Salesforce: Administration Essentials For New Admins

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 5 Gün
 1. Anasayfa
 2. Salesforce: Administration Essentials For New Admins

Açıklama

  Administration Essentials for New Admins, Salesforce’da başarılı olmanızı sağlayacak yeni yöneticiler tarafından mutlaka alınması gereken  çok kapsamlı ve uygulamalı bir eğitimdir. Yöneticilerin bu eğitimi mevcut bir Salesforce kurulumu yapmadan veya mevcut bir Salesforce kurulumunu devralmadan önce almalarını öneririz.

   

  Kimler Katılmalı?

  Administration Essentials for New Admins eğitimi şu kişilere yöneliktir:

  • Kuruluşlarında Salesforce uygulamalarının kurulumundan, yapılandırılmasından ve bakımından sorumlu yeni sistem yöneticileri

  • Salesforce hakkındaki bilgilerini artırmak veya pekiştirmek isteyen uzman kullanıcılar, satış operasyonlarından sorumlu kişiler ve

   

  Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?

  • Sayfa düzenleri, alanlar, sekmeler ve iş süreçleri dahil olmak üzere uygulamanızı özelleştirme
  • Güvenli bir Salesforce ortamı oluşturma
  • Temizlenmiş verileri içe aktarma ve verilerin temiz kalmasını sağlama
  • Yüksek değere sahip raporlar ve gösterge panoları oluşturma
  • İş akışı otomasyonu kurulumu

Eğitim İçeriği

Getting Around the App

 • Understand the data model and navigation
 • Explore the Lightning Experience
 • Find answers in Help & Training

Getting Your Organization Ready for Users

 • Set up the company profile
 • Configure the user interface
 • Set up activities and calendars
 • Configure search settings
 • Set up Chatter
 • Enable mobile access with Salesforce1

Setting Up and Managing Users

 • Manage user profiles
 • Create and manage users
 • Troubleshoot user login issues
 • Understand SalesforceA capabilities
 • Set up Chatter Free Users and Invites

Security and Data Access

 • Restrict logins
 • Determine object access
 • Set up record access
 • Manage record access with the role hierarchy
 • Deal with record access exceptions
 • Control access to events
 • Manage field-level security

Customization: Fields

 • Administer standard fields
 • Create new custom fields
 • Create selection fields: picklists and lookups
 • Create formula fields
 • Work with page layouts
 • Work with record types and business processes
 • Maintain data quality

Managing Data

 • Import new records using import wizards
 • Update existing records with the data loader
 • Keep records up to date with Data.com
 • Mass transfer records between users
 • Back up data with a weekly export
 • Mass delete records

Reports and Dashboards

 • Run and modify reports
 • Create new reports with the report builder
 • Filter reports
 • Summarize report data with formulas and visual summaries
 • Print, export, and email reports
 • Build dashboards

Automation

 • Email Templates
 • Set up workflow rules and Process Builder
 • Automate leads and cases

Ön Koşullar

Salesforce kavramlarının ve işlevselliği hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olunması