Professional Scrum Master

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 2 Gün
 1. Anasayfa
 2. Professional Scrum Master

Açıklama

  Professional Scrum Master™ (PSM), Scrum çerçevesinin temelindeki ilkeleri, (deneysel) süreç teorisini ve Scrum Master’ın bundaki rolünü işleyen 2 günlük bir eğitimdir. Ekip tabanlı alıştırmalar ve bir dizi yönergelerden oluşan bu eğitim, Scrum ve Agile hareketinin merkezinde yer alan konuları katılımcılara aktarır.

  Günümüzde müşteri isteklerinin hızlı değişmesi ve yoğun rekabet koşulları müşteri ihtiyaçlarına hızlı cevap vermeyi gerektirmektedir.

  Bununla birlikte teknolojik ilerlemelere paralel olarak yazılımlar kurumsal süreçlerin yönetiminde vazgeçilmez bir unsur hale gelmiştir. Kurumsal süreçlerin yönetiminde kullanılan bu yazılım çözümlerinin oluşturulması ve geliştirilmesi, hızlı çözüm üretebilen yazılım geliştirme metodolojilerine olan ihtiyacı tetikledi. Scrum, müşteri isteklerine daha hızlı cevap verebilen, esnek, kalitesi yüksek yazılımlar üretilebilmesine olanak sağlayan, yazılım geliştirme altyapısıdır. Scrum, karmaşık ürün geliştirme süreçlerini yönetmek için kullanılan bir süreç altyapısıdır. Bir ürünü geliştirme tekniği veya süreci değildir. İçerisinde farlı süreçleri ve teknikleri kullanabileceğiniz bir çerçevedir.

   

  Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?

  • Katılımcılar, 2 gün sonunda PSM’nin Scrum Master’lar ve daha fazla verimlilik ve etkinliğe yönelik bir yazılım geliştirme ekibine koçluk yapan herhangi biri için neden en iyi eğitim olduğunu görecekler. Eğitim, hizmetkar liderlik ve davranışsal değişimler için ileri düzey düşünceleri içerir.
  • Katılımcılar, eğitim boyunca iş yerlerine döndüklerinde ne yapmaları gerektiğini daha iyi anlayabilmeleri için Scrum ilkeleri açısından düşünmeye zorlanırlar.
  • PSM eğitimi, bir dizi slayttan ve bir eğitmenden çok daha fazlasıdır.  Bu eğitimde katılımcılar, diğer arkadaşlarıyla gerçek hayatta karşılaşabilecekleri örneklerin üstesinden gelmek üzere birlikte çalışırlar. Eğitim, gerçek hayattaki örneklere dayalı tartışmalar ve uygulamalı alıştırmalardan oluşur.

   

  Kimler katılmalı?

  – İş Analistleri, Sistem Analistleri, Test Mühendisleri, Yazılım Mühendisleri, Proje Yöneticileri, Takım Liderleri ve Kurumsal Mimarlar,

  – Product Owner, Scrum Master veya Developer Rolünü Üstlenen Kişiler,

  – Orta ve Üst Kademe IT Yöneticileri,

  – Mevcut yazılım geliştirme süreçlerinde iyileştirme arayışlarında olan, bu doğrultuda Agile Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüleri ile ilgili bilgi edinmek isteyen kişi ve kurumlar.


Eğitim İçeriği

Scrum Altyapısı:

 • Scrum,
 • Scrum’daki roller ve sorumlulukları,
 • Kurallar,
 • Prensipler,
 • Toplantılar,
 • Geri Bildirim ve Kontrol Mekanizmaları,
 • Çıktılar.

Scrum & Agile:

 • Scrum’ın temelleri,
 • Scrum’ın Agile içindeki yeri ve mevcut konumu,
 • Scrum’ın kazandırdığı değer,
 • Üretkenlik artışı ve temelindeki ‘self-organization’ pratiği.

Scrum’da Planlama:

 • Product Backlog yönetimi,
 • Release planlaması,
 • Sprint’leri planlama,
 • Proje gereksinimlerini etkin bir şekilde ifade edebilme,
 • Task’lerin oluşturulması.

Scrum’ın Sağlıklı Bir Şekilde Sürdürülebilmesi:

 • Scrum adaptasyonu ve geçiş sürecinde yapılma ihtimali olan yanlışlar,
 • Bu yanlışlardan kaçınma yolları,
 • Adaptasyon sürecinde karşılaşılabilecek diğer zorluklar.
 • Scrum’ı hayata geçirmek için adımlar.

Ön Koşullar

Herhangi bir ön koşul yoktur.