Project Management Professional (PMP) Sınavı Hazırlık Eğitimi

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 5 Gün
 1. Anasayfa
 2. /
 3. Project Management Professional (PMP) Sınavı Hazırlık Eğitimi

Açıklama

  Temel Proje Yönetim Terminolojisi, Genel Kavramlar, Entegrasyon Yönetimi, Kapsam Yönetimi, Zaman Yönetimi, Maliyet Yönetimi, Kalite Yönetimi, Kaynak Yönetimi, İletişim Yönetimi, Risk Yönetimi, Tedarik Yönetimi ve Paydaş Yönetimi eğitimin içeriğini oluşturmaktadır.

  Katılımcılar bu bilgi alanlarında edindikleri becerileri projeleri başlatma, planlama, uygulama, kontrol ve kapatma süreçlerinde kullanarak sertifika eğitimini tamamlayacaklardır.

   

  Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?

  • Proje yöneticisinin rolü
  • Bir projeye başlanıp başlanmayacağını veya devam edilip edilmeyeceğini belirleyen önemli faaliyetler
  • Proje için projenin kapsamı, zamanlaması ve maliyetinin yanı sıra yönetim stratejilerini içeren ayrıntılı bir plan oluşturma
  • Kalite planlaması, güvencesi ve kontrolü amaçları
  • Proje risklerini belirleme, analiz etme ve yönetme
  • Projenin yürütülmesine yardımcı olabilecek çeşitli raporlama ve kontrol teknikleri
  • Ekip ve diğer paydaşlar arasında iletişim kurulmasına ve yönetilmesine yardımcı olacak bireyler arası iletişim becerileri
  • Projeyi kapanışa yakınlaştıracak ana aktiviteler
  • Proje yönetimindeki eğilimler ve yeni uygulamalar
  • Uyarlanabilir ve çevik ortamlarda uygulanması dahil olmak üzere PMI’nin çerçevesi uygulanırken göz önünde tutulması gereken uyarlama ile ilgili hususların belirlenmesi

   

  Eğitime Kimler Katılmalı?

  Her sektörden proje  paydaşları (proje sponsorları, proje sahip ve kullanıcıları, proje ekibi üyeleri, proje yöneticileri, proje liderleri, planlamacılar)

  PMI® PMP® sınavına hazırlanmak isteyenler

  Test Mühendisleri

  Kalite Güvence Uzmanları

  İş Analistleri

  Sistem Analistleri

  Yazılım Uzmanları

  Kurumsal Mimari Uzmanları

  Yazılım Mimarları


Eğitim İçeriği

Proje Yönetimine Girişi

 • Proje Nedir?
 • Proje Yönetimi Nedir?
 • Neden Proje Yönetimi?
 • Proje Yönetimi Başarı Kriterleri
 • Proje Yönetimi Süreç Grupları

Proje Yönetim Bilgi Alanları

 • Proje Entegrasyon Yönetimi
 • Proje Kapsam Yönetimi
 • Proje Zaman Çizelgesi Yönetimi
 • Proje Maliyet Yönetimi
 • Proje Kalite Yönetimi
 • Proje Kaynak Yönetimi
 • Proje İletişim Yönetimi
 • Proje Risk Yönetimi
 • Proje Tedarik Yönetimi
 • Proje Paydaş Yönetimi

Proje ve Geliştirme Yaşam Döngüleri

 • Öngörücü Yaşam Döngüleri
 • Tekrara Dayalı Yaşam Döngüleri
 • Kademeli Yaşam Döngüsü
 • Uyarlanabilir Yaşam Döngüsü

Projelerde Organizasyon Yapıları

 • Proje Bazlı Organizasyon
 • Fonksiyonel Organizasyon
 • Matris Organizasyonlar
 • Karma Organizasyon

Proje Yönetim Ofisi

 • Proje Ofisinin Rolü Nedir?
 • Proje Ofisinin Tipleri Nelerdir?

Proje Paydaşları

 • Müşteri
 • Sponsor
 • Kaynak Yöneticisi
 • Proje Yönetim Ekibi
 • Proje Ekibi

Proje Yöneticisi

 • PMI® Yetkinlik Üçgeni
 • Proje Yöneticisinin Tanımı
 • Politikalar, Güç ve İşleri Yaptırabilmek
 • Liderlik Tipleri
 • Kişilik Tipleri

Proje Başlatma Süreçleri

 • Projeler Nasıl Ortaya Çıkar?
 • Proje Seçim Yöntemleri
 • Proje Başlatma Belgesi Geliştirme
 • Paydaş Belirleme

Planlama Süreç Grubu

 • Planlamaya Genel Bakış
 • Kapsam Yönetiminin Planlanması
 • Gereksinimlerin Toplanması
 • Kapsamın Tanımlanması
 • İş Kırılım Yapısının Oluşturulması
 • Zaman Çizelgesi Yönetiminin Planlanması
 • Aktivitelerin Tanımlanması
 • Aktivitelerin Sıralanması
 • Aktivite Sürelerinin Tahmin Edilmesi
 • Süre Tahminleme Teknikleri
 • Zaman Çizelgesinin Geliştirilmesi
 • Kritik Yol Analizi
 • Kaynak Optimizasyon Teknikleri
 • Maliyet Yönetiminin Planlanması
 • Maliyetlerin Tahmin Edilmesi
 • Maliyet Tahminleme Teknikleri
 • Bütçenin Belirlenmesi
 • Kalite Yönetiminin Planlanması
 • Kaynak Yönetiminin Planlanması
 • Aktivite Kaynaklarının Tahmin Edilmesi
 • İletişim Yönetiminin Planlanması
 • Risk Yönetiminin Planlanması
 • Risklerin Tanımlanması
 • Nitel Risk Analizi Gerçekleştirilmesi
 • Nicel Risk Analizinin Gerçekleştirilmesi
 • Risk Yanıtlarının Planlanması
 • Tedarik Yönetiminin Planlanması
 • Sözleşme Tipleri
 • Paydaş Katılımının Planlanması
 • Proje Yönetim Planının Geliştirilmesi

Yürütme Süreçleri

 • Kalitenin Yönetilmesi
 • Kaynakların Sağlanması
 • Takımın Geliştirilmesi
 • Takımın Yönetilmesi
 • İletişimin Yönetilmesi
 • Risk Yanıtlarının Uygulanması
 • Tedariklerin Yürütülmesi
 • Paydaş Katılımının Yönetilmesi
 • Proje Çalışmalarının  Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi
 • Proje Bilgi Birikiminin Yönetilmesi

İzleme ve Kontrol Süreç Grubu

 • Proje Çalışmalarının İzlenmesi ve Kontrolü
 • Entegre Değişiklik Kontrolünün Gerçekleştirilmesi
 • Kapsamın Onaylanması
 • Kapsamın Kontrolü
 • Zaman Çizelgesinin Kontrolü
 • Maliyetlerin Kontrolü
 • Kazanılmış Değer Analizi
 • Performans Raporlama
 • Kalitenin Kontrolü
 • Kaynakların Kontrolü
 • İletişimin İzlenmesi
 • Risklerin İzlenmesi
 • Tedariklerin Kontrolü
 • Paydaş Katılımının İzlenmesi

Kapanış Süreç Grubu

 • Proje veya Fazın Kapanışı

Ön Koşullar

Projelerde minimum 4.500 saat ve üzeri deneyim sahibi olmak.