Programming in C# – Windows Applications

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 5 Gün
 1. Anasayfa
 2. /
 3. Programming in C# – Windows Applications

Açıklama

  Bu, geliştiricilerin C# programlama dilini kullanarak Windows uygulamaları geliştirmek için gerekli programlama becerilerini edinmelerini sağlayan bir eğitimdir. Eğitimde katılımcılar, C# programlama yapısını, dil söz dizimini ve uygulama ayrıntılarını gözden geçirdikten sonra öğrendiklerini kullanarak .NET Framework 4.5’in çeşitli özelliklerini içeren bir uygulama geliştirirler.

  Bu eğitim; C, C++, JavaScript, Objective-C, Microsoft Visual Basic veya Java programlama dillerinde deneyimi olan ve nesneye dayalı programlama konsepti hakkında bilgi sahibi olan deneyimli geliştiricilere yöneliktir.

   

  Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?

  • C#’ın ana sözdizimi ve diğer özellikleri
  • Metodları oluşturma ve çağırma, istisnaları yakalama ve işleme ile büyük ölçekli uygulamaların izleme gereksinimleri hakkında çeşitli bilgiler
  • Tipik bir masaüstü uygulamasının temel yapısını ve gerekli öğelerini geliştirme
  • Sınıflar oluşturma, arabirimleri belirleme ve uygulama, genel koleksiyonları oluşturma ve kullanma
  • Sınıf hiyerarşisi oluşturmak, .NET Framework’ü genişletmek ve genel sınıfları ve metodları oluşturmak için devralmayı kullanma
  • Dosya giriş ve çıkışları ile akışları kullanarak verileri okuma ve yazma, farklı biçimlerdeki verileri serileştirme ve seri halden çıkarma
  • Veritabanına erişmek için varlık veri modeli oluşturma ve bunu kullanma, verileri sorgulamak ve güncellemek için LINQ kullanma
  • Uzak verilere erişmek ve sorgulamak için System.Net ad alanı türlerini ve WCF Veri Hizmetlerini kullanma
  • XAML kullanarak grafik kullanıcı arabirimi oluşturma
  • Görevler ve zaman uyumsuz işlemleri kullanarak uygulamaların yanıt süresini ve verimliliğini iyileştirme
  • Yönetilmeyen kütüphanelerin ve dinamik bileşenlerin C# uygulamasına entegrasyonu
  • Yansımayı kullanarak türlerin meta verilerini inceleme, özel nitelikler oluşturma ve kullanma, çalışma zamanında kod oluşturma ve derleme sürümlerini yönetme
  • Simetrik ve asimetrik şifreleme ile verileri şifreleme ve şifreleri çözme

Eğitim İçeriği

Review of C# Syntax

Creating Methods, Handling Exceptions, and Monitoring Applications

Developing the Code for a Graphical Application

Creating Classes and Implementing Type-safe Collections

Creating a Class Hierarchy by Using Inheritance

Reading and Writing Local Data

Accessing a Database

Accessing Remote Data

Designing the User Interface for a Graphical Application

Improving Application Performance and Responsiveness

Integrating with Unmanaged Code

Creating Reusable Types and Assemblies

Encrypting and Decrypting Data