Performance Center 12.X Essentials

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 5 Gün
 1. Anasayfa
 2. Performance Center 12.X Essentials

Açıklama

  Bu beş günlük eğitim, katılımcıların ALM Performance Center 12.0 ve yük testine tabi tutulacak uygulamada kullanıcı eylemlerini çalıştırmak ve kaydetmek için kullanılan bir komut dosyası aracı olan VuGen (Virtual User Generator) uygulaması hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlar. Eğitimde testleri zamanlama, çalıştırma ve sonuçları analiz etme gibi konular yer alır. Katılımcılar, planlama aşamasında belirlenen hedeflere dayalı olarak basit bir testi etkili ve verimli bir şekilde planlamayı, oluşturmayı, zamanlamayı, çalıştırmayı, analiz grafiklerini yorumlamayı ve performans testi hedeflerini belirlemeyi öğrenirler. Ayrıca, Web ortamında VuGen kullanarak Vuser (Virtual User) komut dosyalarını planlamayı, oluşturmayı ve geliştirme konusuna odaklanırlar. Eğitimde işlenen tüm konular, Web ortamında komut dosyası oluşturmak için gerekli tüm bilgileri sağlamak üzere tasarlanmış uygulamalı laboratuvar çalışmaları ile desteklenir. Eğitim hem deneyimli hem de yeni ürün kullanıcıları ve Performance Center ve/veya VuGen komut dosyalarıyla performans testi süreçlerine dahil olan ya da bu testlerden sorumlu olan kişilere yöneliktir.

   

  Bu eğitimde neler öğreneceksiniz? 

  • Performance Center mimarisi
  • Kullanıcı hesaplarını yönetme
  • Kullanıcı izinlerini atama
  • Birden fazla projeyi yönetme
  • Sunucu kaynaklarını yönetme
  • Test yürütme işlemlerini yönetme
  • Hata bilgilerini izleme ve analiz etme
  • Çeşitli raporlar oluşturma
  • Etkili bir şekilde planlama yapma
  • Kullanıcı sitesinin işlevselliği
  • Yük testlerini oluşturma, yapılandırma ve yürütme
  • Testin belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşmadığını belirlemek için analiz grafiklerini kullanma
  • VuGen kullanarak komut dosyalarını Web ortamında kaydetme
  • İşlemleri kullanarak adımları ve iş süreçlerini ölçme
  • Kullanıcı giriş verilerini değiştirmek için komut dosyalarını parametreli hale getirme
  • VuGen ve temel C işlevleri ekleyerek komut dosyalarını özelleştirme
  • Sunucu tarafından oluşturulan verileri işlemek için komut dosyalarını ilişkilendirme

Eğitim İçeriği

Modül 1: Performance Center 12.x Essentials için Derse Genel Bakış

Modül 2: ALM PC’ ye Giriş

Modül 3: PC 12.5′ teki Yenilikler

Modül 4: ALM PC Kullanıcı Sitesini Kullanma

Modül 5: Etkili Yük Testi Planlama

Modül 6: Vuser Komut Dosyalarıyla Çalışma ve Zaman Aralıklarını Ayırma

Modül 7: Yük Testi Ayarlarını Yapılandırma

Modül 8: Yük Testleriyle Çalışma

Modül 9: Koşu Yükü Testleri

Modül 10: Gösterge Tablosu Sayfasını Kullanma

Modül 11: PC Analizini Kullanma

Modül 12: ALM’ de Uygulama Hatalarını Artırma

Modül 13: Ana Bilgisayarları ve Topolojileri Yapılandırma

Modül 14: Gereksinim ve İş Modelleri Yaratma

Modül 15: Laboratuvar Yönetimi Web Sitesini Kullanma

Modül 16: Site Yönetimi Web Sitesini Kullanma

Ön Koşullar

Herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.