VMware vSphere: Troubleshooting Workshop [V6.5]

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 5 Gün
 1. Anasayfa
 2. VMware vSphere: Troubleshooting Workshop [V6.5]

Açıklama

  Bu beş gün süren atölye çalışmalarını da içeren uygulamalı eğitim, VMware vSphere® 6x ortamında sorun giderme konusunda gerekli yetkinliği kazanmanız için ileri düzey bilgi, beceri ve yetenek sahibi olmanızı sağlar. Bu atölye çalışmaları, sorun gidermek ve sorunları analiz etmek için kullanılan komut satırı arayüzü, VMware vSphere® Web Client, VMware vRealize® Log lnsight™ ve diğer araçları kullanma becerilerinizi ve yetkinliğinizi artırır.

   

  Eğitimde neler öğreneceksiniz?

  • vSphere ortamındaki sorunları tespit etmek ve çözmek üzere vSphere Web Client, komut satırı arayüzü ve günlüklerin kullanımı
  • Sorun giderme prensipleri ve prosedürleri
  • Ağ sorunlarını giderme ve bu sorunlardan kurtulma
  • Depolama başarısızlıklarını analiz etme senaryoları ve sorunları giderme
  • Başarısız vSphere kümesi sorunlarını giderme senaryoları ve muhtemel sorunları analiz etme
  • Genel VMware vSphere® High Availability sorunlarını tespit etme ve çözüm getirme
  • Sanal makine taşıma (VMware vSphere® vMotion®) işlemleriyle ilgili sorunları giderme ve kaynak (VMware vSphere® Distributed Resource Scheduler™) kullanımını geliştirme
  • VMware vCenter Server® sorunlarını giderme
  • VMware ESXi™ ana bilgisayar problemlerini tanımlama, başarısızlık senaryolarını analiz etme ve bunları düzeltme
  • Yükleme, anlık görüntü, bağlantı ve benzeri sanal makine hatalarını düzeltme

Eğitim İçeriği

Course Introduction

 • Introductions and course logistics
 • Course objectives
 • Describe the content of this course
 • Gain a complete picture of the VMware certification system
 • Familiarize yourself with the benefits of the VMware Education Learning Zone
 • Identify additional resources

Introduction to Troubleshooting

 • Identify the effects of a system problem
 • Define the scope of troubleshooting
 • Use a structured approach
 • Understand the principles of troubleshooting
 • Follow a logical troubleshooting procedure
 • Examine examples of troubleshooting

Troubleshooting Tools

 • Use command-line tools to identify and troubleshoot problems
 • Use VMware vSphere® Management Assistant
 • Find and interpret important log files
 • Use vRealize Log Insight for log aggregation, efficient log search, and problem analysis

Networking

 • Identify the symptoms of network-related problems
 • Analyze and resolve standard switch and distributed switch problems
 • Analyze virtual machine connectivity problems and fix them
 • Examine common management network connectivity problems and restore configurations
 • Identify and prevent potential problems

Storage

 • Troubleshoot storage connectivity problems
 • Analyze storage-related logs
 • Analyze hardware malfunction and software misconfiguration scenarios
 • Identify multipathing-related problems, including permanent device loss (PDL) and all paths down (APD)
 • Analyze possible causes, recover from the faulty conditions, and restore storage visibility

vSphere Clusters

 • Identify and recover from problems related to vSphere HA
 • Analyze and troubleshoot various types of vSphere vMotion problems related to virtual machine migrations
 • Discuss and recover from vSphere DRS problems to achieve proper function and balanced resource use
 • Examine vSphere cluster failure scenarios and possible solutions

Virtual Machines

 • Analyze and resolve common virtual machine snapshot problems
 • Identify possible causes and resolve virtual machine power-on problems
 • Troubleshoot virtual machine connection state problems
 • Resolve problems seen during VMware Tools™ installations
 • Examine failure scenarios and provide solutions

vCenter Server and ESXi

 • Understand the vCenter Server and VMware Platform Services Controller™ architecture in vSphere 6.x
 • Identify and resolve authentication problems
 • Troubleshoot VMware Certificate Authority and certificate problems
 • Analyze and fix problems with vCenter Server services
 • Analyze and fix vCenter Server database problems
 • Identify VMware vCenter Server® High Availability problems
 • Examine ESXi host and vCenter Server failure scenarios and resolve the problems

Ön Koşullar

VMware vSphere 6.5: Install, Configure, Manage eğitimine katılmış olmak