kullanma
  • Veritabanlarına Visual Studio 2017 ve the Entity Framework 6 kullanarak erişme
  • WPF ve Windows Forms arasında birlikte çalışabilirlik
  • Pencereler, menüler, diyaloglar, araç çubukları ve diğer yaygın kullanılan kullanıcı arabirimi özellikleri ile olay ve komut tabanlı uygulamalar geliştirme
  • WPF’nin bağımlılık özellikleri, yönlendirilen olaylar, mantıksal kaynaklar, tarzlar, şablonlar ve veri bağlama gibi gelişmiş özelliklerini kullanma
  • Veritabanlarına Visual Studio 2017 ve the Entity Framework 6 kullanarak erişme
  • WPF ve Windows Forms arasında birlikte çalışabilirlik