Ruby Programming

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 4 Gün
 1. Anasayfa
 2. Ruby Programming

  Bu, Ruby programlama dili hakkında genel bilgiler sağlayan teknik bir eğitimdir. Eğitmen eşliğinde gerçekleştirilen eğitimde uygulamalar Microsoft Windows ile yapılır. Ancak bu uygulamalar Linux gibi diğer platformlar için de geçerlidir. Eğitim materyalleri, Ruby’nin 1.9 ve sonrası sürümlerini kapsar ancak önceki sürümlerdeki önemli değişikliklere de değinilecektir.

   

  Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?

  • Ruby programları yazmak ve çalıştırmak için Ruby’nin etkileşimli yorumlayıcısını kullanma
  • Ruby programlama dilinin unsurları
  • Zengin Ruby kütüphanelerini ve modüllerini kullanma
  • Basit ve karmaşık değişken türlerini tanıma ve uygun bir şekilde seçme
  • Ruby operatörlerinin ve yerleşik metodların kullanımı
  • Ruby’deki prosedürel kontrol akışları
  • Kalıcı veri nesneleri dahil olmak üzere program dosyası giriş ve çıkışları
  • Sınıflar, yöntemler ve modülleri kullanarak verimli ve iyi düzenlenmiş kodlar oluşturma
  • Ruby’de Nesneye Dayalı programlama tekniklerini kullanma
  • Hata yakalama ve raporlama ile güçlü ve sağlam uygulamalar geliştirme
  • Diğer programları Ruby’den çalıştırma ve kontrol etme
  • Çoklu işlem yeteneğine sahip çok çekirdekli işlemcilerin avantajlarından yararlanma

Eğitim İçeriği

Introduction to Ruby

 •     What is Ruby?
 •     Background
 •     Ruby versions and implementations
 •     Installing Ruby
 •     Running Ruby interactively
 •     Ruby programs
 •     A few definitions
 •     Ruby documentation and help
 •     Anatomy of a Ruby program
 •     Ruby style
 •     Comments
 •     Delimiters
 •     Simple terminal IO
 •     Libraries and Classes

Fundamental Variables

 •     Ruby is Object Oriented
 •     A class is not a type!
 •     Ruby assignments
 •     Avoiding alias issues
 •     Assignment shortcuts
 •     Ruby variables
 •     Variable names
 •     Ruby literal types
 •     Ruby numerics
 •     Ruby Arrays introduced
 •     Parallel assignments
 •     Ranges
 •     Ruby Hashes introduced
 •     Constants
 •     Symbols
 •     Type conversion methods
 •     A note on Exception Handling
 •     Predefined variables

Basic Flow Control

 •     Ruby comparison operators
 •     Logical operators
 •     What is truth?
 •     Ruby conditionals – if
 •     Variations on if
 •     Ruby conditionals – else and elsif
 •     Ternary and defined?
 •     Multi-way selection – case/when
 •     at_exit methods
 •     Unconditional flow control
 •     Blocks
 •     A conditional is a block

String Handling

 •     Ruby strings
 •     Encoding
 •     String concatenation
 •     Slicing strings
 •     String methods
 •     String tests
 •     Interpolation
 •     String formatting
 •     sprintf
 •     printf
 •     % operator
 •     String formatting methods
 •     String split and Array join

Collections

 •     Ruby types – reminder
 •     Ruby Arrays
 •     Slicing Arrays
 •     Stack and deque type operations
 •     Adding items to an Array
 •     Removing items from an Array
 •     Sorting
 •     Array set operations
 •     Array methods
 •     Ruby Hashes
 •     Hash keys
 •     Testing and merging hashes
 •     Sets

Loops and iterators

 •     Code blocks
 •     Passing parameters to blocks
 •     Using blocks
 •     While loops
 •     Variations on while
 •     Loop control statements
 •     The basic loop
 •     For loops
 •     Counting loops
 •     Enumerable
 •     Map and grep

Regular Expressions

 •     Ruby regular expressions
 •     Elementary extended RE meta-characters
 •     Regular expression objects
 •     Pattern match syntax
 •     Regular expression substitution
 •     Matching alternatives
 •     Anchors
 •     Class shortcuts
 •     Options
 •     Quantifiers
 •     Minimal matches
 •     Back-references
 •     Side-effect variables
 •     Sub-patterns and MatchData
 •     Global matches – scan
 •     Using gsub with a Hash

Data Storage and File Handling

 •     Standard streams
 •     IO objects and methods
 •     Reading files
 •     Filter Programs – ARGF
 •     Command-line ARGF processing
 •     Binary mode
 •     Writing to files
 •       Random access