TOGAF Business Architecture (İş Mimarisi)

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 2 Gün
  1. Anasayfa
  2. /
  3. TOGAF Business Architecture (İş Mimarisi)

Açıklama

Kurumsal alanda iş mimarisi; yeteneklerin, uçtan uca değer sunumunun, bilgi ve organizasyon yapısının bütünsel, çok boyutlu iş görüşlerini ve bu iş görüşleri, stratejileri, ürünleri, politikaları, girişimleri ve paydaşları arasındaki ilişkileri temsil eden bir disiplindir.

Uygulamada, iş mimarisi bir tarafta bir kurumsal iş modeli ile kurumsal strateji sağlarken diğer tarafta ise işletmenin kurumsal işlevselliği arasında bir köprü sağlar. Genellikle Strateji’den Yürütme’ye metodolojisini hayata geçirir.

Kurumsal mimar rolü, iş birimleri arasında kurumsal düzeyde çalışan oldukça stratejik bir roldür. İş ve BT değeri için iş mimarisinin uygulanmasını kolaylaştırır. İş mimarisiyle ilgili bilgi birikiminin oluşturulmasını ve sürdürülmesini sağlarken dahili iş mimarisi uygulamasına girdi sağlar ve süreçlere yardımcı olur.

Kurumsal mimari, bilgi teknolojisini desteklenen iş işlevleriyle ilişkilendiren ve uyumlu hale getiren stratejik bir planlama çerçevesi sağlar. Teoride, kurumsal mimari ekipleri sadece kurumsal teknik mimariyi gerçekleştirmekten sorumludur. Ancak İş Mimarı rolü bunun ötesine geçerek, genel olarak işletmenin tüm işleriyle ilgilenir.

Kimler Katılmalı?

– TOGAF Standart Sürüm 10’a dayalı İş Mimarisi ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyen kişiler

– İş Mimarisi geliştirmeyle ilişkili rollerde çalışan uzmanlar

– İş Mimarisi konusunda uzmanlaşmak isteyen mimarlar

Eğitim İçeriği

Giriş

Kilit Terminoloji

Kurumsal Modelleme

Kurumsal Model Yapısını Kullanma

Kurumsal Yetenekler

Değer Akışları

Değer Akışlarını Uygulama

Bilgi Haritası

TOGAF İş Senaryoları

TOGAF ADM ile İş Mimarisi Geliştirme – Aşama A

TOGAF ADM ile İş Mimarisi Geliştirme – Aşama B

TOGAF® İş Mimarisi Bölüm 1 Uygulamalı Test

Ön Koşullar

Herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.