Red Hat Linux Administration II

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 5 Gün
 1. Anasayfa
 2. Red Hat Linux Administration II

Açıklama

  Bu eğitim katılımcıları kurumsal Linux yönetiminde daha ileriye taşıyarak, dosya sistemleri ve disk bölümleme, mantıksal birimler, SELinux, güvenlik duvarı ve sorun giderme gibi ileri düzey konularda bilgi sahibi olmalarını sağlar. Mevcut Red Hat Enterprise Linux kurulumunu genişletmek, otomatikleştirmek ve daha güvenli hale getirmek için gerekli becerilerin edinilmesini sağlar.

  Linux Administration Level I eğitiminin doğal bir uzantısı olarak tasarlanan eğitim, dosya sistemi yönetim yetenekleri, güvenlik denetimleri ve güvenlik duvarı yapılandırma gibi ileri düzey konuları kapsar. Bu eğitimde edinilen beceriler altyapı performansının iyileştirilmesi, sistem kullanımının arttırılması ve sistem hatalarına daha hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edilmesi gibi faydalar sağlar. Linux dosya sistemi ve mantıksal birim yönetiminin daha iyi anlaşılması, depolama maliyetlerinin azalmasına ve mevcut depolama çözümlerinin daha etkin bir şekilde kullanılasını sağlar.

   

  Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?

  • Kickstart kullanarak kurulumları otomatikleştirme
  • Dosya sistemlerini ve mantıksal birimleri yönetme
  • Planlanan işleri yönetme
  • Ağ dosya sistemlerine erişme
  • SELinux yönetimi
  • Güvenlik duvarlarını kontrol etme
  • Sorun giderme görevlerini yerine getirme

   

  Kimler Katılmalı?

  Bu, özellikle Red Hat Linux Administration level I eğitimini tamamlamış katılımcılara yöneliktir.


Eğitim İçeriği

Module 1 – Installation with Kickstart

Module 2 – Advanced Linux Permissions

Module 3 – Network Management

Module 4 – Scheduling Tasks with Crontab

Module 5 – Management of Process Priorities

Module 6 – SELinux

Module 7 – Management of Disks and Filesystems

Module 8 – Logical Volume Management (LVM)

Module 9 – Boot Process

Module 10 – GRUB and Kernel Parameters

Module 11 – System Troubleshooting

Module 12 – NFS Client

Module 13 – Samba Client

Module 14 – Regular Expressions

Module 15 – Basic Shell Programming

Module 16 – Firewall

Ön Koşullar

Red Hat System Administration I