Querying Data with Transact-SQL

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 5 Gün
 1. Anasayfa
 2. Querying Data with Transact-SQL

Açıklama

  Bu eğitim, Transact-SQL hakkında katılımcılara genel bilgiler vermek üzere tasarlanmıştır. Bu eğitimde şu konular yer alır: T-SQL unsurları, SQL sorguları yazma, JOINs sorgulama, verileri sınıflandırma ve filtreleme, SQL Server 2016 veri türleri, T-SQL DML, yerleşik işlevler, veri gruplandırma ve toplama, alt sorgular ve son olarak operatörleri ayarlama.

   

  Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?

  • SQL Server 2016’ın ana bileşenleri ve yetenekleri
  • T-SQL, kümeler ve tahmin mantığı
  • SELECT ifadesi ile tek bir tabloya yazma
  • SELECT ifadesi ile birden fazla tabloya yazma
  • Filtreleme ve sınıflandırma ile SELECT ifadeleri yazma
  • SQL Server’ın veri türlerini nasıl kullandığı
  • DML ifadeleri yazma
  • Yerleşik işlevleri kullanan sorgular yazma
  • Veri toplayan sorgular yazma
  • Alt sorgular yazma
  • Görünümler ve tablo değerli işlevler oluşturma ve uygulama
  • Sorgu sonuçlarını birleştirmek için küme operatörlerini kullanma
  • Pencere sıralaması, ofset ve toplama işlevlerini kullanan sorgular yazma
  • Pivot, Unpivot ve Cube uygulayarak verileri dönüştürme
  • Depolanmış prosedürler oluşturma ve uygulama
  • Değişkenler, koşullar ve döngüler gibi programlama yapılarını T-SQL koduna ekleme

Eğitim İçeriği

Introduction to Microsoft SQL Server 2016

 • The Basic Architecture of SQL Server
 • SQL Server Editions and Versions
 • Getting Started with SQL Server Management Studio

Introduction to T-SQL Querying

 • Introducing T-SQL
 • Sets
 • Predicate Logic
 • Logical Order of Operations in SELECT statements

Writing SELECT Queries

 • Writing Simple SELECT Statements
 • Eliminating Duplicates with DISTINCT
 • Using Column and Table Aliases
 • Writing Simple CASE Expressions

Querying Multiple Tables

 • Joins
 • Querying with Inner Joins
 • Querying with Outer Joins
 • Querying with Cross Joins and Self Joins

Sorting and Filtering Data

 • Sorting Data
 • Filtering Data with Predicates
 • Filtering with the TOP and OFFSET-FETCH Options
 • Working with Unknown Values

Working with SQL Server 2016 Data Types

 • Introducing SQL Server 2016 Data Types
 • Working with Character Data
 • Working with Date and Time Data

Using DML to Modify Data

 • Adding Data to Tables
 • Modifying and Removing Data
 • Generating automatic column values

Using Built-In Functions

 • Writing Queries with Built-In Functions
 • Using Conversion Functions
 • Using Logical Functions
 • Using Functions to Work with NULL

Grouping and Aggregating Data

 • Using Aggregate Functions
 • Using the GROUP BY Clause
 • Filtering Groups with HAVING

Using Subqueries

 • Writing Self-Contained Subqueries
 • Writing Correlated Subqueries
 • Using the EXISTS Predicate with Subqueries

Using Table Expressions

 • Using Views
 • Using Inline Table-Valued Functions
 • Using Derived Tables
 • Using Common Table Expressions

Using Set Operators

 • Writing Queries with the UNION Operator
 • Using EXCEPT and INTERSECT
 • Using APPLY

Using Windows Ranking, Offset, and Aggregate Functions

 • Creating Windows with OVER
 • Exploring Window Functions

Pivoting and Grouping Sets

 • Writing Queries with PIVOT and UNPIVOT
 • Working with Grouping Sets

Executing Stored Procedures

 • Querying Data with Stored Procedures
 • Passing Parameters to Stored procedures
 • Creating Simple Stored Procedures
 • Working with Dynamic SQL

Programming with T-SQL

 • T-SQL Programming Elements
 • Controlling Program Flow

Implementing Error Handling

 • Implementing T-SQL Error Handling
 • Implementing Structured Exception Handling

Implementing Transactions

 • Transactions and the Database Engines
 • Controlling Transactions

Ön Koşullar

Herhangi bir ön koşul yoktur.