React ile Uygulama Geliştirme

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 3 Gün
 1. Anasayfa
 2. /
 3. React ile Uygulama Geliştirme

Açıklama

  Bu, modern Web geliştirme becerilerini ve standartlarını daha yeni kullanmaya başlayan katılımcılar için tasarlanmış, üç gün süren giriş düzeyi bir eğitimdir. Bu eğitim, katılımcıların React ile durum bilgisiz ve eşzamansız uygulamalar geliştirmek üzere Reactive paradigmasını uygulamak için gerekli uygulamalı becerilere sahip olmalarını sağlar.

   

  Eğitim, katılımcılara ReactJS ve evrimi konusunda ayrıntılı bir şekilde rehberlik eder ve basit bir React bileşeni oluşturmak için gerekli pratik becerileri kazandırır.  Daha sonra katılımcılar, kullanımını daha iyi anlayabilmeleri için aynı React bileşenini JSX sözdizimini kullanarak oluşturacaklardır.  Katılımcılar, Facebook Graph API’yi nasıl yapılandıracaklarını, “beğeni” listelerini nasıl alacaklarını ve bunları React kullanarak nasıl tercüme edeceklerini öğrenecekler.

  Sonrasında, UI’yi bileşenlerine ayıracaklar, bunlar arasında nasıl iletişim kurulacağını görecekler ve UI’nin durumlarını yansıtması için kullanıcıların giriş ve olaylarına nasıl yanıt vermesi gerektiğini öğrenecekler. Katılımcılar ayrıca süreçteki ES6 sözdizimlerini de öğrenecekler.  Daha sonrasında eğitim, istemci tarafı Web uygulamaları geliştirmek için kullanılan ve React’ın oluşturulabilir görünüm bileşenlerini tek yönlü bir veri akışı kullanarak tamamlayan FLUX ve FLUX mimarisiyle devam edecek.

   

  Eğitimin sonuna doğru, katılımcılar bileşenlerini nasıl yeniden kullanılabilir hale getireceklerini ve bunları nasıl test edebileceklerini ve üretim ortamına nasıl dağıtabileceklerini öğrenecekler. Eğitimde son olarak, sunucu tarafında React, Redux ve diğer ilgili, kullanışlı konseptler gibi “ileri düzey” konulara değinilecek.

   

  Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?

  • ReactJS ile ilgili genel bilgiler
  • İlk React bileşenini yükleme ve oluşturma
  • JSX kullanarak ReactJS bileşenini yeniden yapılandırma
  • React uygulamanızı Facebook girişi ve Graph API ile entegre etme ve Facebook’ta beğendiğiniz sayfalardaki verileri alarak bunları tarayıcıda gösterme
  • UI element olaylarını React ile yönetme, kullanıcı girişlerine yanıt verme ve durum bilgisi olan bileşenler oluşturma
  • Entegrasyon için bazı temel yaşam döngüsü olaylarını kullanma ve React dünyasındaki ES6 sözdizimleri hakkında bilgiler
  • FLUX mimarisi hakkında bilgiler ve React ile FLUX kullanarak bir uygulama oluşturma
  • Bir bileşeni karışımlar ve doğrulama yardımcılarıyla daha fazla yeniden kullanılabilir hale getirme ve bileşenleri doğru bir şekilde yapılandırma
  • ReactJS kodlarınızı test etmenizi sağlayacak teknikleri keşfedin.
  • Kodlarınızı Webpack ve Gulp kullanarak dağıtın.

   

  Kimler Katılmalı?

  Bu, modern web geliştirme alanındaki becerilerini geliştirme ihtiyacı duyan temel düzeydeki Web geliştiricileri için tasarlanmış giriş niteliğinde bir React geliştirme eğitimidir. HTML5, CSS3 ve JavaScript ile en azından temel düzeyde deneyime sahip olan alanda yeni Web geliştiricilerine yöneliktir.

   


Eğitim İçeriği

Getting Started with ReactJS

 • Introducing ReactJS
 • Downloading ReactJS
 • Tools
 • Trying ReactJS

Exploring JSX and the ReactJS Anatomy

 • What is JSX?
 • Why JSX?

Working with Properties

 • Component properties
 • Configuring Facebook Open-Graph API
 • Rendering data in a ReactJS component

Stateful Components and Events

 • Properties versus states in ReactJS
 • Exploring the state property
 • Events

Component Life cycle and Newer ECMAScript in React

 • React component lifecycle
 • Other ES (ECMAScript) versions in React

Reacting with Flux

 • An overview of Flux
 • Flux versus the MVC architecture
 • Actions
 • Dispatchers
 • Stores
 • Controller-Views and Views
 • Revisiting the code

Making Your Component Reusable

 • Understanding Mixins
 • Validations
 • The structure of component
 • Summary

Testing React Components

 • Testing in JavaScript using Chai and Mocha
 • Testing using ReactTestUtils
 • The jestTypical example of a Testsuite with Mocha, expect, ReactTestUtils and Babel
 • Testing with shallow rendering

Preparing Your Code for Deployment

 • An introduction to Webpack
 • Advantages of Webpack
 • Introduction to Gulp

What’s Next

 • AJAX in React
 • React Router
 • Server-side rendering
 • Isomorphic applications
 • Hot reloading
 • Redux React
 • Relay and GraphQL
 • React Native
 • References

Ön Koşullar

Javascript Programlama bilgisine sahip olmak