Süreç Analizi Ve Süreç Modelleme

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 2 Gün
 1. Anasayfa
 2. Süreç Analizi Ve Süreç Modelleme

Açıklama

İş süreçlerinin analizi, tasarımı ve geliştirilmesi eğitimi, işletmenizin süreçleri modellenirken en etkili ve güncel iş analizi tekniklerini uygulamak, mevcut durumu kapsamlı bir şekilde analiz etmek ve ardından gelecekteki durumu tasarlamak için gerekli bilgi ve becerileri öğrenmek için bir fırsat sağlar. Bu tekniklerin uygulanması amacıyla, mevcut durumun ve gelecekteki yönetişim tasarımının modellemesi ve analizinden başlayarak işletme süreçlerinin nasıl yönetileceğini ve iyileştirileceği bu eğitimde öğretilmektedir.

Kimler katılmalı?

 • Süreç yöneticileri
 • İş Süreci Sahipleri ve Yöneticileri
 • İş ve Sistem Analistleri, Stratejik Planlayıcılar
 • Proses İyileştirme Uzmanları, TKY ve Altı Sigma Ekibi Üyeleri
 • Danışmanlar ve Analistler
 • Gereksinim Tanımlama Uzmanları
 • İş Prosesi ve Kalite Geliştirme Şampiyonları
 • Üst Düzey Yöneticiler, Yöneticiler
 • Operasyon Profesyonelleri

Eğitim İçeriği

Süreç Yönetimine Giriş

 • Süreçlerle yönetim ve toplam kalite yönetimi
 • Temel kavram ve prensipler
 • Organizasyonel yapı (Rol ve sorumluluklar, RACI)

Süreçleri sınıflandırma, süreçleri belirleme

 • sınıflandırma, süreçleri belirleme

Süreç hiyerarşisi oluşturma

 • Süreç tanım formu oluşturma,
 • Süreç Tanımlama

Süreç iş akış şeması oluşturma

 • Süreç haritası oluşturma

Süreç analizi

 • Süreç metriklerini oluşturma,
 • Süreç performans kriterlerini belirleme
 • Süreç yönetim sistemi

İyileştirme ve uygulama

 • Süreç olgunluk matrisi,
 • İç ve dış denetim

Ön Koşullar

Herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.