Reporting on the Web (Report Studio) with IBM Cognos

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 2 Gün
 1. Anasayfa
 2. Reporting on the Web (Report Studio) with IBM Cognos

Açıklama

  Bu eğitim, IBM Cognos Report Studio ile temel ve orta düzey raporlama teknikleri hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlar. IBM Cognos Connection, basit sorgu tasarımı, çizelgeler, gruplamalar, filtreler, yönlendirmeler (prompts), hesaplamalar ve diğer temel konuları içerir. Eğitimde işlenen orta düzeydeki konular arasında ise biçimlendirme, koşullu biçimlendirme, çok sorgulu raporlar, raporları ayrıntılı bir şekilde inceleme ve diğerleri yer alır. Eğitim formatı dersler, eğitmen eşliğinde alıştırmalar ve bağımsız atölye çalışmaları şeklindedir.

  Bu eğitim, Report Studio’da rapor oluşturacak, hazırlayacak ve sürdürecek kişilere ve geliştiricilere yöneliktir.

   

  Bu eğitimde neler öğreneceksiniz? 

  • IBM Cognos Connection arayüzü.
  • IBM Cognos Connection’dan rapor hazırlama
  • Basit listeler, çapraz tablolar ve grafiksel raporlar hazırlama
  • Sınıflama, gruplandırma ve başlıkları uygulama
  • Verileri sınırlandırmak için filtre ifadeleri oluşturma
  • Değer, metin kutusu ve tarih yönlendirmeleri oluşturma
  • Raporlara basit biçimlendirme uygulama
  • Raporlara koşullu biçimlendirme uygulama
  • Basit ayrıntılı raporlar oluşturma
  • Basit gösterge raporu oluşturma

Eğitim İçeriği

Overview of IBM Cognos 10

 • Overview of IBM Cognos 10
 • Overview of Studios
 • New Studios and Features in IBM Cognos 10

Overview of IBM Cognos Connection Components

 • IBM Cognos Connection Interface
 • Navigating in Cognos Connection
 • Running and Saving Reports and Report Views
 • Creating Folders

Introduction to Report Studio

 • Definitions – Packages, Subjects, Measures, etc.
 • The Report Studio Interface
 • Templates
 • Create a List Report
 • Add and Remove Data
 • Changing Measure Aggregation Properties
 • Grouping and Associated Features
 • Set Rows per Page and Page Breaks

Introduction to Crosstabs and Charts

 • Crosstab Basics
 • Swap Rows and Columns
 • Create and Modify Charts
 • Display Crosstabs and Charts in the Same Report

Introduction to Filters

 • Definitions
 • Model and Custom Filters
 • Creating, Editing and Removing Detail and Summary Filters

Parameters and Prompts

 • Definitions
 • Create Prompts and Prompt Pages
 • Multiple Prompts in a Single Report
 • Cascading Prompts

Calculations

 • Define Calculations
 • Subtotals
 • Query and Layout Calculations
 • Use Functions in Calculations

Formatting

 • Fonts and Styles
 • Headers and Footers
 • Sections
 • Blocks, Tables and Graphics in Reports
 • Reuse Objects

Conditional Formatting

 • The Condition Explorer
 • Creating Boolean and String Conditional Formats

Introduction to Mapping and Advanced Charting

 • Introduction to Mapping
 • Microcharts in a Crosstab

Complex Reports   

 • Saving and Scheduling Reports
 • Save and Export Reports
 • Using the Scheduler
 • My Activities and Schedules

Ön Koşullar

Herhangi bir ön koşul yoktur.