TOGAF 10 Level 1 and Level 2

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 4 Gün
 1. Anasayfa
 2. /
 3. TOGAF 10 Level 1 and Level 2

Açıklama

  TOGAF® 10 Kurumsal Mimari eğitimi size kurumsal mimarilerin analiz edilmesi, çözüm süreçlerinin ve stratejilerinin belirlenmesi için en iyi uygulamalara göre düzenlenmiş bir metodoloji sunar. TOGAF® Çerçevesi (The Open Group Architecture Framework) 400ün üzerinde kurumun (özel kurum, üniversite, kamu kurumu) dahil olduğu The Open Group konsorsiyumu tarafından geliştirilmekte ve yaygınlaştırılmaktadır.

  TOGAF® 10 Kurumsal Mimari eğitimi size kurumsal mimarilerin analiz edilmesi, çözüm süreçlerinin ve stratejilerinin belirlenmesi için en iyi uygulamalara göre düzenlenmiş bir metodoloji sunar. TOGAF® Çerçevesi (The Open Group Architecture Framework) 400ün üzerinde kurumun (özel kurum, üniversite, kamu kurumu) dahil olduğu The Open Group konsorsiyumu tarafından geliştirilmekte ve yaygınlaştırılmaktadır.

  Kurumsal Mimari Nedir?

  Kurumun hedef ve stratejileri ile Bilgi Teknolojileri (BT) sistemleri arasındaki ilişkiyi yöneten ve kurumda kullanılması gereken teknolojilere yön veren bir yapıdır. Bu yapıyı oluşturan birime Kurumsal Mimari birimi, oluşturan kişiye de kurumsal mimar denir. Kurumsal mimarinin temel işlevi, kurumun hedefleri, yapısı, işleyişi, kullandığı sistemler ve sistemlerde kullanılan teknolojiler hakkında bilgi vermek ve yönetmektir. Bu kapsamda kurumsal mimari, yalnızca mevcut yapıyı yönetmekle kalmayıp, kurumun gelecek planlarını destekleyecek BT altyapısını belirleme ve projeksiyon oluşturmaktan da sorumludur.

  Bu eğitimde, bir kurumun uzun dönem stratejik dönüşüm hedeflerinin belirlenmesi, bu dönüşümün gerçekleşmesi için kazanılması gereken yeteneklerin belirlenmesi ve dönüşüm sürecinin yönetilmesinde kullanılabilecek, kurumun ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilebilen süreçler, araçlar ve teknikler detaylı olarak işlenir.

  Eğitimin odağında bir kurumun iş hedefleri ve iş mimarisi ile bilgi sistemleri mimarisinin uyumu yer alır. Kurumun IT yatırımlarının doğru projelere aktarılması süreci üzerinde durulur.

  Kimler Katılmalı

  • Kurumsal Mimarlar
  • Veri Mimarları
  • Altyapı Mimarları
  • İş Analistleri
  • İş Süreçleri Uzmanları
  • Teknoloji Mimarları
  • Çözüm Mimarları
  • Proje Yöneticileri
  • IT Yöneticileri

Eğitim İçeriği

TOGAF® Bileşenleri

Mimari Geliştirme Metoduna Giriş

Kurumsal Süreklilik

Mimari Veri Havuzu

Mimari İçerik Çerçevesi

Mimari İçerik Metamodeli

Hazırlık Fazı

Mimari Yönetişim

İş Senaryoları

Paydaş Yönetimi

Mimari Bakışlar ve Bakış Açıları

Yapı Taşları ve Mimari Geliştirme Metodu

Faz A: Mimari Vizyon & Uyarlama Destek Teknikleri

Faz B: İş Mimarisi

Faz C: Bilgi Sistemleri Mimarileri

Faz C: Veri Mimarisi

Faz C: Uygulamalar Mimarisi ve III-RM

Faz D: Teknoloji Mimarisi ve Temel Mimari

Faz E: Fırsatlar, Çözümler ve Planlama Teknikleri

Faz F: Geçiş Planlama ve Teknikleri

Faz G: Uyarlama Yönetişimi

Faz H: Mimari Değişim Yönetimi

Mimari Geliştirme Metodu Gereksinimleri Yönetim

Mimari Bölümleme

Mimari Geliştirme Metodunun Uygulanması için Kılavuzlar: İterasyon ve Seviyeler, Güvenlik, SOA

TOGAF® Mimari Olgunluk Modelleri

TOGAF® Mimari Yetkinlik Çerçevesi

Ön Koşullar

Herhangi bir ön koşulu yoktur.