Project Management Professional (PMP) Sınavı Hazırlık Eğitimi

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 5 Gün
 1. Anasayfa
 2. /
 3. Project Management Professional (PMP) Sınavı Hazırlık Eğitimi

Açıklama

  Proje yönetiminin her alanındaki tekniklerin öğretilmesini ve proje yöneticilerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Katılımcılar eğitimin sonunda projelerin tüm aşamalarında (zaman, maliyet, kalite, insan kaynağı, müşteri memnuniyeti, risk, v.b.) yönetim için gerekli tekniklerin planlanma ve kontrol etme yöntemlerini öğrenmiş olacaklardır.

  Metodoloji ve uygulama ağırlıklı bu eğitim programında; proje yönetiminin temel süreçlerinin ve uygulamalarının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Eğitimde PMI® (Project Management Institute®) standartları temel alınacaktır.

  Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?

  • Proje Yönetimi Temel Kavramları
  • Yüksek Performanslı Bir Ekip Oluşturma
  • Projeye Başlama
  • Proje İşlerinin Yürütülmesi
  • Ekibin Yönetilmesi
  • İş Ortamı
  • PMP® Sınavı Hakkında Genel Bilgi

   

  Eğitime kimler katılmalı?

  – Her sektörden proje  paydaşları (proje sponsorları, proje sahip ve kullanıcıları, proje ekibi üyeleri, proje yöneticileri, proje liderleri, planlamacılar)

  – Proje Yönetimi mesleğini/uzmanlığını profesyonelce uygulayacak olanlar

  – PMI® PMP® sınavına hazırlanmak isteyenler

  – Yeni bir meslek edinmek isteyenler

  – Proje Yönetimi konusunda derinlemesine bilgi edinmek isteyenler

  – Test Mühendisleri

  – Kalite Güvence Uzmanları

  – İş Analistleri

  – Sistem Analistleri

  – Yazılım Uzmanları

  – Kurumsal Mimari Uzmanları

  – Yazılım Mimarları


Eğitim İçeriği

Proje Yönetimi Temel Kavramları

 • PMI®ve PMP® hakkında bilgilendirme
 • Proje ve Proje Yönetimi Nedir?
 • Proje Yönetimi Metodolojisi
 • Proje Yönetimi ve Program Yönetimi
 • Proje ve Operasyon Yönetimi
 • Proje Portföy Yönetimi (PPM)
 • Projeler ve Stratejik Proje Planlama
 • Projelerde Başarısızlık Nedenleri
 • Proje Başarı Faktörleri
 • Proje Yaşam Döngüsü
 • PMI®Bilgi Birikim Alanları
 • Proje Yöneticisi Tecrübe Üçgeni
 • Proje Önemli Dokümanları, Proje Planı, Temel Çizgiler Hakkında Genel Bilgi
 • PMI®Tecrübe Üçgeninden Tetiklenen Proje Yönetimi Yaklaşımı

Yüksek Performanslı Bir Ekip Oluşturma

 • Ekip Oluşturma
 • Ekibin Temel Kurallarının Belirlenmesi
 • Proje Sözleşmelerinin Müzakere Edilmesi
 • Ekip Üyelerinin ve Paydaşların Güçlendirilmesi
 • Ekip Üyelerinin ve Paydaşların Eğitilmesi
 • Sanal Ekiplerin Oluşturulup Desteklenmesi
 • Projeye Yönelik Ortak Bir Anlayış Oluşturulması

Projeye Başlama

 • Metodolojiler Hakkında Bilgi : Agile – Hibrit – Öngörücü
 • Uygun Proje Yönetim Metodolojisinin / Yöntemlerinin Ve Uygulamalarının Belirlenmesi
 • Kapsamın Planlanması Ve Yönetilmesi
 • Zaman Çizelgesinin Planlanması Ve Yönetilmesi
 • Bütçe Ve Kaynakların Planlanması Ve Yönetilmesi
 • Ürünlerin / Teslimatların Kalitesinin Planlanması Ve Yönetilmesi
 • Proje Planlama Aksiyonlarının Entegre Bir Biçimde Yönetilmesi
 • Tedariklerin Planlanması Ve Yönetilmesi
 • Proje Yönetişim Yapısının Oluşturulması
 • Proje / Faz Kapanışının Planlanması Ve Yönetilmesi

Proje İşlerinin Yürütülmesi

 • Risklerin Değerlendirilip Yönetilmesi
 • Proje Faaliyetlerinin Projenin İş Değerini Yaratması İçin Yürütülmesi
 • İletişimin Yönetilmesi
 • Paydaşların Katılımının Sağlanması
 • Proje Eserlerinin Oluşturulma
 • Proje Değişikliklerinin Entegre Olarak Yönetilmesi
 • Proje Sorunlarının Yönetilmesi
 • Proje Sürekliliği için Bilgi Transferinin Sağlanması

Ekibin Yönetilmesi

 • Ekibe Liderlik Etme
 • Ekip Performansını Destekleme
 • Engellerin ve Zorlukların Çözülmesi
 • Çatışma Yönetimi
 • Paydaşlarla İşbirliği
 • İlgili Paydaşlara Mentorluk Etme
 • Ekip Performansını Arttırmak İçin Duygusal Zekâ Kullanımı

İş Ortamı

 • Uygunluk Gereksinimlerinin Yönetilmesi
 • Proje Faydasının ve Değerinin Değerlendirilmesi ve Ortaya Konması
 • Dâhili ve Harici İş Ortamı Değişikliklerinin Değerlendirilmesi ve Adreslenmesi
 • Organizasyonel Değişimin Desteklenmesi
 • Süreçlerin Sürekli İyileştirilmesinin Sağlanması

PMP® Sınavı Hakkında Genel Bilgi

Ön Koşullar

Herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.