Microsoft T-SQL ile Veri Sorgulama

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 5 Gün
 1. Anasayfa
 2. Microsoft T-SQL ile Veri Sorgulama

Açıklama

  Bu eğitim, Transact-SQL hakkında katılımcılara genel bilgiler vermek üzere tasarlanmıştır. Bu eğitimde şu konular yer alır: T-SQL unsurları, SQL sorguları yazma, JOINs sorgulama, verileri sınıflandırma ve filtreleme, SQL Server veri türleri, T-SQL DML, yerleşik işlevler, veri gruplandırma ve toplama, alt sorgular ve son olarak operatörleri ayarlama.

   

  Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?

  • SQL Server’ın ana bileşenleri ve yetenekleri
  • T-SQL, kümeler ve tahmin mantığı
  • SELECT ifadesi ile tek bir tabloya yazma
  • SELECT ifadesi ile birden fazla tabloya yazma
  • Filtreleme ve sınıflandırma ile SELECT ifadeleri yazma
  • SQL Server’ın veri türlerini nasıl kullandığı
  • DML ifadeleri yazma
  • Yerleşik işlevleri kullanan sorgular yazma
  • Veri toplayan sorgular yazma
  • Alt sorgular yazma
  • Görünümler ve tablo değerli işlevler oluşturma ve uygulama
  • Sorgu sonuçlarını birleştirmek için küme operatörlerini kullanma
  • Pencere sıralaması, ofset ve toplama işlevlerini kullanan sorgular yazma
  • Pivot, Unpivot ve Cube uygulayarak verileri dönüştürme
  • Depolanmış prosedürler oluşturma ve uygulama
  • Değişkenler, koşullar ve döngüler gibi programlama yapılarını T-SQL koduna ekleme

Eğitim İçeriği

SQL’i Anlamak

 • SQL’e Başlangıç Yapmak
 • SQL’in Geçmişine Genel Bir Bakış
 • SQL Nedir?
 • Veritabanı Nedir?
 • Veritabanı Temelleri

Veri Almak

 • SELECT Açıklaması
 • Tekli Sütunları Alma
 • Çoklu Sütunları Almak
 • Tüm Sütunları Çekme
 • Ayrı Satırları Çekmek
 • Sonuçları Sınırlama
 • Yorumlar Kullanma

Alınmış Verileri Sıralama

 • Veri Sıralama
 • Çoklu Sütunları Sıralama
 • Çoklu Sütunlar Tar. Sıralama
 • Sıralama Yönü Özelleştirme

İlişkisel Database Esasları

 • İlişkisel Veritabanı
 • Tables Tanıma
 • Satırlar Öğrenme
 • Kolonlar Anlaşılması
 • İlişkiler Tanımı
 • veri tipleri Nelerdir?
 • Birincil (Primary) Anahtarları Öğrenmek
 • İlişkisel (Foreign) Anahtarlar Öğrenme
 • İlişkisel Databases Yönetim Sistemlerini Kullanmayı Kavrama
 • En Çok Kullanılan Databases Nelerdir?
 • Ticari Veritabanları Nedir?
 • En Sık Kullanılan Open-Source Databases
 • Nesne References
 • SQL İfadeleri Dersleri
 • Database Düzenleme Language (DML)
 • Database Tanımlama Language (DDL)
 • Database Kontrol Language (DCL)

Temel SELECT’ler

 • Örnek Veritabanı Oluşturmak
 • SELECT’ler ile İlgili Temel Bilgiler Edinmek
 • Açıklamaları Anlamak
 • SQL Kullanımında Boşluk ve Noktalı Virgül
 • SQL Dersleri ile Büyük Küçük Harf Duyarlılığını Anlamak
 • Bütün Satırlardaki Bütün Kolonları Seçim İşlemi
 • Tablolarda Gezinmek
 • Spesifik Kolonları Seçmek
 • Kayıtları Sıralamak
 • Bir Kolona Göre Sıralama İşlemleri Yapılması
 • Çoklu Kolona Göre Sıralama İşlemleri Yapılması
 • Sütun Pozisyonuna Göre Sıralama
 • Artan ve Azalan Sırada Sınıflandırma
 • WHERE Cümlecik ve Opearatör Sembolleri
 • Eşitlik Durumlarını Kontrol Etme
 • Eşitsizlik Durumlarını Kontrol Etme
 • NULL Controlling
 • WHERE ve ORDER BY
 • Where ile Eşitliği ve Eşit Olmamayı Kıyaslama İşlemlerini Gerçekleştirmek
 • Where ile Küçüklüğü ve Büyüklüğü konrol Etme İşlemi
 • BETWEEN Operatorü Nedir?
 • IN Operatorü Nedir?
 • LIKE Operatorü Kullanma
 • NOT Operatorü Kullanımı
 • WHERE ile SELECT Kullanımı
 • Çoklu Kullanma Kullanma
 • AND Nasıl Kullanılır?
 • OR Kullanımı
 • Değerlendirme Sırası Yapmak
 • Çoklu Koşul ile SELECT Kullanmayı Öğrenmek ve Uygulamak

İleri SELECT Kullanımı Nasıl Yapılır?

