Python ile Veri Bilimi ve Makine Öğrenimi

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 5 Gün
 1. Anasayfa
 2. /
 3. Python ile Veri Bilimi ve Makine Öğrenimi

Açıklama

  Bu kursta modern veri bilimi ve makine öğrenmesi kavram ve modelleri, programlama ve istatistik temelleri eşliğinde verilmekte; uygulama ve örnekler ile katılımcıların pratiklik kazanmaları amaçlanmaktadır . Kursa katılım için bir ön gereksinim bulunmamaktadır.

  Bu eğitimde neler Öğreneceksiniz?
  •  Python ve Veri Bilimi Kütüphaneleri
  •  İstatistik ve Keşifsel Veri Analizi
  •  Regresyon ve Sınıflandırma Problemleri
  •  Temel Makine Öğrenimi Algoritmaları
  •  Gözetimsiz Öğrenme

Eğitim İçeriği

Python ve Veri Bilimi Kütüphaneleri

 • Kurulumlar
 • Python Temeller
 • Veri Yapıları
 • Koşullu İfadeler ve Döngüler
 • Dosya İşlemleri, Fonksiyonlar, Hatalar ve Modüller
 • NumPy
 • Pandas: Python Dünyasının Exceli
 • Matplotlib ile Görselleştirme

İstatistik ve Keşifsel Veri Analizi

 • Temel İstatistik Kavramları
 • Olasılık Teorisi
 • İstatistiksel Dağılımlar
 • Popülasyon, Örneklem ve İlgili Teoremler
 • Veri Temizliği 1: Değişken Türleri
 • Veri Temizliği 2: Kayıp Değerler
 • Veri Temizliği 3: Aşırı Değerler
 • Keşifçi Veri Analizi 1: Tek Değişkenli Analiz
 • Keşifçi Veri Analizi 2: Çok Değişkenli Analiz
 • Özellik Mühendisliği 1: Veri modifikasyonu
 • Özellik Mühendisliği 2: Veri seçimi ve boyut azaltma

Gözetimli Öğrenme 1 – Regresyon ve Sınıflandırma Problemleri

 • Regresyon Nedir?
 • Basit Lineer Regresyon ve OLS
 • Lineer Regresyon Varsayımları
 • Hedef Değişken ve Özellikler Arasındaki İlişkiyi Anlama
 • Regresyon Modelinin Eğitim Performansını Ölçme
 • Lineer Regresyon ile Tahmin
 • Aşırı Uyumluluk ve Regularizasyon
 • Sınıflandırma Nedir?
 • Lojistik Regresyon ile Sınıflandırma
 • Sınıflandırma Modellerinin Eğitim Performansını Ölçme (Hata Matrisi)
 • Sınıf Dengesizliği
 • Naive Bayes

Gözetimli Öğrenme 2 – Temel Makine Öğrenimi Algoritmaları

 • KNN ile Sınıflandırma
 • KNN ile Regresyon
 • Karar Ağaçları
 • Rastgele Ormanlar
 • Rastgele Ormanlar ile Sınıflandırma
 • Rastgele Ormanlar ile Regresyon
 • Karar Destek Makineleri
 • Karar Destek Makineleri ile Sınıflandırma
 • Karar Destek Makineleri ile Regresyon
 • Gradient Boosting
 • Gradient Boosting ile Sınıflandırma
 • Gradient Boosting ile Regresyon

Gözetimsiz Öğrenme

 • Gözetimsiz Öğrenme Nedir?
 • Kmeans
 • Spectral Clustering
 • Mean-shift
 • Affinity Propagation
 • Kümeleme Algoritmalarının Performansı Nasıl Ölçülür?

Ön Koşullar

Herhangi bir ön koşul yoktur.