Spring Boot and Spring Microservices

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 4 Gün
 1. Anasayfa
 2. Spring Boot and Spring Microservices

  Bulut tabanlı yazılım sunumunda ve sanallaştırmada yaşanan hızlı ilerlemeler, birçok geliştiricinin Web uygulamalarını dağıtmak için “Büyük Sunucu” yaklaşımını sorgulamasına neden oldu. Spring Boot, Spring tabanlı uygulamaların kendi Web sunucularını barındıran bağımsız jar dosyaları olarak kullanılabilmesini sağlamak üzere popüler Spring Çerçevesini temel alan bir teknoloji yığınıdır.  Bu yaklaşım, dağıtım otomasyonu ve hızlı ölçeklendirme alanlarında çok iyi bir şekilde çalışır.

  Bulut tabanlı, yüksek düzeyde dağıtılmış uygulamalar dinamik ortamlarda özellikle yapılandırma, hizmet keşfi, hizmet dayanıklılığı ve izleme ile alakalı çeşitli sorunlar yaşarlar. Spring Cloud, Netflix (Eureka, Hystrix, Ribbon vb.) tarafından yayınlanan açık kaynaklı bulut araçları paketini kullanır ve genişletir.

  Bu eğitim katılımcıların ileri derecede dayanıklı ve ölçeklenebilir RESTful hizmetleri ve Web uygulamalarını dağıtmanın bir yolu olarak Spring Boot, Spring Cloud ve Netflix OSS paketi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlar.

   

  Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?

  • Bağımsız Web uygulamaları ve RESTful hizmetleri oluşturmak için Spring Boot kullanımı
  • HTTPS ile aktarım katmanını güvenli hale getirme
  • JMS ile eş zamanlı olmayan mesajlaşma uygulama
  • Mikro hizmetler oluşturma
  • Hizmet keşfi, yük dengeleme, hata toleransı ve ölçeklenebilir dağıtılmış sistemler için diğer temel sorunlara yönelik düzenleri uygulamak üzere Netflix OSS’yi kullanma
  • Sleuth ve Zipkin ile mikro hizmetleri izleme
  • Zuul kullanarak mikro hizmet isteklerini filtreleme

Eğitim İçeriği

Introduction

Spring MVC Primer

Introduction to Spring Boot

Building Web Applications

Spring REST Services

Spring Security

Spring JMS

Introduction to Microservices

Netflix OSS

Circuit Breakers

Monitoring with Sleuth and Zipkin

Filtering with Zuul

Conclusion