Tasarım Odaklı Düşünce

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 2 Gün
 1. Anasayfa
 2. /
 3. Tasarım Odaklı Düşünce

Açıklama

  ‘’Tasarım Odaklı Düşünce, eski iş modellerine meydan okuyarak yarının şirketlerini tasarlamak için çabalayan vizyonerler, kural koyucular ve meydan okuyucular için hazırlanmış bir sistem.’’ Alexander Osterwalder

  Tasarım, girişimcilik ve inovasyon alanında katılımcılara son dönemde popüler olmuş akımları yaşayarak öğrenme metoduyla işlemeyi amaçlayan bir eğitimdir. Son yıllarda önem kazanan tasarım odaklı düşünce eğitimi,  hem  akademik  anlamda  hem  de  uygulamada giderek daha fazla yer almaktadır. Bu eğitim tasarım odaklı düşünceyi teorik çerçeve içerisinde tanımlandıktan sonra gerçek hayattaki örnekleri ve bilakis bunu yaşayarak tecrübe etmiş eğitmenin paylaşımlarıyla pekiştirmeye çalışılacaktır.

  Tasarım odaklı düşünce eğitimi içerisinde sanal/gerçek iş fikirleri tüm boyutlarıyla incelenip yatırım çevrelerine / şirket yönetimlerine sunuşları yapılacak şekilde tasarımlarının hazırlanabilmesini amaçlamaktadır.

   

  Tasarım Odaklı Düşünce Eğitiminde;

  • Katılımcıların sistematik ve analitik düşünme,
  • Başkalarını dinleme ve onlarla birlikte inovasyon yapabilme kabiliyeti edinme,
  • Bir arada çalışma, yeni fikir geliştirme teknikleri öğrenme,
  • Sunum teknikleri ve hitabet gibi iş hayatında başarı için vazgeçilmez nitelik ve yeteneklerinin geliştirilmesini amaçlar.
  • Persona – Değer Önerisi – İş Modeli kanvaslarını oluşturma pratikleri oluşturulacak

   

  Teorik ve uygulamalı bilgilerin yanı sıra, başta alanlarında uzman konuk katılımcılardan Vak’a sunuşları olmak üzere, sunum, bilgisayar uygulamaları, grup ve proje çalışmaları ve benzeri değişik eğitim yöntem ve tekniklerinden yararlanılır.

  Konvansiyonel bir sınıf dersi olmasının dışında bu aktif  bir seminer olduğunu da not etmek önemlidir. Bu sebepten derse katılım, etkileşim ve hazırlık kritik önem taşımaktadır. Eğitim boyunca tartışılan önemli konularda çeşitli okuma ödevleri bulunacaktır.

  Tasarım odaklı düşünce ve inovasyon eğitimi, yeni iş kuracak kişilere, işini geliştirmek için İnovatif bakış açısına ihtiyaç duyan iş insanlarına ve hayatın her safhasında inovatif düşünmek isteyen kişilere sistematik bir şekilde bunu yapabilmeyi hedeflemektedir.

  • Kurum içi girişim yapmak isteyen ve bu potansiyeline sahip profesyonel bir çalışan olarak üst yönetimin desteğini almak ve çalıştığı şirket içinde girişim ekosisteminin yaratılmasını sağlayacak sistemin öğretimi.
  • Sunum akışını düzgün hazırlamak, insanları fikrine ikna etmek ve hedeflediğimiz amaçlarımıza ulaşmayı sağlayacak performansı elimizde tutacak tekniklerin yaşayarak öğrenilmesi.
  • Fikir Geliştirme (IDEANATION) Teknikleriyle mevcut kalıplardan kurtularak zihnimizi çok daha verimli kullanabilmeyi ve gruplar halinde analitik parlak fikirler üretilebilmesi.

  Kimler Katılmalı?

  – Bu program üst düzey yöneticiler için tasarlandı. Değişime liderlik yapacak yöneticiler.

  – Yaratıcı grupları ve tasarım ekiplerini yönetenler. Tasarım ekiplerinde yer alan tasarımcılar.

  – Dinleme konusunda uzmanlaşmak isteyen tüm yöneticiler.


Eğitim İçeriği

Bölüm 1: Tasarım Odaklı Düşünce 

 • Design Thinking kavramının temellerinden oluşmaktadır. İş dünyasını hızla etkisi altına alan bu akım nedir? Ne işinize yarayabilir, bu metodla neler yapabilirsiniz, hangi alanlarda kullanabilirsiniz? Uygulama alanlarını öğrenim, başarı hikayelerini paylaşarak katılımcıların kendi planını yapmasını sağlar.

Bölüm 2: Fikir Geliştirme Atölyesi

 • 7 farklı analitik tekniğin uygulamalar eşliğinde TTT (Eğitimcinin eğitimi) şeklinde öğretilmesi
 • Motivasyon Sihirbazlığı eğitiminin kısa versiyonu ile müşterinin motivasyonu tanıma
 • Persona Canvas – Değer önerisi Canvas üzerinde çalışma

Bölüm 3: Tuvallerin Birleşimi Üzerinde Çalışma ve MVP – Projelendirme 

 • Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi projesi, iş fikri modellemesi ve inovasyon yönetimi gibi temel konuları ayrıntılı olarak incelediği ayrıca yönetim, pazarlama ve finans konularını yapısal ve sağlam temelli şekilde planladığı ve tüm yönleriyle iş fikrini bir yatırımcıya etkili ve yatırım kararı almasını sağlayacak şekilde sunacağı bir gerçek ya da gerçeğe çok yakın bir iş fikri projesi hazırlaması öğretilir.

Bölüm 4: 5 Dakikada iş fikri sunuşları: 

 • Girişimcilik dünyasının kurumsal hayata bir armağanı olan Asansör Konuşması tarzında sunumlar hazırlayacağız. Sunum sonunda ekipler 1e1 özel mentorluk alarak gerçek iş fikri sunuşlarına hazırlanacaklardır.

Ön Koşullar

Herhangi bir ön koşul yoktur.