 • Hesaplanmış Alanlar Oluşturma
 • Birleştirme Meydana Getirme
 • Matematik Hesaplamaları Yapmak
 • Alias’lar Nedir?
 • Hesaplanmış Alanlar Nasıl Bulunur?
 • Fonskiyonları Bir Araya Getirmek ve Gruplamalar Yapmak
 • Data Grouping
 • Kısıtlama ile Kayıtları Yinelemeden Getirip Çalışma
 • Aggregate Fonksiyonlarıyla Çalışmak
 • Gömülü Data Editting Fonksiyonları
 • Sık Kullanılan Matematik Fonksiyonlarını Kullanmak
 • Sık Tercih Edilen String Fonksiyonları
 • Yaygın Olarak Kullanılan Zaman Fonksiyonları
 • Data Editting Fonksiyonları

Veri Manipülasyon Fonksiyonları

 • Fonksiyonları Anlamak
 • Fonksiyonları Kullanmak

Verileri Toplamak

 • Toplam Fonksiyonları Kullanmak
 • Farklı Değerler Üzerinde Toplama
 • Toplanmış Fonksiyonları Birleştirmek

Veri Gruplamak

 • Veri Gruplandırmayı Anlamak
 • Gruplar Oluşturmak
 • Grupları Filtrelemek
 • Gruplandırma
 • Sıralama

Alt Sorgular ile Çalışmak

 • Alt Sorgular Nedir?
 • Alt Sorgular Kullanımı
 • Alt Sorguları Anlamak
 • Alt Sorgu ile Filtreleme
 • Hesaplanmış Alanlar Gibi Alt Sorgu Kullanımı

SQL Eğitimi Tabloları Birleştirme

 • Birleştirmeleri Anlamak
 • Birleştirme Oluşturmak
 • Sorguları Birleştirmek
 • Birleşmiş Sorguları Anlamak
 • Birleşmiş Sorgular Oluşturmak

Veri Eklemek

 • Veri Ekleme Nedir?
 • Veri Eklemeyi Anlamak
 • Veri Ekleme Kullanımı
 • Bir Tablodan Başka Bir Tabloya Kopyalamak

Saklı Yordamlar ile Çalışmak

 • Saklı Yordamları Anlamak
 • Neden Saklı Yordamlar Kullanılır?
 • Saklı Yordamları Yönetmek
 • Saklı Yordamlar Oluşturmak

CASE ile Koşulsal İşlem

 • CASE ile Çalışma
 • Kayıtları Ekleme, Silme, Güncelleme
 • INSERT
 • UPDATE
 • DELETE

Tabloları Oluşturmak ve Editlemek

 • Data Types
 • Tablolar Meydana Getirmek
 • NULL Değerlerini Oluşturma
 • Birincil Anahtarları Tanımak ve Öğrenmek
 • İlişkisel Anahtarları Kullanma
 • Kolonlar Katma ve Kaldırma
 • Tablo İsmini Değiştirmek
 • SQL Sunucu
 • Oracle ve MySQL
 • Table Removing

View

 • View Oluşturma
 • View Kaldırmak
 • View Yararlar
 • View Meydana Getirme

Set Operatörleri

 • UNION Operatörü ile Sorgular Yazma
 • EXCEPT ve INTERSECT Kullanma

Window Ranking, Offset ve Aggregate Fonksiyonları

 • OVER ile Windows Yaratma
 • Ranking, Aggregate ve Offset Fonksiyonları gibi Windows Fonksiyonlarını Tanıma

Pivoting ve Grouping Sets

 • PIVOT ve UNPIVOT ile Sorgular Yazma
 • Grouping Sets ile Çalışma

T-SQL ile Programlama

Hata Ele Alma Uygulamaya Geçirme

 • TRY/CATCH Bloklarını Kullanma
 • Hata Bilgisi ile Çalışma

İşlemleri Uygulama

 • İşlemler ve Veritabanı Motoru
 • Denetim İşlemleri
 • İzolasyon Seviyeleri

Sorgulama Performansını İyileştirme

 • Sorgulama Performansı Faktörleri
 • Sorgulama Performans Verilerini Görüntüleme

SQL Server Metadata Sorgulama

 • Sistem Katalog Görünümleri ve İşlevleri
 • Sistem Saklı Prosedürlerini Yürütme
 • Dinamik Yönetim Nesnelerini Sorgulama

Ön Koşullar

Herhangi bir ön koşul yoktur.