Spring Microservices Advanced

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 3 Gün
 1. Anasayfa
 2. Spring Microservices Advanced

Açıklama

  Spring, Java tabanlı bir program geliştirme framework’ü olup çeşitli modüllerden oluşur. Spring Boot ise Spring ekosistemindeki bir alt kütüphane olup mikroservis mimarileri için hızlı ve kolay bir şekilde uygulama geliştirmeyi desteklemektedir.

  Mikroservis Mimarisi Nedir? Mikroservis mimarisi, büyük ve karmaşık yazılımları daha küçük, bağımsız ve yönetilebilir parçalara bölen bir yazılım geliştirme yaklaşımıdır. Her bir parça (mikroservis), belirli bir işlevselliği veya hizmeti temsil eder. Bu mikroservisler, bağımsız olarak geliştirilebilir, dağıtılabilir, ölçeklendirilebilir ve yönetilebilir. Bu şekilde, bir uygulamanın farklı bileşenlerini farklı hızlarda geliştirebilir ve dağıtabilirsiniz.

  Spring Mikroservisleri (Spring Microservices) Spring, mikroservis mimarisine uygun uygulamalar geliştirmek için bir dizi araç ve modül sunmaktadır. Spring mikroservisleri, geliştiricilere uygulamalarını hızlı bir şekilde oluşturup dağıtmalarını, farklı mikroservisler arasındaki iletişimi kolayca yönetmelerini ve genel olarak mikroservis mimarisinden kaynaklanan karmaşıklığı azaltmalarını sağlamaktadır. Bu da dolayısyla, büyük ölçekli ve karmaşık sistemlerin daha kolay yönetilebilir ve ölçeklenebilir olmasını sağlar.

  Bu 3 günlük Spring Microservices Advanced eğitimi, mikroservis mimarilerinde derinleşmek isteyen yazılım geliştiricileri ve sistem tasarımcıları için tasarlanmış bir eğitim programıdır. Bu eğitim, Spring Boot ve Spring Cloud gibi teknolojileri kullanarak karmaşık ve ölçeklenebilir mikroservis tabanlı uygulamaları geliştirmek isteyen katılımcılara yöneliktir.


Eğitim İçeriği

Microservice NFRs

Loging

 • ELK stack

Tracing

 • Sleuth
 • Zipkin

Statistics

 • Prometheus
 • Graphana

Dockerize microservices

Docker overview

Create docker image

Deploy Microservice Architecture in Docker

Asynchronous Microservices

Spring Webflux

WebClient

Distributed Transaction with Saga

Saga Pattern

Ön Koşullar

Spring Microservices Eğitimi almış olmak ya da Spring Microservices eğitminde anlatılan konulara hakim olmak