Spring Microservices

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 5 Gün
 1. Anasayfa
 2. Spring Microservices

Açıklama

  Spring, Java tabanlı bir program geliştirme framework’ü olup çeşitli modüllerden oluşur. Spring Boot ise Spring ekosistemindeki bir alt kütüphane olup mikroservis mimarileri için hızlı ve kolay bir şekilde uygulama geliştirmeyi desteklemektedir.

  Mikroservis Mimarisi Nedir? Mikroservis mimarisi, büyük ve karmaşık yazılımları daha küçük, bağımsız ve yönetilebilir parçalara bölen bir yazılım geliştirme yaklaşımıdır. Her bir parça (mikroservis), belirli bir işlevselliği veya hizmeti temsil eder. Bu mikroservisler, bağımsız olarak geliştirilebilir, dağıtılabilir, ölçeklendirilebilir ve yönetilebilir. Bu şekilde, bir uygulamanın farklı bileşenlerini farklı hızlarda geliştirebilir ve dağıtabilirsiniz.

  Spring Mikroservisleri (Spring Microservices) Spring, mikroservis mimarisine uygun uygulamalar geliştirmek için bir dizi araç ve modül sunmaktadır. Spring mikroservisleri, geliştiricilere uygulamalarını hızlı bir şekilde oluşturup dağıtmalarını, farklı mikroservisler arasındaki iletişimi kolayca yönetmelerini ve genel olarak mikroservis mimarisinden kaynaklanan karmaşıklığı azaltmalarını sağlamaktadır. Bu da dolayısyla, büyük ölçekli ve karmaşık sistemlerin daha kolay yönetilebilir ve ölçeklenebilir olmasını sağlar.

  5 günlük bu Spring mikroservis eğitiminin temel amacı, katılımcılara mikroservis mimarisini anlatmak, Spring Boot ve Spring Cloud gibi teknolojileri kullanarak mikroservis uygulamalarını nasıl geliştireceklerini öğretmektir.


Eğitim İçeriği

Microservice Overview

 • Architecture
 • Design Patterns
 • Domain Driven Design

Microservice Discovery

 • Eureka
 • Registering microservices to Eureka

Microservice Configuration

 • Spring Config Server
 • Encrytion , decryption
 • Encryption with Jasypt

Microservice Communication

 • Synchronous communications

Spring RESTful Services

– API Design

– Validation

– Error Handling

– Object Mapping

– Web Security

Spring REST Clients

– RestTemplate

– OpenFeign

 • Asynchronous communications

Kafka

Rabbit MQ

Spring Cloud bus

 • Load balancing

Client side load balancing

 • Spring load balancer

API Gateway

 • Spring API Gateway

Microservice resilience patterns

 • Resilience4J

– Retry

– Circuit breaker

– Rate Limiter

Ön Koşullar

Temel Java, temel veritabanı ve temel spring bilgisine sahip olmak