SharePoint 2016 Business Intelligence

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 3 Gün
 1. Anasayfa
 2. /
 3. SharePoint 2016 Business Intelligence

Açıklama

  Bu eğitim, İş Zekası senaryoları için destek sağlayan SharePoint’teki özellikleri ve hizmetleri kapsar.

   

  Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?

  • SharePoint sitelerini iş zekası için yapılandırma
  • SharePoint Excel Hizmetlerini yapılandırma ve kullanma
  • SharePoint Visio Hizmetlerini yapılandırma ve kullanma
  • SharePoint’te Power View’i yapılandırma ve kullanma
  • SharePoint PowerPivot eklentisini yapılandırma ve kullanma
  • SharePoint Raporlama Hizmetleri eklentisini yapılandırma ve kullanma
  • SharePoint’te PerformancePoint’i yapılandırma ve kullanma
  • Power BI temelleri ve SharePoint ile nasıl uyumlu hale getirileceği

Eğitim İçeriği

Configuring SharePoint Sites for Business Intelligence

 • Enabling SharePoint BI Features in a Team Site
 • Site Collection Level Features
 • Site Level Features
 • Walk-Though: Activating Business Intelligence Site Collection and Site Level
 • Features
 • Creating a New Site Using the Business Intelligence Center Template
 • Walk-through: Creating a Site Using the Business Intelligence Center
 • Template
 • Exercise: Configure an Existing SharePoint Team Site for Business
 • Intelligence
 • Exercise: Create a New SharePoint Site Collection with the Business
 • Intelligence Center Template

Excel Online in SharePoint

 • Viewing Excel Spreadsheets with SharePoint and Excel Online
 • Walk-Through: Viewing Excel Spreadsheet Data through SharePoint
 • Using SharePoint Excel Access Web Part
 • Walk-Through: Using SharePoint Excel Access Web Part
 • Refreshing Data Sources with Excel Online
 • Walk-Through: Registering an Account with SharePoint Secure Store
 • Services
 • Walk-Through: Refreshing Data Sources with SharePoint Excel
 • Services
 • Exercise: Using SharePoint Excel Online
 • Exercise: Configuring a Secure Store Service Application ID and
 • Credentials
 • Exercise: Refreshing Data Connections with Excel Online

Visio Services in SharePoint

 • Viewing Visio Drawings in SharePoint Pages
 • Walk-Through: Viewing Visio Drawings through SharePoint
 • Connecting Data to Visio Drawings
 • Walk-Through: Connecting SharePoint List Data to a Visio Drawing
 • Exercise: Using SharePoint Visio Services
 • Exercise: Connecting SharePoint Data to Visio Drawings

SharePoint Power Pivot Add-on

 • Creating a Basic Power Pivot Model in Excel
 • Walk-Through: Creating a Basic Power Pivot Data Model
 • Uploading Excel Power Pivot Workbooks to SharePoint
 • Walk-Through: Uploading and Viewing an Excel Workbook with a Power
 • Pivot Model
 • Refreshing Power Pivot Data Models with SharePoint
 • Walk-Through: Working with Power Pivot Interactive and Scheduled
 • Refresh
 • Exercise: Creating a Power Pivot Data Model
 • Exercise: Uploading and Interacting with Power Pivot Workbooks
 • Exercise: Refreshing Data in Power Pivot Workbooks

SharePoint Power Viewer Feature

 • Creating a Power View Report in SharePoint
 • Walk-Through: Creating a Power View Report from a Power Pivot
 • Workbook
 • Using a BI Semantic Model Connection for a Power View Report
 • Walk-Through: Using the BI Semantic Model Connection to Create a Power
 • View Report
 • Exercise: Creating a Power View Report

SQL Reporting Services Add-on for SharePoint

 • Creating a Reporting Services Report with Report Builder
 • Walk-Through: Using Report Builder to Create a Report
 • Creating a SQL Reporting Services Report Subscription
 • Walk-Through: Schedule a Report Subscription
 • Creating a SQL Reporting Services Data Alert
 • Walk-Through: Create a SQL Reporting Services Data Alert
 • The SQL Server Reporting Services Report Viewer
 • Walk-through: Adding the SQL Server Reporting Services Viewer to a
 • SharePoint Web Page
 • Exercise: Creating a SQL Report Builder Report
 • Working with SQL Reports in SharePoint

SharePoint PerformancePoint Services

 • Using Dashboard Designer and Creating a Connection
 • Walk-through: Creating a Connection Using Dashboard Designer
 • Creating a KPI Using Dashboard Designer
 • Walk-through: Creating a PerformancePoint KPI with Dashboard
 • Designer
 • Creating a PerformancePoint Scorecard
 • Walk-through: Using Dashboard Designer to Create a PerformancePoint
 • Scorecard
 • Creating a PerformancePoint Report
 • Walk-through: Creating an Analytic Chart with Dashboard Designer
 • Creating PerformancePoint Dashboards
 • Walk-through: Creating and Deploying a PerformancePoint Dashboard357
 • Exercise: Creating a Connection Using Dashboard Designer
 • Exercise: Creating a KPI Using Dashboard Designer
 • Exercise: Creating a PerformancePoint Scorecard
 • Exercise: Creating a PerformancePoint Report
 • Exercise: Creating and Deploying a PerformancePoint Dashboard

Power BI

 • Using Power BI Desktop to Query and Import and Model SQL Server Data407
 • Walk-through: Querying and Importing from a SQL Server Data Source407
 • Creating a Report with Power BI Desktop
 • Walk-through: Creating a report using Power BI Desktop
 • Publishing a Power BI Report to the Power BI Cloud Service
 • Exercise: Creating a Power BI Desktop Report

Ön Koşullar

Herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.